PROJE HAKKINDA
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

ÜYE GİRİŞ

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

S5 Register

 • Üyelik

Fuat Aksu


turan kitapMehmet Turan Çağlar, Yerelden Uluslararası Düzlemlere Suriye Krizinin Dönüşümü, İstanbul: Nobel Kitap, 2020.

Cumartesi, 31 Ekim 2020 13:54

1920 Sonrası Hükümetler

1920 Sonrasında Hükümetler

 I. Icra Vekilleri Heyeti Reisi
M. Kemal Pasa (Erzurum) 03.05.1920-24.01.1921
Umur-ı Ser’iye Vekili
Mustafa Fehmi Efendi (Bursa) 03.05.1920-24.01.1921
Müdafaa-i Milliye Vekili
Fevzi Pasa (Kozan) 03.05.1920-24.01.1921
Adliye Vekili
Celalettin Arif Bey (Erzurum) 03.05.1920-24.01.1921
Dahiliye Vekili
Cami Bey (Aydın) 03.05.1920-13.07.1920
Hakkı Behiç Bey (Denizli) 17.07.1920-02.08.1920
Nazım Bey (Tokat) 04.09.1920-05.09.1920
Refet Bey (Izmir) 06.09.1920-24.01.1921
Hariciye Vekili
Bekir Sami Bey (Amasya) 03.05.1920-24.01.1921
Maliye Vekili
Hakkı Behiç Bey (Denizli) 04.05.1920-17.07.1920
Ahmet Ferid Bey (Istanbul) 17.07.1920-24.01.1921
Maarif Vekili
Rıza Nur Bey (Sinop) 04.05.1920-16.12.1920
H. Suphi Bey (Antalya) 16.12.1920-24.01.1921
Nafıa Vekili
Ismail Fazıl Pasa (Yozgat) 03.05.1920-25.12.1920
Ömer Lütfü Bey (Amasya) 27.12.1920-24.01.1921
Umur-ı iktisadiye Vekili
Yusuf Kemal Bey (Kastamonu) 03.05.1920-24.01.1921
Sıhhiye ve Muavenet-i Içtimaiye Vekili
Dr. Adnan Bey (Istanbul) 03.05.1920-24.01.1921
Erkân-ı Harbiye Umumiye Vekili
Reisi Ismet Bey (Malatya) 03.05.1920-24.01.1921

Icra Vekilleri Heyeti Reisi
Fevzi Pasa (Kozan) 24.01.1921-16.05.1921
Fevzi Pasa (Kozan) 19.05.1921-09.07.1921
Umur-ı Seriye Vekili
Mustafa Fehmi Efendi (Bursa) 24.01.1921-16.05.1921
Mustafa Fehmi Efendi (Bursa) 19.05.1921-27.04.1922
Abdullah Azmi Bey (Eskisehir) 11.05.1922-09.07.1922
Dahiliye Umur-ı Vekili
Refet Bey (Izmir) 24.01.1921-18.03.1921
Ata Bey (Nigde) 21.04.1921-16.05.1921
Ata Bey (Nigde) 19.05.1921-30.06.1921
Refet Bey (Izmir) 30.06.1921-05.08.1921
Ali Fethi Bey (Istanbul) 10.10.1921-09.07.1922
Adliye Vekili
Celalettin Arif Bey (Erzurum) 24.01.1921-24.01.1921
Yusuf Kemal Bey (Kastamonu) 30.01.1921-16.05.1921
Refik Sevket Bey (Saruhan) 19.05.1921-09.07.1922
Nafıa Vekili
Ömer Lütfi Bey (Amasya) 24.01.1921-19.05.1921
Ömer Lütfi Bey (Amasya) 19.05.1921-12.11.1921
Hüseyin Rauf Bey (Sivas) 17.11.1921-07.01.1922
Fevzi Bey (Diyarbekir) 04.01.1922-09.07.1922
Hariciye Vekili
Bekir Sami Bey (Amasya) 24.01.1921-08.05.1921
Yusuf Kemal Bey (Kastamonu) 16.05.1921-16.05.1921
Yusuf Kemal Bey (Kastamonu) 19.05.1921-09.07.1922
Sıhhiye ve Muavenet-i Içtimaiye Vekili
Adnan Bey (Istanbul) 24.01.1921-02.03.1921
Dr. Refik Bey (Bayazıt) 10.03.1921-16.05.1921
Dr. Refik Bey (Bayazıt) 19.05.1921-14.12.1921
Dr. Rıza Nur Bey (Sinop) 24.12.1921-09.07.1922
Iktisat Vekili
Yusuf Kemal Bey (Kastamonu) 24.01.1921-30.01.1921
Mahmut Celal Bey (Saruhan) 27.02.1921-16.05.1921
Mahmut Celal Bey (Saruhan) 19.05.1921-14.01.1922
Sırrı Bey (Izmit) 19.01.1922-27.04.1922
Hasan Hüsnü Bey (Trabzon) 11.05.1922-09.07.1922
Müdafaa-ı Milliye Vekili
Fevzi Pasa (Kozan) 24.01.1921-16.05.1921
Fevzi Pasa (Kozan) 19.05.1921-05.08.1921
Refet Bey (Izmir) 05.08.1921-10.01.1922
Kâzım Bey (Karesi) 14.01.1922-09.07.1922
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekili
Ismet Bey (Edirne) 24.01.1921-16.05.1921
Ismet Bey (Edirne) 19.05.1921-05.08.1921
Fevzi Pasa (Kozan) 05.08.1921-09.07.1922
Maliye Vekili
Ahmet Ferit Bey (Istanbul) 24.01.1921-16.05.1921
Hasan Bey (Trabzon) 19.05.1921-22.04.1922
Hasan Fehmi Bey (Gümüsane) 24.04.1922-09.07.1922
Maarif Vekili
Hamdullah Suphi Bey (Antalya) 24.01.1921-16.05.1921
Hamdullah Suphi Bey (Antalya) 19.05.1921-12.11.1921
Mehmet Vehbi Bey (Karesi) 19.11.1921-09.07.1922

Icra Vekilleri Heyeti Reisi
Hüseyin Rauf Bey (Sivas) 12.07.1922-04.08.1923
Seriye Vekili
Abdullah Azmi Efendi (Eskisehir) 12.07.1922-03.11.1922
Mehmet Vehbi Efendi (Konya) 06.11.1922-14.04.1922
Musa Kâzım Efendi (Konya) 15.04.1923-04.08.1923
Müdafaa-i Milliye Vekili
Kâzım Pasa (Karesi) 12.07.1922-04.08.1923
Adliye Vekili
Celalettin Arif Bey (Erzurum) 12.07.1922-14.07.1922
Rifat Bey (Kayseri) 16.08.1922-04.08.1923
Dahiliye Vekili
Ali Fethi Bey (Istanbul) 12.07.1922-04.10.1922
05.10.1922-04.08.1923
Hariciye Vekili
Yusuf Kemal Bey (Kastamonu) 12.07.1922-25.10.1922
Ismet Pasa 26.10.1922-04.08.1923
Maliye Vekili
Hasan Fehmi Bey (Gümüsane) 12.07.1922-04.08.1923
Maarif Vekili
Mehmet Vehbi Bey (Karesi) 12.07.1922-06.11.1922
Ismail Safa Bey (Mersin) 06.11.1922-04.08.1923
Nafıa Vekili
Feyzi Bey 12.07.1922-04.09.1922
09.09.1922-04.08.1923
Iktisat Vekili
Mahmut Esat Bey (Izmir) 12.07.1922-04.08.1923
Sıhhat ve Muavenet Içtimaiyat Vekili
Dr. Rıza Nur Bey (Sinop) 12.07.1922-18.09.1922
25.09.1922-04.08.1923
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekili
Fevzi Pasa (Kozan) 12.07.1922-04.08.1923


