ANA SAYFA
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

Analyzing Foreign Policy Crises in Turkey Conceptual, Theoretical and Practical Discussions


 • Analyzing Foreign Policy Crises in Turkey Conceptual, Theoretical and Practical Discussions

  Analyzing Foreign Policy Crises in Turkey
  Conceptual, Theoretical and Practical Discussions
   
  Editor(s): Fuat Aksu, Helin Sarı Ertem
  Contributors: Fuat Aksu, Helin Sarı Ertem, Aydın Şıhmantepe, Ümran Gürses, Süleyman Güder, Tuğçe Kafdağlı Koru, Zehra Gürsoy, Laçin İdil Öztığ, Gencer Özcan, Ayşe Küçük

    

  Book Description

  This collection explores foreign policy crises and the way the states/leaders deal with them. Being at the juncture of a highly sensitive political zone, consisting of the Middle East, Europe and Central Asia, the Republic of Turkey has been the subject of various foreign policy crises since its foundation. These political, military, economic or humanitarian crises were triggered either by the states themselves or by the NGOs and armed non-state actors.

  Written on Cuma, 24 Mart 2017 19:40 in KİTAPLAR Be the first to comment! Read 26510 times Read more...

Türk Dış Politikasında Karar Alma ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

Türk Dış Politikasında Bir Lider SÜLEYMAN DEMİREL

 • aydın kitap1

  AydınŞıhmantepe, Türk Dış Politikasında Bir Lider SÜLEYMAN DEMİREL:Dış Politika Kriz Davranışları Üzerine Bir Araştırma, İstanbul: Cinius Yayınları, 2019.

  ÖN SÖZ

  Türkiye’nin 1960 sonrası siyasal yaşamı incelendiğinde birbirinden renkli kişilikler göze çarpar. Süleyman Demirel bu kişilikler içerisinde pek çok açıdan özgün bir yerde durmaktadır. 1960 askeri müdahalesi sonrasında asker-sivil, asker-asker, sivil-sivil çatışmasının yaratmış olduğu siyasi mücadele ortamında Süleyman Demirel olası rakipleri arasından sıyrılarak muhafazakâr-liberal sağ siyasi kanadın temsili görevini üstlenmiştir. Demokrat Parti geleneğinin yeni dönemdeki temsilcisi, “Amerika’nın desteklediği” genç ve dinamik, mühendis kafasına sahip, halktan biri olarak görülmüştür.

  Written on Perşembe, 28 Mart 2019 10:27 in Aydın Şıhmantepe Read 992 times Read more...

The JDP’s Changing Discursive Strategies towards Israel: Rhetoric vs. Reality

Rusya'nın Suriye Bunalımına Müdahalesi ve Türkiye

 • Gencer Özcan, "Rusya'nın Suriye Bunalımına Müdahalesi ve Türkiye", Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler-Kuşku ile Komşuluk, Gencer Özcan (Der.), Evren Balta (Der.), Burç Beşgül (Der.), İstanbul: İletişim Yay., ss. 269-298.

  *Bu makale TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No.: 112K172) Desteğiyle Hazırlanmıştır.

Türkiye’nin Dış Politika Krizlerinde Ahdi Hukuk: Kıbrıs ve Nahçıvan Krizleri

SURİYE KRİZİNDE AKTÖRLER, UYUŞMAYAN TALEPLER VE ÇATIŞAN ÇÖZÜMLER

 • Üye Kayıt
 • Reza Shah Mustafa Kemal Ataturk"Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ricali, mazinin manasız kör dövüşlerini bilir, onu hiç birsebep ve suretle asla tekrar etmek istemez...

  Hüsrev, pasaportun cebinde; fakat dönmeni değil, orada kalmanı hudut meselesini hallile sulh ve dostluk siyasetimizde muvaffak olmanı dilerim."

 • inn

  “İsmet Paşa durumu inceledi, kumandanların ve Genelkurmayın mütalaaları karşısında askeri bir başarıyı şüpheli gördü.

