KRİZ ANALİZİ-YÖNETİMİ KAVRAMLAR-TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

  • Üye Kayıt

PROTESTO

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
PROTESTO
Krizi Yaratan Olayın Niteliğine Göre Tasnif 
Kod: D_3
 

Protesto

Çatışma evresinde iken taraflardan birinin diğerine vermiş olduğu bir yazılı/sözlü potesto [notası] sonrasında çatışmanın krize dönüşmesi durumu. 

Çatışmacı ilişkilere sahip taraflardan biri muhatabının sergilemiş olduğu sözsel/eylemsel davranışdan duyduğu rahatsızlığı göstermek amacıyla bu durumu diplomatik teamüller çerçevesinde veya değil protesto edebilir. Protestonun içeriğinde yazılanlar kadar hangi araç ve yöntemlerle duyurulduğu; protestonun dillendirilmesinin ardından nasıl bir destekleyici davranış sergileneceği protestocu tarafın inandırıcılık ve kararlılığını gösterir. 

Örneğin muhatap devlete verilen protesto notasının ardından diplomatik ilişkilerin / temsilciliklerin düzeyinin düşürülmesi gibi.

 

Diplomatik - siyasi protestonun ardından muhatap ülkenin davranışı , görüş ayrılığının giderilmesi yönünde gelişebileceği gibi çatışmacı ilişkilerin daha da tırmanarak krize dönüşmesine de yol açabilir. 


 

Taslak:  Bir duruma, olaya karşı verilen tepki biçimi olarak nitelendirilebilir. Daha çok kamuoyu nezdinde yaşanılan olayı duyurma çabası vardır. Protesto, gösteri, yürüyüş niteliğinde olabileceği gibi basın yoluyla da yapılabilir. Örneğin 1989 Bulgaristan Göç Krizi’nde Bulgaristan’ın Türk azınlığa yaptığı ayrımcı politikalar vatandaşların gazetelere gönderdikleri mektuplar yolu ile protesto edilmiştir.
Krizi tetikleyen olayın niteliği olarak protestonun karşı tarafı karşıt bir eyleme geçmesine sebep olabilecek nitelik taşıması gerekmektedir.
 

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...