Icra Vekilleri Heyeti Reisi
Ali Fethi Bey (Istanbul) 14.08.1923-27.10.1923
Dahiliye Vekili
Ali Fethi Bey (Okyar) 14.08.1923-27.10.1923
Ser’iye Vekili
Musa Kâzım Efendi (Konya) 14.08.1923-29.08.1923
Mustafa Fevzi Efendi (Saruhan) 01.09.1923-27.10.1923
Hariciye Vekili
Ismet Pasa (Edirne) 14.08.1923-27.10.1923
Müdafaa-i Milliye Vekili
Kâzım Pasa (Karesi) 14.08.1923-27.10.1923
Maarif Vekili
Ismail Safa Bey (Adana) 14.08.1923-27.10.1923
Iktisat Vekili
Mahmut Esat Bey (Izmir) 14.08.1923-24.09.1923
Hasan Bey (Trabzon) 24.09.1923-27.10.1923
Sıhhiye Vekili
Rıza Nur (Sinop) 14.08.1923-27.10.1923
Maliye Vekili
Hasan Fehmi Bey (Gümüshane) 14.08.1923-27.10.1923
Adliye Vekili
Seyit Bey (Izmir) 14.08.1923-27.10.1923
Nafıa Vekili
Fevzi Bey (Diyarbakır) 14.08.1923-27.10.1923
Erkân-ı Umumiye Harbiye Reisi
Fevzi Pasa (Kozan) 14.08.1923-27.10.1923
Mübadele, Iskân ve Imar Vekili
Mustafa Necati Bey (Izmir) 20.10.1923-27.10.1923

Basvekil ve Hariciye Vekili
Mustafa Ismet INÖNÜ (Malatya) 30.10.1923-06.03.1924
Ser’iye Vekili
Mustafa Fevzi SARHAN (Saruhan) 30.10.1923-06.03.1924
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili
Fevzi ÇAKMAK (Istanbul) 30.10.1923-06.03.1924
Dahiliye Vekili
Ahmet Ferit TEK (Kütahya) 30.10.1923-06.03.1924
Maliye Vekili
Hasan Fehmi ATAÇ (Gümüshane) 30.10.1923-02.01.1924
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 02.01.1924-06.03.1924
Müdafaai Milliye Vekili
Kazım ÖZALP (Karesi) 30.10.1923-06.03.1924
Iktisat Vekili
Hasan SAKA (Trabzon) 30.10.1923-06.03.1924
Adliye Vekili
Seyit Bey (Izmir) 30.10.1923-06.03.1924
Maarif Vekili
Ismail Safa ÖZLER (Adana) 30.10.1923-06.03.1924
Nafıa Vekili
Ahmet Muhtar CILLI (Trabzon) 30.10.1923-19.01.1924
Süleyman Sırrı Bey (Istanbul) 19.01.1924-06.03.1924
Sıhhiye Vekili
Refik SAYDAM (Istanbul) 30.10.1923-06.03.1924
Mübadele, Imar ve Iskân Vekili
Mustafa Necati UGURAL (Izmir) 30.10.1923-06.03.1924

Bakanlar Kurulu
Basvekil
Mustafa Ismet INÖNÜ (Malatya) 06.03.1924-22.11.1924
Hariciye Vekili
Mustafa Ismet INÖNÜ (Malatya) 06.03.1924-22.11.1924
Müdafaai Milliye Vekili
Kazım ÖZALP (Karesi) 06.03.1924-22.11.1924
Dahiliye Vekili
Ahmet Ferit TEK (Kütahya) 06.03.1924-22.11.1924
Maliye Vekili
M. Abdülhalik RENDA (Çankırı) 06.03.1924-21.05.1924
Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 21.05.1924-22.11.1924
Ticaret Vekili
Hasan SAKA (Trabzon) 06.03.1924-22.11.1924
Ziraat Vekili
Aziz Zekai APAYDIN (Aydın) 06.03.1924-20.08.1924
Sükrü KAYA (Mentese) 20.08.1924-22.11.1924
Adliye Vekili
Mustafa Necati UGURAL (Izmir) 06.03.1924-22.11.1924
Sıhhiye ve Muavenet-i Içtimaiye Vekili
Refik SAYDAM (Istanbul) 06.03.1924-22.11.1924
Maarif Vekili
Hüseyin Vasıf ÇINAR (Saruhan) 06.03.1924-22.11.1924
Nafıa Vekili
Süleyman Sırrı Bey (Istanbul) 06.03.1924-22.11.1924
Mübadele, Imar ve Iskân Vekili
Mahmut Celal BAYAR (Izmir) 06.03.1924-07.07.1924
Refet CANITEZ (Bursa) 07.07.1924-05.11.1924

Bakanlar Kurulu
Basvekil ve Müdafaai Milliye Vekili
Ali Fethi OKYAR (Istanbul) 22.11.1924-03.03.1925
Adliye Vekili
Mahmut Esat BOZKURT (Izmir) 22.11.1924-03.03.1925
Dahiliye Vekili ve Mübadele, Imar ve Iskân Vekâleti Vekili
Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 22.11.1924-05.01.1925
Mehmet Cemil UYBADIN (Tekirdag) 05.01.1925-03.03.1925
Hariciye Vekili
Sükrü KAYA (Mentese) 22.11.1924-03.03.1925
Maliye Vekili
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 22.11.1924-03.03.1925
Maarif Vekili
Mehmet Sükrü SARAÇOGLU (Izmir) 22.11.1924-03.03.1925
Ziraat Vekili
Hasan Fehmi ATAÇ (Gümüshane) 22.11.1924-03.03.1925
Ticaret Vekili
Ali CENANI (Gaziantep) 22.11.1924-03.03.1925
Nafıa Vekili
Feyzi PIRINÇCIOGLU (Diyarbakır) 22.11.1924-03.03.1925
Sıhhiye ve Içtimai Muavenet%Vekili
Mazhar GERMEN (Aydın) 22.11.1924-03.03.1925
Bahriye Vekili
Ihsan ERYAVUZ (Cebelibereket) 30.12.1924 -03.03.1925