  [İnönü,]
  Askeri bir başarısızlığa uğramaktansa meseleyi siyasi yönden halletmeye çalışalım.
  Siyasi yenilgiye uğrasak dahi askeri yenilgiye uğramak kadar zararlı olmaz.”
 • demirel

   

  "Meseleleri Mesele Yapmazsanız Ortada Mesele Kalmaz!"

haberler

 •  
   
  Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi
   
   
  TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi 
  Proje No. 112K172
 • kanapiceTek adam kimmiş bir kere daha öğrensinler

  Meydanı boş bulduklarını sandıkları anlarda, orta yerlere dökülüyorlar.. Mustafa Kemal'i ve Cumhuriyeti karalamak için, her fırsatı kullanıyorlar.. Cumhuriyeti ve onun kurucusuna insafsız saldırılar yapıyorlar.. Bugünün şartlarında o yılları yargılıyorlar kafalarınca.. Söyledikleri şeylerin çoğu ise yalan ve dolan..

  Onları her dinleyişte, mahalle ağzıyla, içimi bir "Nefretlik duygusu" kaplıyor.. "Haydi bre maskaralar" demekten kendimi alamıyorum..

  Son günlerdeki gelişmelerden sonra o tiplere buradan bir gerçek öyküyü anlatmak gereksinimi duydum.. Pek bilinmeyen ve hatta hiç bilinmeyen bir öykü.. Körpecik bir Cumhuriyet ve onun başındaki o "TEK ADAM kimmiş" bir kere daha öğrensinler diye..

  O TEK ADAM ki, cezalandırmak için bir Türk erini kendilerine hedef alan Büyük Britanya İmparatorluğu'na, "Er Musa ceza görmeyecektir. Gerekirse, Türkiye, Er Musa için İngiltere ile savaşacaktır" diyebilen..

  Read more...

Bibliyografik Kaynakça

 

Sütun1
Taslak Ek Kaynaklar...
Ahrari, Mohammed E. “A Paradigm of 'Crisis' Decision Making: The Case of Synfuels”. British Journal of Political Science. Vol. 17, No. 1 (Jan., 1987):71-91.
Aksu, Fuat. “Kuvvet Kullanma Tehditine Dayalı Dış Politika Krizlerinde Güvenlik Kavramı”. Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti. der. Evren Balta Paker, İsmet Akça. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010: 475-502.
Aksu, Fuat. Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi. İstanbul: Bağlam Yayınları, 2008.
Aksu, Fuat. Türk-Yunan İlişkileri. Ankara: Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi (SAEMK), 2001.
Algosaibi, Ghazi A.R. “The Theory of International Relations: Hans J. Morgenthau and His Critics”. Background. Vol. 8 , (Feb., 1965): 221-256.
Allison, Graham and Zelikow, Philip. Essence of Decision: Explaining Cuban Missle Crisis. New York: Longman, 1999.
Aydın, Mustafa. “Uluslararası İlişkiler’de Yaklaşım, Teori ve Analiz”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. c. 51. s. 1 (1996): 71-114.
Aydın, Mustafa. “Uluslararası İlişkilerin “Gerçekçi” Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği”, Uluslararası İlişkiler. c.1. s. 1 (Bahar, 2004): 33-66.
Baldwin, David Allen. Economic Statecraft. Princeton University Press, 1985.
Bercovitch, Jacob, Victor Kremenyuk, I. William Zartman. “Introduction : The Nature of Conflict and Conflict Resolution”. The SAGE Handbook of Conflict Resolution. eds. Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk and I. William Zartman. SAGE Publications Ltd, 2013:1-11.
Booth, Ken. “Security in Anarchy: Utopian Realism in Theory and Practice”, International Affairs, vol. 67. no.3 (Royal Institute of International Affairs, 1991): 527-545.
Brecher, Michael and Wilkenfeld, Jonathan. A Study of Crisis. Michigan: The University of Michigan Press, 2003.
Brecher, Michael, Patrick James. “Patterns of Crisis Management”. The Journal of Conflict Resolution. vol. 32. no. 3 (Sep., 1988): 426-456.
Brecher, Michael. “Toward a Theory of International Crisis Behavior: A Preliminary Report”. International Studies Quarterly. Vol. 21, No. 1, Special Issue on International Crisis: Progress and Prospects for Applied Forecasting and Management (Mar., 1977): 39-74.
Brecher, Michael. Crisis in World Politics: Theory and Reality. Pergamon Press,1993.
Brecher, Michael. Decision in Crisis Israel, 1967 and 1973. London: University Of California Press,1980.
Brecher, Michael. International Political Earthquakes. The University of Michigan Press, 2008.
Breuning, Marijke. Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. Palgrave Macmillan, November 2007.
Brigg, Morgan. The New Politics of Conflict Resolution: Responding to Difference. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
Brown, Chris and Ainley, Kirsten. Uluslararası İlişkileri Anlamak. İstanbul: Yayınodası Yayınları, 2006.
Bull, Hedley. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. Londra: Macmillan, 1977.
Burchill, Scott ve diğerleri, Theories of International Relations. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
Burcu Bostanoğlu. Türkiye-ABD İlişkilerinin Politikası. Ankara: İmge Kitabevi, 2008.
Burton, John. W.. Conflict Resolution as a Political System. George Mason University Institute for Conflict Analysis and Resolution, 1993.
Caprioli, Mary. “Gendered Conflict”. Journal of Peace Research. Vol. 37. No. 1 (Jan., 2000): 51-68.
Caprioli, Mary, and Mark A. Boyer. “Gender, Violence, and International Crisis”. The Journal of Conflict Resolution. vol. 45. no. 4 (Aug, 2001): 503-518.
Carr, Edward. H.. Yirmi Yıl Krizi 1919-1939. çev. Can Cemgil, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.
Checkel, Jeffrey T. “Contructivism and Foreign Policy”, Foreign Policy: Theories, Actors and Cases. ed. Steve Smith, Amelia Hadfield ve Tim Dunne Oxford: Oxford University Press, (2008).
Copeland, Dale C. “The Constructivist Challenge to Structural Realism, A Review Essay”. Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics. ed. Stefano Guzzini and Anna Leander. Routledge, 2006:2-33.