Bakanlar Kurulu
Basvekil
Mustafa Ismet INÖNÜ (Malatya) 03.03.1925-01.11.1927
Dahiliye Vekili
Mehmet Cemil UYBADIN (Tekirdag) 03.03.1925-01.11.1927
Hariciye Vekili
Tevfik Rüstü ARAS (Izmir) 03.03.1925-01.11.1927
Müdafaai Milliye Vekili
Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 03.03.1925-01.11.1927
Adliye Vekili
Mahmut Esat BOZKURT (Izmir) 03.03.1925-01.11.1927
Nafıa Vekili
Süleyman Sırrı Bey (Istanbul) 03.03.1925-16.12.1925
Behiç ERKIN (Istanbul) 14.01.1926-01.11.1927
Maliye Vekili
Hasan SAKA (Trabzon) 03.03.1925-13.07.1926
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 13.07.1926-01.11.1927
Ticaret Vekili
Ali CENANI (Gaziantep) 03.03.1925-17.05.1926
Mustafa Rahmi KÖKEN (Izmir) 17.05.1926-01.11.1927
Sıhhiye Vekili
Refik SAYDAM (Istanbul) 03.03.1925-01.11.1927
Bahriye Vekili
Ihsan ERYAVUZ (Cebelibereket) 03.03.1925-01.11.1927
Maarif Vekili
H. Suphi TANRIÖVER (Istanbul) 03.03.1925-21.12.1925
Mustafa Necati UGURAL (Izmir) 21.12.1925-01.11.1927
Ziraat Vekili
Mehmet Sabri TOPRAK (Saruhan) 03.03.1925-01.11.1927

Bakanlar Kurulu
Basvekil
Mustafa Ismet INÖNÜ (Malatya) 01.11.1927-27.09.1930
Adliye Vekili
Mahmut Esat BOZKURT (Izmir) 01.11.1927-27.09.1930
Müdafaa-i Milliye Vekili ve Bahriye Vekâleti Vekili
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 01.11.1927-27.09.1930
Dahiliye Vekili
Sükrü KAYA (Mugla) 01.11.1927-27.09.1930
Hariciye Vekili
Tevfik Rüstü ARAS (Izmir) 01.11.1927-27.09.1930
Maliye Vekili
Mehmet Sükrü SARAÇOGLU (Izmir) 01.11.1927-27.09.1930
Maarif Vekili
Mustafa Necati UGURAL (Izmir) 01.11.1927-05.01.1929
Hüseyin Vasıf ÇINAR (Izmir) 02.03.1929-13.04.1929
Cemal Hüsnü TARAY (Gümüshane) 13.04.1929-22.09.1930
Nafıa Vekili
Behiç ERKIN (Istanbul) 01.11.1927-15.10.1928
Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 15.10.1928-27.09.1930
Ziraat Vekili ve Ticaret Vekâleti Vekili
Mustafa Rahmi KÖKEN (Izmir) 01.11.1927-21.01.1928
Sıhhiye ve Muavenet-i Içtimaiye Vekili
Refik SAYDAM (Istanbul) 01.11.1927-27.09.1930
Iktisat Vekili
Mustafa Rahmi KÖKEN (Izmir) 21.01.1928-29.05.1929
Sakir KESEBIR (Edirne) 29.05.1929-27.09.1930

Bakanlar Kurulu
Basvekil
Mustafa Ismet INÖNÜ (Malatya) 27.09.1930-04.05.1931
Adliye Vekili
Yusuf Kemal TENGIRSENK (Sinop) 27.09.1930-04.05.1931
Milli Müdafaa Vekili
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 27.09.1930-25.12.1930
Aziz Zekai APAYDIN (Diyarbakır) 29.12.1930-04.05.1931
Dahiliye Vekili
Sükrü KAYA (Mugla) 27.09.1930-04.05.1931
Hariciye  Vekili
Tevfik Rüstü ARAS (Izmir) 27.09.1930-04.05.1931
Maliye Vekili
Mehmet Sükrü SARAÇOGLU (Izmir) 27.09.1930-25.12.1930
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 25.12.1930-04.05.1931
Maarif Vekili
Esat SAGAY (Bursa) 27.09.1930-04.05.1931
Nafıa Vekili
Aziz Zekai APAYDIN (Diyarbakır) 27.09.1930-29.12.1930
Hilmi URAN (Adana) 29.12.1930-04.05.1931
Iktisat Vekili
Mustafa Seref ÖZKAN (Burdur) 27.09.1930-04.05.1931
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekili
Refik SAYDAM (Istanbul) 27.09.1930-04.05.1931

Bakanlar Kurulu
Basvekil
Mustafa Ismet INÖNÜ (Malatya) 04.05.1931-01.03.1935
Adliye Vekili
Yusuf Kemal TENGIRSENK (Sinop) 04.05.1931-23.05.1933
Mehmet Sükrü SARAÇOGLU (Izmir) 23.05.1933-01.03.1935
Milli Müdafaa Vekili
Aziz Zekai APAYDIN (Diyarbakır) 04.05.1931-01.03.1935
Dahiliye Vekili
Sükrü KAYA (Mugla) 04.05.1931-01.03.1935
Hariciye Vekili
Tevfik Rüstü ARAS (Izmir) 04.05.1931-01.03.1935
Maliye Vekili
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 04.05.1931-03.02.1934
Fuat AGRALI (Elazıg) 03.02.1934-01.03.1935
Maarif Vekili
Esat SAGAY (Bursa ) 04.05.1931-19.09.1932
Resit Galip (Aydın) 10.11.1932-13.08.1933
Yusuf Hikmet BAYUR (Manisa) 27.10.1933-09.07.1934
Zeynel Abidin ÖZMEN (Aydın) 09.07.1934-01.03.1935
Nafıa Vekili
Hilmi URAN (Adana ) 04.05.1931-26.10.1933
Ali ÇETINKAYA (Afyonkarahisar) 16.02.1934-01.03.1935
Iktisat Vekili
Mustafa Seref ÖZKAN (Burdur) 04.05.1931-08.09.1932
Mahmut Celal BAYAR (Izmir) 10.11.1932-01.03.1935
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekili
Refik SAYDAM (Istanbul) 04.05.1931-01.03.1935
Ziraat Vekili
Muhlis ERKMEN (Kütahya) 31.12.1931-01.03.1935
Gümrük ve Inhisarlar Vekili
Ali Rana TARHAN (Istanbul) 31.12.1931-01.03.1935

Basvekil
Mahmut Celal BAYAR (Izmir) 01.11.1937-11.11.1938
Adliye Vekili
Mehmet Sükrü SARAÇOGLU (Izmir) 01.11.1937-11.11.1938
Milli Müdafaa Vekili
Kazım ÖZALP (Balıkesir) 01.11.1937-11.11.1938
Dahiliye Vekili
Sükrü KAYA (Mugla) 01.11.1937-11.11.1938
Hariciye Vekili
Tevfik Rüstü ARAS (Izmir) 01.11.1937-11.11.1938
Maliye Vekili
Fuat AGRALI (Elazıg) 01.11.1937-11.11.1938
Maarif Vekili
Saffet ARIKAN (Erzincan) 01.11.1937-11.11.1938
Nafıa Vekili
Ali ÇETINKAYA (Afyonkarahisar) 01.11.1937-11.11.1938
Iktisat Vekili ve Ziraat Vekaleti Vekili
Sakir KESEBIR (Tekirdag) 01.11.1937-11.11.1938
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekili
Ahmet Hulusi ALATAS (Aydın) 01.11.1937-11.11.1938
Gümrük ve Inhisarlar Vekili
Ali Rana TARHAN (Istanbul) 01.11.1937-11.11.1938
Ziraat Vekili
Faik KURDOGLU (Manisa) 13.04.1938-11.11.1938