Craig, G. A. and George, A. L.. Güç ve Devlet Yönetimi: Günümüzün Diplomatik Sorunları. çev. İhsan Dağı ve Emir Yüksel. Ankara: Dış Politika Enstitüsü, 1997.
Dayton, Bruce W. “Managing Crisis in The Twenty- First Century”. International Studies Review. vol.6 Issue 1(March,2004):165-194.
Denny, Roy. “Neorealism and Kant: No Pacific Union”. Journal of Peace Research. vol. 30. no. 4 (November, 1993): 451-454.
Devlen, Balkan. Renegade Regimes and Foreign Policy Crisis. VDM Verlag Dr. Mueller e.K., 2008.
Devlen, Balkan ve Özgür Özdamar. “Neoclasiccal Realism and Foreign Policy Crisis”. Rethinking Realism in International Relations: Between Tradition and Innovation. eds. A.Freyberg-Inan, E.Harrison and P.James. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2009:136-164.
Devlen, Balkan, Özgür Özdamar. “Uluslararası İlişkilerde İngiliz Okulu Kuramı: Kökenleri, Kavramları ve Tartışmaları”. Uluslararası İlişkiler. c.7. s.25 (2010): 43-68.
Devlen, Balkan, Özgür Özdamar. “Neoclassical Realism and Foreign Policy Crises”. Rethinking Realism in International Relations. Ed. Annette Freyberg, Inan Ewan Harrıson, Patrıck James. Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2009: 136-164.
Dixon, William J. .“Third­Party Techniques For Preventing Conflict Escalation And Promoting Peaceful Settlement”. International Organization. vol. 50. Issue 04. (1996): 653-681.
Donnelly, Jack. “Realism”. Theories of International Relations. Ed. Burchill ve diğ. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
Doyle, M. Ways of War and Peace: Realism, Liberalism and Socialism. New York: W W Norton & Co Inc, 1997.
Doyle, Michael. "Liberalism and World Politics." The American Political Science Review. vol. 100. No. 4. Thematic Issue on the Evolution of Political Science, in Recognition of the Centennial of the Review 80 (November, 2006): 1151-1169.
Dueck, Colin. “Neoclassical Realism And The National Interest: Presidents, Domestic Politics, and Major Military Interventions”. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009: 139-170.
Duelfer, Charles A.. Stephen Benedict Dyson. “Chronic Misperception and International Conflict The U.S.-Iraq Experience”. International Security. vol. 36, No. 1. (Summer 2011):73-100.
Efegil, Ertan. Dış Politika Analizi Ders Notları. Ankara: Noble, 2012.
Forde, Steven. “International Realism and the Science of Politics: Thucydides, Machiavelli and Neorealism”. International Studies Quarterly. vol. 39, no. 2 (June 1995): 141-160.
Fox, William T.R. “E.H. Carr and Political Realism: Vision and Revision,” Review of International Studies, s.11, 1985: 1-16.
George, Alexander L. and Timothy J. McKeown. “Case Studies and Theories of Organizational Decision-Making”. Advances in Information Processing in Organizations. Vol. 2. ed. Robert Coulam and Richard Smith. Greenwich: JAI Press, 1985: 21-52.
George, Alexander L.. “Inadvertent Wars-Introduction”. Avoiding War. Ed. Alexander George. USA: Westwiev Press, 1991: 31-36.
George, Alexander L. “A Provisional Theory of Crisis Management”. ed. Alexander. L. George. Avoiding War: Problems of Crisis Management. Westview Press, 1991: 22-30.
George, Alexander L. “Is Research On Crisis Management Needed?”. Ed. Alexander. L. George. Avoiding War: Problems of Crisis Management. Westview Press, 1991:3-6.
George, Alexander L. “Knowledge for Statecraft: The Challenge for Political Science and History”. International Security. vol. 22, no. 1 (Summer, 1997): 44-52.
George, Alexander L. “Strategies for Crisis Management”. ed. Alexander. L. George, Avoiding War: Problems of Crisis Management. Westview Press, 1991:379-383
George, Alexander L. “The Impact of Crisis-Induced Stress on Decision Making”. Eds. Solomon, F. and Marston, R. Q., The Medical Implications of Nuclear War, Washington: National Academies,1986: 529-554
George, Alexander L. “The Tension Between Military Logic and Requirements of Diplomacy in Crisis Management”. Ed. Alexander. L. George. Avoiding War: Problems of Crisis Management. Westview Press, 1991: 13-21.
George, Alexander L. “Theory and Practise”. ed. Alexander L. George, David K. Hall, and William R., The Limits of Coercive Diplomacy Laos, Cuba, Vietnam, Little, Brown and Company, 1971:13-23.
George, Alexander, L. and William, E. Simons. “Findings And Conclusions”. ed. Alexander L. George, David K. Hall, and William R. .The Limits of Coercive Diplomacy Laos, Cuba, Vietnam. Little, Brown and Company, 1971: 267-294.
Gideon, Rose. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”. World Politics. vol. 51. no. 1 (Oct., 1998) :144-172.
Gilbert, Arthur N. and Paul Gordon Lauren. “Crisis Management: An Assessment and Critique”. The Journal of Conflict Resolution. vol. 24. no. 4 (Dec., 1980): 641-664.
Guzzini, Stefano. “Structural Power: The Limits of Neorealist Power Analysis”. International Organization. vol. 47. no. 3 (Summer, 1993): 443-478.
Haney, Patrick J. “Structure and Process in the Analysis of Foreign Policy Crises”. Ed. Laura Neack, Jeanne A. K. Hey and Patrick J. Haney. Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation. Prentice Hall, 1995: 99-115.
Hans J. Morgenthau. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006.
Heisle, Barbara Schmitter. “The Sociology of Immigration, From Assimilation to Segmented Integration From the American Experience to the Global Arena”, eds. Caroline Bretell and James Hollifield. Migration Theory: Talking Across Disciplines. New York: Routledge, 2000:77-96.
Hermann, Charles F. Crises in Foreign Policy: A Simulation Analysis. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1969.
Hermann, Charles, “Crisis”. The Oxford Companion to Politics of the World. Ed. Joel Krieger. New York: Oxford University Press, 1993.
Hermann, Charles. “International Crisis as a Situational Variable”. International Politics and Foreign Policy. Ed. James N. Rosenau. New York: Free Press, 1969: 409-421.
Hermann, Charles. “Threat, Time and Surprise: A Simulation of International Crises”. International Crises: Insights from Behavior Research. Ed. Charles F. Hermann New York: Free Press, 1972.
Hermann, Margaret G. “Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders”. International Studies Quarterly. vol. 24. no. 1 (Mar., 1980):7-46.
Hermann, Margaret G. “How Decision Units Shape Foreign Policy: A Theoretical Framework”. International Studies Review. vol. 3. no. 2. (Summer, 2001): 47-81.
Hermann, Margaret G., Thomas Preston, Baghat Korany, Timothy M. Shaw. “Who Leads Matters: The Effects of Powerful Individuals: Leaders, Groups, and Coalitions: Understanding the People and Processes in Foreign Policymaking”. International Studies Review. vol. 3. no. 2., (Summer, 2001): 83-131.
Hermann, Margaret G. ve Charles W. Kegley. “Ballots, a Barrier against the Use of Bullets and Bombs: Democratization and Military Intervention”. The Journal of Conflict Resolution. vol. 40, no. 3 (Sep., 1996): 436-459.
Hey, Jeanne A.K. Theories of Dependent Foreign Policy and the Case of Ecuador in the 1980's. Ohio University Press, 1995.
Hill, Christopher. “What Is To Be Done? Foreign Policy As A Site For Political Action”. International Affairs. vol. 79. Issue 2 (March, 2003) :233-255.
Hilsman, Roger. “The Foreign-Policy Consensus: An Interim Research Report”. The Journal of Conflict Resolution. vol. 3. no. 4. (December, 1959): 361-382.
Holsti, Kalevi J. Peace and War: Armed Conflicts and International Order 1648-1989. Cambridge University Press, 1991.
Holsti, Ole R. “Crisis Management”. Psychological Dimensions of War. ed. Betty Glad. Sage Publications, 1990:116-142
Holsti, Ole R. “Historians, Social Scientists, and Crisis Management: An Alternative”, The Journal of Conflict Resolution, vol. 24. no. 4 (Dec., 1980): 665-682.
Holsti, Ole R. “Theories of Crisis Decision Making”. International Conflict and Conflict Management. eds. Robert O. Marhews, Rubinoff, J. Gross-Stein. Canada: Prentice Hall, 1989: 65-83.