Bakanlar Kurulu
Basvekil
Mahmut Celal BAYAR (Izmir) 11.11.1938-25.11.1939
Adliye Vekili
Hilmi URAN (Seyhan) 11.11.1938-03.01.1939
Tevfik Fikret SILAY (Konya) 03.01.1939-25.01.1939
Milli Müdafaa Vekili
Kazım ÖZALP (Balıkesir) 11.11.1938-18.01.1939
Naci TINAZ (Bursa) 18.01.1939-25.11.1939
Dahiliye Vekili
Refik SAYDAM (Istanbul) 11.11.1938-25.11.1939
Hariciye Vekili
Mehmet Sükrü SARAÇOGLU (Izmir) 11.11.1938-25.11.1939
Maliye Vekili
Fuat AGRALI (Elazıg) 11.11.1938-25.11.1939
Maarif Vekili
Saffet ARIKAN (Erzincan) 11.11.1938-28.12.1938
Hasan Ali YÜCEL (Izmir) 28.12.1938-25.01.1939
Nafıa Vekili
Ali ÇETINKAYA (Afyonkarahisar) 11.11.1938-25.11.1939
Iktisat Vekili
Sakir KESEBIR (Tekirdag) 11.11.1938-28.12.1938
Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (Izmir) 28.12.1938-25.01.1939
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekili
Ahmet Hulusi ALATAS (Aydın) 11.11.1938-25.11.1939
Gümrük ve Inhisarlar Vekili
Ali Rana TARHAN (Istanbul) 11.11.1938-25.11.1939
Ziraat Vekili
Faik KURDOGLU (Manisa) 11.11.1938-25.11.1939

Bakanlar Kurulu
Basvekil
Refik SAYDAM (Istanbul) 25.01.1939-03.04.1939
Adliye Vekili
Tevfik Fikret SILAY (Konya) 25.01.1939-03.04.1939
Milli Müdafaa Vekili
Naci TINAZ (Bursa) 25.01.1939-03.04.1939
Dahiliye Vekili
Faik ÖZTRAK (Tekirdag) 25.01.1939-03.04.1939
Hariciye Vekili
M. Sükrü SARAÇOGLU (Izmir) 25.01.1939-03.04.1939
Maliye Vekili
Fuat AGRALI (Elazıg) 25.01.1939-03.04.1939
Nafıa Vekili
Ali ÇETINKAYA (Afyonkarahisar) 25.01.1939-03.04.1939
Maarif Vekili
Hasan Ali YÜCEL (Izmir) 25.01.1939-03.04.1939
Iktisat Vekili
Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (Izmir) 25.01.1939-03.04.1939
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekili
Ahmet Hulusi ALATAS (Aydın) 25.01.1939-03.04.1939
Gümrük ve Inhisarlar Vekili
Ali Rana TARHAN (Istanbul) 25.01.1939-03.04.1939
Ziraat Vekili
Muhlis ERKMEN (Kütahya) 25.01.1939-03.04.1939

Bakanlar Kurulu
Basvekil
Refik SAYDAM (Istanbul) 03.04.1939-09.07.1942
Adliye Vekili
Tevfik Fikret SILAY (Konya) 03.04.1939-26.05.1939
Ali Fethi OKYAR (Bolu) 26.05.1939-12.03.1941
H. Safyettin MENEMENCIOGLU (Mardin) 12.03.1941-09.07.1942
Milli Müdafaa Vekili
Naci TINAZ (Bursa) 03.04.1939-05.04.1940
Saffet ARIKAN (Erzincan) 05.04.1940-12.11.1941
Ali Rıza ARTUNKAL (Manisa) 12.11.1941-09.07.1942
Dahiliye Vekili
Faik ÖZTRAK (Tekirdag) 03.04.1939-06.05.1942
Ahmet Fikri TÜZER (Erzurum) 06.05.1942-09.07.1942
Hariciye Vekili
Mehmet Sükrü SARAÇOGLU (Izmir) 03.04.1939-09.07.1942
Maliye Vekili
Fuat AGRALI (Elazıg) 03.04.1939-09.07.1942
Maarif Vekili
Hasan Ali YÜCEL (Izmir) 03.04.1939-09.07.1942
Nafıa Vekili
Ali Fuat CEBESOY (Konya) 03.04.1939-09.07.1942
Iktisat Vekili
Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (Samsun) 03.04.1939-31.07.1941
Sırrı DAY (Trabzon) 31.07.1941-09.07.1942
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekili
Ahmet Hulusi ALATAS (Aydın) 03.04.1939-09.07.1942
Gümrük ve Inhisarlar Vekili
Ali Rana TARHAN (Istanbul) 03.04.1939-26.05.1939
Raif KARADENIZ (Trabzon) 26.05.1939-09.07.1942
Ziraat Vekili
Muhlis ERKMEN (Kütahya) 03.04.1939-09.07.1942
Muhabere ve Münakale Vekili
Ali ÇETINKAYA (Afyonkarahisar) 03.04.1939-20.11.1940
Cevdet Kerim INCEDAYI (Sinop) 20.11.1940-12.11.1941
Mehmet Fahri ENGIN (Samsun) 12.11.1941-09.07.1942
Ticaret Vekili
Cezmi ERÇIN (Antalya) 03.04.1939-01.11.1939
Nazmi TOPÇUOGLU (Aydın) 01.11.1939-26.11.1940
Mümtaz ÖKMEN (Ankara) 26.11.1940-09.07.1942

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Mehmet Sükrü SARAÇOGLU (Izmir) 09.07.1942-09.03.1943
Adliye Bakanı
H. Seyfettin MENEMENCIOGLU (Mardin) 09.07.1942-09.03.1943
Milli Müdafaa Bakanı
Ali Rıza ARTUNKAL (Manisa) 09.07.1942-09.03.1943
Dahiliye Bakanı
Ahmet Fikri TÜZER (Erzurum) 09.07.1942-16.08.1942
Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 17.08.1942-09.03.1943
Hariciye Bakanı
Numan MENEMENCIOGLU (Istanbul) 14.08.1942-09.03.1943
Maliye Bakanı
Fuat AGRALI (Elazıg) 09.07.1942-09.03.1943
Nafıa Bakanı
Ali Fuat CEBESOY (Konya) 09.07.1942-09.03.1943
Maarif Bakanı
Hasan Ali YÜCEL (Izmir) 09.07.1942-09.03.1943
Iktisat Bakanı
Sırrı DAY (Trabzon) 09.07.1942-09.03.1943
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Bakanı
Ahmet Hulusi ALATAS (Aydın) 09.07.1942-09.03.1943
Gümrük ve Inhisarlar Bakanı
Raif KARADENIZ (Trabzon) 09.07.1942-09.03.1943
Ziraat Bakanı
S. Rasit HATIPOGLU (Afyonkarahisar) 09.07.1942-09.03.1943
Münakalat Bakanı
Mehmet Fahri ENGIN (Samsun) 09.07.1942-09.03.1943
Ticaret Bakanı
Behçet UZ (Denizli) 09.07.1942-09.03.1943