Horowitz, Michael, Rose McDermott and Allan C. Stam. “Leader Age, Regime Type, and Violent International Relations”. The Journal of Conflict Resolution. vol. 49, no. 5 (Oct., 2005):661-685.
Houben, Marc. International Crisis Management: The Approach of European States. London and New York: Routledge, 2005.
James, Patrick, Jean Sébastien Rioux. “International Crises and Linkage Politics: The Experiences of the United States, 1953-1994”. Political Research Quarterly. vol. 51, no. 3 (Sep., 1998):781-812.
Janis, Irving L..Crucial Decisions: Leadership in Policymaking and Crisis Management.The Free Press A Division of Macmillan.Inc. New York,1989.
Kelman, Herbert C., John J.. Fisher. “Conflict Analysis and Resolution”. Oxford Handbook of Political Psychology. Ed. D. O. Sears, L. Huddy, & R. Jervis. Oxford: Oxford University Press, 2003: 315-355.
Kelman, Herbert C.. “The Problem-Solving Workshop In Conflict Resolution.” Ed. R.L. Merritt. Communication In International Politics. Urbana: University of Illinois Press; 1972: 168-204.
Kowert, Paul A., Margaret G. Hermann. “Who Takes Risks?: Daring and Caution in Foreign Policy”. Journal of Conflict Resolution. (October, 1997):611-637.
Lauren, Paul Gordon, Gordon A. Craig, Alexander L.George. Force and State Craft: Diplomatic Challenges of Our Time. New York: Oxford University Press, 2007.
Lebow, Richard Ned. “Is Crisis Management Always Possible?”. Political Science Quarterly. vol. 102. no. 2. (Summer, 1987):181-192.
Lebow, Richard Ned. Between Peace and War: The Nature of International Crisis. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1981.
Lebow, Richard Ned. Why Nations Fight: Past and Future for War. United Kingdom: Cambridge University Press, 2010.
Levi, Werner. “On The Causes of War And The Conditions of Peace”. Journal of Conflict Resolution. vol. 4, no. 4 (December,1960): 413-430.
Linkater, Andrew., Scott, Burchill. “Giriş”. Uluslararası İlişkiler Teorileri. Ed. Burchill, Scott vd. İstanbul: Küre Yayınları, 2012: 11-48.
Linklater, Andrew .“The English School”. Theories of International Relations. Ed. Burchill ve diğ. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
Lobell, Steven E.. “Threat Assessment, the State, and Foreign Policy: A Neoclassical Realist Model”. Ed. Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009: 42-75.
Majeski Stephen J., Shane Fricks. “The Conflict and Cooperation in International Relations”. Journal of Conflict Resolution. vol. 39. no. 4. (Dec., 1995): 622-645.
Maoz, Zeev. “Peace by Empire? Conflict Outcomes and International Stability 1816-1976”. Journal of Peace Research. vol. 21. no. 3. (September, 1984): 227-241.
McClelland, Charles A.. “The Acute International Crisis”. World Politics. vol. 14. no. 1.The International System: Theoretical Essays. (Oct., 1961):182-204.
McClelland, Charles A.. “The Anticipation of International Crises: Prospects for Theory and Research”. International Studies Quarterly. vol. 21. no. 1. Special Issue on International Crisis: Progress and Prospects for Applied Forecasting and Management (Mar., 1977):15-38.
Mccormick, David. Decisions, Events and Perceptions in International Crises, Vol. 1: Measuring Perceptions to Predict International Conflict. Michigan: First Ann Arbor Corp,1975. (Aktaran: Brecher, Michael. “Toward a Theory of International Crisis Behavior: A Preliminary Report”. International Studies Quarterly. vol. 21. no. 1. Special Issue on International Crisis:Progress and Prospects for Applied Forecasting and Management (Mar., 1977))
McCormick, James M. “International Crises: A Note on Definition”. The Western Political Quarterly. vol. 31. no. 3 (Sep., 1978):352-358.
Mcdermott, Rose. Political Psychology in International Relations. The University of Michigan Press, 2004.
Mingst, Karen A. Essentials of International Relations. Norton, W. W. & Company, Second Editions, 2001.
Mintz, Alex, Karl DeRouen. Understanding Foreign Policy Decision Making. Cambridge University Press, 2010.
Mitrany, David. “The Functional Approach to World Organisation”. International Affairs. c. 24, s. 3 (1948): 350-363.
Neack Laura, Jeanne A. K. Hey and Patrick J. “Generational Change in Foreign Policy Analysis”. Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation. Eds. Laura Neack, Jeanne A. K. Hey and Patrick J. Haney. Prentice Hall, 1995: 1-16.
Neack, Laura. The New Foreign Policy Power Seeking in a Globalized Era. Rowman & Littlefield Publishers, Second Edition, 2008.
Nicholson, Michael. “Negotiation; “Agreement and Conflict Resolution: The Role of Rational Approches and their Critisism”. Conflict Resolution and Conflict Transformation. ed. Raimo Väyrynen. SAGE Publications, 1991: 57-78.
Oktay, Cemil. Modern Toplumlarda Savaş ve Barış. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.
Palan, Ronen. “A World of Their Making: an Evaluation of the Constructivist Critique in International Relations”. Review of International Studies. Issue 04 ( October 2000): 575-598.
Paterson, Mathethew. “Yeşil Siyaset”. Uluslararası İlişkiler Teorileri. Ed. Burchill, Scott ve diğ. İstanbul: Küre Yayınları, 2012: 341-370.
Petkova, Lilia. “The Ethnic Turks in Bulgaria: Social Integration and Impact on Bulgarian – Turkish Relations, 1947-2000”. The Global Review of Ethnopolitics. vol. 1. no. 4. (June, 2002): 42-59.
Potter, William C.. “Issue Area and Foreign Policy Analysis”. International Organization. vol. 34. no. 3. (Summer, 1980):405-427.
Rathbun, Brian. “A Rose by Any Other Name: Neoclassical Realism as the Logical and Necessary Extension of Structural Realism”. Security Studies. s. 17 (1994): 294-321.
Reardon, Betty A.. Sexism and the War System. Syracuse University Press, 1996.
Renshon, Jonathan, Stanley A. Renshon. “The Theory and Practice of Foreign Policy Decision Makings”. Political Psychology. vol. 29. no.4 (2008):509-536.
Reus-Smit, Christian. “Konstrüktivizm”. Uluslararası İlişkiler Teorileri. ed. Burchill, Scott ve diğ. İstanbul: Küre Yayınları, 2012: 279-310.
Richard, Jackson. “Constructivism and Conflict Resolution”. Eds. Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk and I. William Zartman. The SAGE Handbook of Conflict Resolution. (SAGE Publications Ltd, 2013):172-192.
Richardson, James L. "Crisis Management: A Critical Appraisal New Issues in International Crisis Management. Ed. Gilbert R. WinhamBoulder and London: Westview Press 1988: 13-36.
Richardson, James L.. Crisis Diplomacy: The Great Powers Since the Mid-Nineteenth Century.Cambridge University Press, 1994.
Richmond, Oliver P.. Peace in International Relations. New York: Routledge, 2008.
Rioux, Jean-Sébastien. “A Crisis-Based Evaluation of the Democratic Peace Proposition”. Canadian Journal of Political Science / Revue Canadienne De Science Politique. vol. 31. no. 2 (Jun., 1998): 260-277.
Ripsman, Norrin. M. “Neoclassical Realism And Domestic Interest Groups”. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. Ed. Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro. Cambridge: Cambridge University Press, 2009:174-191.
Robert Putnam “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”. International Organization. vol. 42. no. 3. (Summer, 1988), pp. 427-460
Rose, Gideon. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”. World Politics. vol. 51. no. 1 (October, 1998):144-172.
Rosenau, James N.. “Capabilities and Control in an Interdependent World”. International Security. vol. 1. no. 2 (Autumn, 1976):32-49.
Rosenau, James N.. “Comparative Foreign Policy: Fad, Fantasy, or Field”. International Studies Quarterly. vol. 12. no. 3. (Sep., 1968):296-329.
Sandıklı, Atilla, Erdem Kaya. “Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Barış”. Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri. Ed. Atilla Sandıklı. İstanbul: BİLGESAM Yayınları, 2012: 133-165.
Schelling, Thomas. The Strategy of Conflict, Cambridge. MA, Harvard University Press, 1960.
Schuman, Michael H. , Hal Harvey. Security Without War. Westview Press, 1993.