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Mehmet Sükrü SARAÇOGLU (Izmir) 09.03.1943-07.08.1946
Adliye Bakanı
Ali Rıza TÜREL (Konya) 09.03.1943-06.04.1946
Mümtaz ÖKMEN (Ankara) 06.04.1946-07.08.1946
Milli Müdafaa Bakanı
Ali Rıza ARTUNKAL (Manisa) 09.03.1943-07.08.1946
Dahiliye Bakanı
Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 09.03.1943-20.05.1943
Hilmi URAN (Seyhan) 20.05.1943-07.08.1946
Hariciye Bakanı
Numan MENEMENCIOGLU (Istanbul) 09.03.1943-16.06.1944
Hasan SAKA (Trabzon) 13.09.1944-07.08.1946
Maliye Bakanı
Fuat AGRALI (Elazıg) 09.03.1943-13.09.1944
Nurullah Esat SÜMER (Antalya) 13.09.1944-07.08.1946
Nafıa Bakanı
Sırrı DAY (Trabzon) 09.03.1943-07.08.1946
Maarif Bakanı
Hasan Ali YÜCEL (Izmir) 09.03.1943-07.08.1946
Iktisat Bakanı
Fuat SIRMEN (Rize) 09.03.1943-07.08.1946
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekili
Ahmet Hulusi ALATAS (Aydın) 09.03.1943-18.01.1945
Sadi KONUK (Bursa) 18.01.1945-07.08.1946
Gümrük ve Inhisarlar Bakanı
Suat Hayri ÜRGÜPLÜ (Kayseri) 09.03.1943-13.02.1946
Tahsin COSKAN (Kastamonu) 19.02.1946-07.08.1946
Ziraat Vekili
Sevket Rasit HATIPOGLU (Manisa) 09.03.1943-07.08.1946
Münakalat Vekili
Ali Fuat CEBESOY (Konya) 09.03.1943-07.08.1946
Ticaret Bakanı
Celal Sait SIREN (Bolu) 09.03.1943-31.05.1945
Raif KARADENIZ (Trabzon) 31.05.1945-07.08.1946
Çalısma Vekili
Mahmut Sadi IRMAK (Konya) 07.06.1945-07.08.1946

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Mehmet Recep PEKER (Istanbul) 07.08.1946-10.09.1947
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Mümtaz ÖKMEN (Ankara) 19.09.1946-10.09.1947
Devlet Bakanı
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 19.09.1946-10.09.1947
Adalet Bakanı
Mümtaz ÖKMEN (Ankara) 07.08.1946-19.09.1946
Sinasi DEVRIN (Zonguldak) 19.09.1946-10.09.1947
Milli Savunma Bakanı
Cemil Cahit TOYDEMIR (Istanbul) 07.08.1946-05.09.1947
Mustafa Münir BIRSEL (Izmir) 05.09.1947-10.09.1947
Içisleri Bakanı
Sükrü SÖKMENSÜER (Gümüshane) 07.08.1946-05.09.1947
Münir Hüsrev GÖLE (Erzurum) 05.09.1947-10.09.1947
Dısisleri Bakanı
Hasan SAKA (Trabzon) 07.08.1946-10.09.1947
Maliye Bakanı
Halit Nazmi KESMIR (Tokat) 07.08.1946-10.09.1947
Milli Egitim Bakanı
Resat Semsettin SIRER (Sivas) 07.08.1946-10.09.1947
Bayındırlık Bakanı
Cevdet Kerim INCEDAYI (Sinop) 07.08.1946-10.09.1947
Ekonomi Bakanı
Tahsin Bekir BALTA (Rize) 07.08.1946-05.09.1947
Cavit EKIN (Diyarbakır) 05.09.1947-10.09.1947
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Behçet UZ (Denizli) 07.08.1946-10.09.1947
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tahsin COSKAN (Kastamonu) 07.08.1946-10.09.1947
Tarım Bakanı
Faik KURDOGLU (Manisa) 07.08.1946-05.09.1947
Hasan Sevket ADALAN (Izmir) 05.09.1947-10.09.1947
Ulastırma Bakanı
Sükrü KOÇAK (Erzurum) 07.08.1946-10.09.1947
Ticaret Bakanı
Atıf INAN (Izmir) 07.08.1946-10.09.1947
Çalısma Bakanı
Mahmut Sadi IRMAK (Konya) 07.08.1946-05.09.1947
Tahsin Bekir BALTA (Rize) 05.09.1947-10.09.1947

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Hasan SAKA (Trabzon) 10.09.1947-10.06.1948
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Faik Ahmet BARUTÇU (Trabzon) 10.09.1947-10.06.1948
Devlet Bakanı
Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 10.09.1947-20.02.1948
Adalet Bakanı
Sinasi DEVRIN (Zonguldak) 10.09.1947-10.06.1948
Milli Savunma Bakanı
Mustafa Münir BIRSEL (Izmir) 10.09.1947-05.06.1948
Içisleri Bakanı
Münir Hüsrev GÖLE (Erzurum) 10.09.1947-10.06.1948
Dısisleri Bakanı
Necmettin Sadık SADAK (Sivas) 10.09.1947-10.06.1948
Maliye Bakanı
Halit Nazmi KESMIR (Tokat) 10.09.1947-23.03.1948
Hasan Sevket ADALAN (Izmir) 27.03.1948-10.06.1948
Milli Egitim Bakanı
Resat Semsettin SIRER (Sivas) 10.09.1947-10.06.1948
Bayındırlık Bakanı
Kasım Rifat GÜLEK (Seyhan) 10.09.1947-10.06.1948
Ekonomi Bakanı
Cavit EKIN (Diyarbakır) 10.09.1947-10.06.1948
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Behçet UZ (Denizli) 10.09.1947-10.06.1948
Gümrük ve Tekel Bakanı
Hasan Sevket ADALAN (Izmir) 10.09.1947-27.03.1948
Tarım Bakanı
Tahsin COSKAN (Kastamonu) 10.09.1947-10.06.1948
Ulastırma Bakanı
Sükrü KOÇAK (Erzurum) 10.09.1947-10.06.1948
Ticaret Bakanı
Mahmut Nedim GÜNDÜZALP (Edirne) 10.09.1947-10.06.1948
Çalısma Bakanı
Tahsin Bekir BALTA (Rize) 10.09.1947-10.06.1948

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Hasan SAKA (Trabzon) 10.06.1948-16.01.1949
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Faik Ahmet BARUTÇU (Trabzon) 10.06.1948-16.01.1949
Adalet Bakanı
Fuat SIRMEN (Rize) 10.06.1948-13.01.1949
Ali Rıza ERTEN (Mardin) 13.01.1949-16.01.1949
Milli Savunma Bakanı
Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (Samsun) 10.06.1948-16.01.1949
Içisleri Bakanı
Münir Hüsrev GÖLE (Erzincan) 10.06.1948-16.01.1949
Dısisleri Bakanı
Necmettin Sadık SADAK (Sivas) 10.06.1948-16.01.1949
Maliye Bakanı
Hasan Sevket ADALAN (Izmir) 10.06.1948-16.01.1949
Milli Egitim Bakanı
Hasan Tahsin BANGUOGLU (Bingöl) 10.06.1948-16.01.1949
Bayındırlık Bakanı
Ismail Nihat ERIM (Kocaeli) 10.06.1948-16.01.1949
Ekonomi Bakanı
Cavit EKIN (Diyarbakır) 10.06.1948-16.01.1949
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemali BAYAZIT (Maras) 10.06.1948-16.01.1949
Gümrük ve Tekel Bakanı
Emin ERISIRGIL (Zonguldak) 10.06.1948-16.01.1949
Tarım Bakanı
Ali Cavit ORAL (Seyhan) 10.06.1948-16.01.1949
Ulastırma Bakanı
Kasım Rıfat GÜLEK (Seyhan) 10.06.1948-16.01.1949
Ticaret Bakanı
Cemil Said BARLAS (Gaziantep) 10.06.1948-16.01.1949
Çalısma Bakanı
Tahsin Bekir BALTA (Rize) 10.06.1948-16.01.1949