Schweller, Randall L. “Neoclassical Realism And Statemobilization: Expansionist Ideology in The Age of Mass Politics”. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. Ed. Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro. Cambridge: Cambridge University Press, 2009: 227-251.
Simon, Herbert Alexander. Models of Bounded Rationality: Empirically Grounded Economic Reason. MIT Press, 1997.
Singer, David. “The International System: Theoretical Essays”.World Politics. vol. 14. no. 1. (October, 1961): 77-92.
Snyder, Glen H., Paul Diesing. Conflict Among Nations: Bargaining Decision Making, and System Structure in International Crisis. Princeton University Press, 1977.
Sobek, David. “Machiavelli's Legacy: Domestic Politics and International Conflict”. International Studies Quarterly. vol. 49. no. 2 (June 2005): 189-204.
Şıhmantepe, Aydın. “Kardak Krizi Sürecinin Kriz Yönetim Prensipleri Açısından İncelenmesi”. Güvenlik Stratejileri. Sayı: 17. (Yıl: 9): 127-155.
Taeyoung, Yoon. “Between Peace and War: South Korea’s Crisis Management Strategies Towards North Korean”. East Asian Review. vol. 15. no. 3. (Autumn, 2003):3-22.
Taliaferro, Jeffrey W. "State Building for Future Wars: Neoclassical Realism and the Resource Extractive State". Security Studies. vol. 15. no. 3 (2006).
Taliaferro, Jeffrey W., Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman. “Introduction: Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy”. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. Ed. Taliaferro, Jeffrey W., Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman. Cambridge University Press, 2009: 1-43.
Tickner, J. Ann.“A Criuque of Morgenthau's Principles of Political Realism”. International Politics Enduring Concepts and Comtemporary Issues. eds. Robert Art, Robert Jervis. Pearson Longman, Eight Edion, 2006: 22-34.
True, Jacqui. “Feminizm”. Uluslararası İlişkiler Teorileri. Ed. Burchill, Scott ve diğ. İstanbul: Küre Yayınları, 2012: 311-340.
Valerie M.. Christopher S. Vorei, Hudson Mershon. “Foreign Policy Analysis: Yesterday, Today, and Tomorrow”. International Studies Review. vol. 39. no. 2 (October, 1995): 209-238.
Wallensteen, Peter. Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System. SAGE Publications, 2002.
Walt, Stephen M. “International Relations: One World, Many Theories”. Foreign Policy. No. 110. Special Edition: Frontiers of Knowledge. (Spring, 1998): 29-46.
Waltz, Kenneth N.. “The Origin of War in Neorealist Theory”. Journal of Interdisciplinary History. vol. 18. no. 4. The Origin and Prevention of Major Wars (Spring, 1988): 615-628.
Warren, Phillips, Richard Rimkunas. “The Concept of Crisis in International Politics”. Journal of Peace Research. vol. 15. no. 3 (1978):259-272.
Wendt, Alexander. “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power, Politics”. International Organization. vol. 46. no. 2 (Spring, 1992):391-425.
Wiegele, Thomas C. “Decision-Making in an International Crisis: Some Biological Factors”. International Studies Quarterly. vol. 17. no. 3 (Sep., 1973):295-335.
Wight, Martin. “Why Is There No International Theory?”. Diplomatic Investigations. Ed. Herbert Butterfield and Martin Wight. London: Allen and Unwin, 1966.
Wilkenfeld, Jonathan, Victor Asal, David Quinn, Kathleen Young. Mediating International Crises. Routledge Advances in International Relations And Global Politics, 2005.
Wilkenfeld, Jonathan, Gerald W. Hopple, Stephen J. Andriole. “A Framework for the Comparative Analysis of Foreign Policy Behavior”. International Studies Quarterly. vol. 19. no. 2 (June, 1975): 160-198.
Wright, Quincy. “The Value for Conflict Resolution of a General Discipline of International Relations”. Conflict Resolution. vol. 1. no. 1 (March 1957): 3-8.

DIŞ POLİTİKA KRİZİ TETİKLEYİCİSİ OLARAK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: MAVİ MARMARA ÖRNEĞİ

Türk – Yunan Dış Politika Krizlerinde Ahdi Hukuk İhlali

 • Fuat Aksu, "Türk – Yunan Dış Politika Krizlerinde Ahdi Hukuk İhlali", Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir (19-20 Ekim 2017),

TFPC- Contact

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...