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Mehmet Semsettin GÜNALTAY (Sivas) 16.01.1949-22.05.1950
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Ismail Nihat ERIM (Kocaeli) 16.01.1949-22.05.1950
Devlet Bakanı
Nurullah Esat SÜMER (Antalya) 16.01.1949-07.06.1949
Cemil Said BARLAS (Gaziantep) 07.06.1949-22.05.1950
Adalet Bakanı
Fuat SIRMEN (Rize) 16.01.1949-22.05.1950
Milli Savunma Bakanı
Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (Samsun) 16.01.1949-22.05.1950
Içisleri Bakanı
Emin ERISIRGIL (Zonguldak) 16.01.1949-22.05.1950
Dısisleri Bakanı
Necmettin Sadık SADAK (Sivas) 16.01.1949-22.05.1950
Maliye Bakanı
Ismail Rüstü AKSAL (Kocaeli) 16.01.1949-22.05.1950
Milli Egitim Bakanı
Hasan Tahsin BANGUOGLU (Bingöl) 16.01.1949-22.05.1950
Bayındırlık Bakanı
Hasan Sevket ADALAN (Izmir) 16.01.1949-22.05.1950
Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Cemil Said BARLAS (Gaziantep) 16.01.1949-07.06.1949
Vedat DICLELI (Diyarbakır) 07.06.1949-22.05.1950
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemali BAYAZIT (Maras) 16.01.1949-22.05.1950
Gümrük ve Tekel Bakanı
Fazıl Serafettin BÜRGE (Kocaeli) 16.01.1949-22.05.1950
Tarım Bakanı
Ali Cavit ORAL (Seyhan) 16.01.1949-22.05.1950
Ulastırma Bakanı
Kemal SATIR (Seyhan) 16.01.1949-22.05.1950
Çalısma Bakanı
Resat Semsettin SIRER (Sivas) 16.01.1949-22.05.1950
Isletmeler Bakanı
Mustafa Münir BIRSEL (Izmir) 07.06.1949-22.05.1950

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Adnan MENDERES (Istanbul) 22.05.1950-09.03.1951
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Samet AGAOGLU (Manisa) 05.06.1950-09.03.1951
Devlet Bakanı
F. Lütfi KARAOSMANOGLU (Manisa) 11.07.1950-09.03.1951
Adalet Bakanı
Halil ÖZYÖRÜK (Izmir) 22.05.1950-09.03.1951
Milli Savunma Bakanı
Refik Sevket INCE (Manisa) 22.05.1950-09.03.1951
Içisleri Bakanı
Rüknettin NASUHIOGLU (Edirne) 22.05.1950-09.03.1951
Dısisleri Bakanı
Fuat KÖPRÜLÜ (Istanbul) 22.05.1950-09.03.1951
Maliye Bakanı
Halil AYAN (Bursa) 22.05.1950-14.12.1950
Hasan POLATKAN (Eskisehir) 14.12.1950-09.03.1951
Milli Egitim Bakanı
Hüseyin Avni BASMAN (Izmir) 22.05.1950-03.08.1950
Ahmet Tevfik ILERI (Samsun) 11.08.1950-09.03.1951
Bayındırlık Bakanı
Fahri BELEN (Bolu) 22.05.1950-28.10.1950
Kemal ZEYTINOGLU (Eskisehir) 22.12.1950-09.03.1951
Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Zühtü Hilmi VELIBESE (Izmir) 22.05.1950-09.03.1951
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Nihat Resat BELGER (Istanbul) 22.05.1950-19.09.1950
Ekrem Hayri ÜSTÜNDAG (Izmir) 19.09.1950-09.03.1951
Gümrük ve Tekel Bakanı
Nuri ÖZSAN (Mugla) 22.05.1950-09.03.1951
Tarım Bakanı
Nihat IYRIBOZ (Çanakkale) 22.05.1950-09.03.1951
Ulastırma Bakanı
Ahmet Tevfik ILERI (Samsun) 22.05.1950-11.08.1950
Seyfi KURTBEK (Ankara) 11.08.1950-09.03.1951
Çalısma Bakanı
Hasan POLATKAN (Eskisehir) 22.05.1950-22.12.1950
Ahmet Hulusi KÖYMEN (Bursa) 22.12.1950-09.03.1951
Isletmeler Bakanı
Mehmet Muhlis ETE (Ankara) 22.05.1950-09.03.1951

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Adnan MENDERES (Istanbul) 09.03.1951-17.05.1954
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Samet AGAOGLU (Manisa) 09.03.1951-10.11.1952
Devlet Bakanı
Fethi ÇELIKBAS (Burdur) 08.04.1953-28.05.1953
Devlet Bakanı
Refik Sevket INCE (Manisa) 09.03.1951-30.03.1951
F. Lütfi KARAOSMANOGLU (Manisa) 18.06.1951-02.12.1951
Y. Muammer ALAKANT (Zonguldak) 01.11.1952-08.04.1953
Hüseyin Celal YARDIMCI (Agrı) 08.04.1953-17.05.1954
Adalet Bakanı
Rüknettin NASUHIOGLU (Edirne) 09.03.1951-10.11.1952
Osman Sevki ÇIÇEKDAG (Ankara) 10.11.1952-17.05.1954
Milli Savunma Bakanı
A. Hulusi KÖYMEN (Bursa) 09.03.1951-10.11.1952
Seyfi KURTBEK (Ankara) 10.11.1952-01.11.1953
Kenan YILMAZ (Bursa) 01.11.1953-17.05.1954
Içisleri Bakanı
Halil ÖZYÖRÜK (Izmir) 09.03.1951-20.10.1951
F. Lütfi KARAOSMANOGLU (Manisa) 02.12.1951-07.04.1952
I. Etem MENDERES (Aydın) 01.08.1952-17.05.1954
Dısisleri Bakanı
Fuat KÖPRÜLÜ (Istanbul) 09.03.1951-17.05.1954
Maliye Bakanı
Hasan POLATKAN (Eskisehir) 09.03.1951-17.05.1954
Milli Egitim Bakanı
Ahmet Tevfik ILERI (Samsun) 09.03.1951-08.04.1953
Rıfkı Salim BURÇAK (Erzurum) 08.04.1953-17.05.1954
Bayındırlık Bakanı
Kemal ZEYTINOGLU (Eskisehir) 09.03.1951-17.05.1954
Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Mehmet Muhlis ETE (Ankara) 09.03.1951-01.11.1952
Ali Enver GÜRELI (Balıkesir) 01.11.1952-27.05.1953
Fethi ÇELIKBAS (Burdur) 28.05.1953-17.05.1954
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Ekrem Hayri ÜSTÜNDAG (Izmir) 09.03.1951-17.05.1954
Gümrük ve Tekel Bakanı
Rıfkı Salim BURÇAK (Erzurum) 09.03.1951-26.10.1951
Nuri ÖZSAN (Mugla) 26.10.1951-02.12.1951
Ibrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 02.12.1951-18.09.1952
Emin KALAFAT (Çanakkale) 08.04.1953-17.05.1954
Tarım Bakanı
Nedim ÖKMEN (Maras) 09.03.1951-17.05.1954
Ulastırma Bakanı
Seyfi KURTBEK (Ankara) 09.03.1951-10.11.1952
Yümnü ÜRESIN (Bilecik) 10.11.1952-17.05.1954
Çalısma Bakanı
Nuri ÖZSAN (Mugla) 09.03.1951-10.11.1952
Samet AGAOGLU (Manisa) 10.11.1952-08.04.1953
Hayrettin ERKMEN (Giresun) 08.04.1953-17.05.1954
Isletmeler Bakanı
Ibrahim Hakkı GEDIK (Kütahya) 09.03.1951-14.12.1951
Ibrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 18.09.1952-17.05.1954

Bakanlar Kurulu
Basvekil
Adnan MENDERES (Istanbul) 17.05.1954-09.12.1955
Devlet Vekili ve Basvekil Yardımcısı
Fatin Rüstü ZORLU (Çanakkale) 17.05.1954-29.07.1955
Fuat KÖPRÜLÜ (Istanbul) 29.07.1955-09.12.1955
Devlet Vekili
Mükerrem SAROL (Istanbul) 17.05.1954-12.10.1955
Devlet Vekili
Osman KAPANI (Izmir) 17.05.1954-15.09.1955
Ibrahim Etem MENDERES (Aydın) 15.09.1955-30.09.1955
Fahrettin ULAS (Istanbul) 30.09.1955-09.12.1955
Devlet Vekili
Fuat KÖPRÜLÜ (Hariciye Vekili) 15.04.1955-29.07.1955
Adliye Vekili
Osman Sevki ÇIÇEKDAG (Ankara) 17.05.1954-09.12.1955
Milli Müdafaa Vekili
Ibrahim Etem MENDERES (Aydın) 17.05.1954-15.09.1955
Dahiliye Vekili
Namık GEDIK (Aydın) 17.05.1954-10.09.1955
Ibrahim Etem MENDERES (Aydın) 30.09.1955-09.12.1955
Hariciye Vekili
Fuat KÖPRÜLÜ (Istanbul) 17.05.1954-15.04.1955
Maliye Vekili
Hasan POLATKAN (Eskisehir) 17.05.1954-09.12.1955
Maarif Vekili
Hüseyin Celal YARDIMCI (Agrı) 17.05.1954-09.12.1955
Nafıa Vekili
Kemal ZEYTINOGLU (Eskisehir) 17.05.1954-09.12.1955
Iktisat ve Ticaret Vekili
Ibrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 17.05.1954-09.12.1955
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekili
Behçet UZ (Izmir) 17.05.1954-09.12.1955
Gümrük ve Inhisarlar Vekili
Emin KALAFAT (Çanakkale) 17.05.1954-09.12.1955
Ziraat Vekili
Nedim ÖKMEN (Maras) 17.05.1954-09.12.1955
Münakalat Vekili
M. Muammer ÇAVUSOGLU (Izmir) 17.05.1954-09.12.1955
Çalısma Vekili
Hayrettin ERKMEN (Giresun) 17.05.1954-09.12.1955
Isletmeler Vekili
Fethi ÇELIKBAS (Burdur) 17.05.1954-06.12.1954
Samet AGAOGLU (Manisa) 06.12.1954-09.12.1955

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Adnan MENDERES (Istanbul) 09.12.1955-25.11.1957
Devlet Vekili
Mehmet Cemil BENGÜ (Ordu) 09.12.1955-25.11.1957
Devlet Vekili
Semi ERGIN (Manisa) 09.12.1955-28.07.1957
Fatin Rüstü ZORLU (Çanakkale) 28.07.1957-25.11.1957
Devlet Vekili
Emin KALAFAT (Çanakkale) 09.12.1955-25.11.1957
Devlet Vekili
Hüseyin Celal YARDIMCI (Agrı) 09.12.1955-25.11.1957
Adliye Vekili
Hüseyin Avni GÖKTÜRK (Nigde) 09.12.1955-25.11.1957
Milli Müdafaa Vekili
Adnan MENDERES (Istanbul) Vekâlet 09.12.1955-28.07.1957
Semi ERGIN (Manisa) 28.07.1957-25.11.1957
Dâhiliye Vekili
Ibrahim Etem MENDERES (Aydın) 09.12.1955-12.10.1956
Namık GEDIK (Aydın) 12.10.1956-25.11.1957
Hariciye Vekili
Fuat KÖPRÜLÜ (Istanbul) 09.12.1955-20.06.1956
Maliye Vekili
Nedim ÖKMEN (Maras) 09.12.1955-24.08.1956
Hasan POLATKAN (Eskisehir) 03.12.1956-25.11.1957
Maarif Vekili
Ahmet ÖZEL (Sivas) 09.12.1955-12.04.1957
Ahmet Tevfik ILERI (Samsun) 12.04.1957-25.11.1957
Nafıa Vekili
M. Muammer ÇAVUSOGLU (Izmir) 09.12.1955-12.10.1956
Ibrahim Etem MENDERES (Aydın) 12.10.1956-25.11.1957
Iktisat ve Ticaret Vekili
Fahrettin ULAS (Istanbul) 09.12.1955-13.04.1956
Zeyyat MANDALINCI (Mugla) 07.05.1956-30.11.1956
Abdullah AKER (Izmir) 30.11.1956-25.11.1957
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekili
Nafiz KÖREZ (Manisa) 09.12.1955-25.11.1957
Gümrük ve Inhisarlar Vekili
Hadi HÜSMAN (Istanbul) 09.12.1955-25.11.1957
Ziraat Vekili
Esat BUDAKOGLU (Balıkesir) 09.12.1955-25.11.1957
Münakalat Vekili
Arif DEMIRER (Afyonkarahisar) 09.12.1955-25.11.1957
Çalısma Vekili
Mehmet Mümtaz TARHAN (Ankara) 09.12.1955-25.11.1957
Isletmeler Vekili
Samet AGAOGLU (Manisa) 09.12.1955-02.09.1957
Sanayi Vekili
Samet AGAOGLU (Manisa) 02.09.1957-25.11.1957

Bakanlar Kurulu
Basvekil
Adnan MENDERES (Istanbul) 25.11.1957-27.05.1960
Devlet Vekili ve Basvekil Yardımcısı
Ahmet Tevfik ILERI (Samsun) 25.11.1957-19.01.1958
Devlet Vekili ve Basvekil Yardımcısı
Medeni BERK (Nigde) 11.12.1959-27.05.1960
Devlet Vekili
Samet AGAOGLU (Manisa) 08.02.1958-04.09.1958
Ahmet Haluk SAMAN (Bursa) 04.09.1958-12.06.1959
Devlet Vekili
Emin KALAFAT (Çanakkale) 25.11.1957-04.09.1958
Abdullah AKER (Izmir) 04.09.1958-14.12.1959
Devlet Vekili
Muzaffer KURBANOGLU (Manisa) 25.11.1957-01.11.1959
Yusuf Izzet AKÇAL (Rize) 01.11.1959-27.05.1960
Adliye Vekili
Esat BUDAKOGLU (Balıkesir) 25.11.1957-03.04.1960
Hüseyin Celal YARDIMCI (Agrı) 03.04.1960-27.05.1960
Milli Müdafaa Vekili
Semi ERGIN (Manisa) 25.11.1957-19.01.1958
Ibrahim Etem MENDERES (Aydın) 19.01.1958-27.05.1960
Dahiliye Vekili
Namık GEDIK (Aydın) 25.11.1957-27.05.1960
Hariciye Vekili
Fatin Rüstü ZORLU (Çanakkale) 25.11.1957-27.05.1960
Maliye Vekili
Hasan POLATKAN (Eskisehir) 25.11.1957-27.05.1960
Maarif Vekili
Hüseyin Celal YARDIMCI (Agrı) 25.11.1957-08.06.1959
Mehmet Atıf BENDERLIOGLU (Yozgat) 09.12.1959-27.05.1960
Nafıa Vekili
Ibrahim Etem MENDERES (Aydın) 25.11.1957-19.01.1958
Ahmet Tevfik ILERI (Samsun) 19.01.1958-27.05.1960
Ticaret Vekili
Abdullah AKER (Izmir) 25.11.1957-04.09.1958
Hayrettin ERKMEN (Giresun) 04.09.1958-27.05.1960
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekili
Lütfi KIRDAR (Istanbul) 25.11.1957-27.05.1960
Gümrük ve Inhisarlar Vekili
Hadi HÜSMAN (Istanbul) 25.11.1957-27.05.1960
Ziraat Vekili
Nedim ÖKMEN (Gaziantep) 25.11.1957-27.05.1960
Münakalat Vekili
Fevzi UÇANER (Izmir) 25.11.1957-18.09.1958
Muzaffer KURBANOGLU (Manisa) 01.11.1959-09.12.1959
Semi ERGIN (Manisa) 09.12.1959-27.05.1960
Çalısma Vekili
Hayrettin ERKMEN (Giresun) 25.11.1957-04.09.1958
Ahmet Haluk SAMAN (Bursa) 12.06.1959-27.05.1960
Sanayi Vekili
Samet AGAOGLU (Manisa) 25.11.1957-08.02.1958
Ibrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 10.07.1958-01.09.1958
Ahmet Sebati ATAMAN (Zonguldak) 14.12.1959-27.05.1960
Basın - Yayın ve Turizm Vekili
Ibrahim Sıtkı YIRCALI (Balıkesir) 25.11.1957-10.07.1958
Ali Server SOMUNCUOGLU (Sinop) 10.07.1958-17.02.1959
Imar ve Iskân Vekili
Medeni BERK (Nigde) 25.11.1957-11.12.1959
Hayrettin ERKMEN (Giresun) 11.12.1959-27.25.1960
Koordinasyon Vekili
Ahmet Sebati ATAMAN (Zonguldak) 10.07.1958-14.12.1959
Abdullah AKER (Izmir) 14.12.1959-27.05.1960

Bakanlar Kurulu
Devlet Baskanı, Basvekil&ve&Milli Müdafaa Vekili
Cemal GÜRSEL 30.05.1960-05.01.1961
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Fahri ÖZDILEK 22.10.1960-05.01.1961
Devlet Vekili
Mustafa Amil ARTUS 30.05.1960-27.08.1960
Ali Nasır ZEYTINOGLU 06.09.1960-05.01.1961
Devlet Vekili
Osman Sefik INAN 30.05.1960-27.08.1960
Mehmet Hayri MUMCUOGLU 06.09.1960-05.01.1961
Adliye Vekili
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 30.05.1960-27.08.1960
Mustafa Amil ARTUS 27.08.1960-05.01.1961
Dahiliye Bakanı
Muharrem Ihsan KIZILOGLU 30.05.1960-05.01.1961
Hariciye Bakanı
Selim Rauf SARPER 30.05.1960-05.01.1961
Maliye Bakanı
Ekrem ALICAN 30.05.1960-26.12.1960
Mustafa Kemal KURDAS 26.12.1960-05.01.1961
Maarif Bakanı
Fehmi YAVUZ 30.05.1960-27.08.1960
Bedrettin TUNCEL 10.09.1960-05.01.1961
Milli Müdafaa Bakanı
Fahri ÖZDILEK 09.06.1960-22.10.1960
Hüseyin ATAMAN 22.10.1960-05.01.1961
Nafıa Bakanı
Danis KOPER 30.05.1960-27.08.1960
Ali Mukbil GÖKDOGAN 12.09.1960-05.01.1961
Ticaret Bakanı
Cihat IREN 30.05.1960-27.08.1960
Mehmet BAYDUR 06.09.1960-05.01.1961
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Bakanı
Nusret KARASU 30.05.1960-27.08.1960
Salih Ragıp ÜNER 06.09.1960-05.01.1961
Gümrük ve Inhisarlar Bakanı
Fethi ASKIN 30.05.1960-05.01.1961
Ziraat Bakanı
Feridun ÜSTÜN 30.05.1960-27.08.1960
Osman TOSUN 29.08.1960-05.01.1961
Münakalat Bakanı
Sıtkı ULAY 30.05.1960-05.01.1961
Çalısma Vekili
Cahit TALAS 30.05.1960-27.08.1960
Mehmet Rasit BESERLER 06.09.1960-05.01.1961
Sanayi Bakanı
Muhtar ULUER 30.05.1960-27.08.1960
Sahap KOCATOPÇU 06.09.1960-05.01.1961
Basın - Yayın ve Turizm&Bakanı
Zühtü TARHAN 30.05.1960-27.08.1960
Imar ve Iskan Bakanı
Orhan KUBAT 30.05.1960-27.08.1960
Fehmi YAVUZ 27.08.1960-05.01.1961

 

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Cemal GÜRSEL 05.01.1961-20.11.1961
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Muharrem Ihsan KIZILOGLU 04.02.1961-02.03.1961
Fahri ÖZDILEK 02.03.1961-20.11.1961
Devlet Bakanı
Mehmet Hayri MUMCUOGLU 05.01.1961-26.08.1961
Hasan Adnan ERZI 26.08.1961-20.11.1961
Devlet Bakanı
Ali Nasır ZEYTINOGLU 05.01.1961-04.02.1961
Sıtkı ULAY 02.03.1961-20.11.1961
Adalet Bakanı
Ekrem TÜZEMEN 05.01.1961-17.08.1961
Kemal TÜRKOGLU 17.08.1961-20.11.1961
Milli Savunma Bakanı
Muzaffer ALANKUS 05.01.1961-03.07.1961
Içisleri Bakanı
Muharrem Ihsan KIZILOGLU 05.01.1961-04.02.1961
Ali Nasır ZEYTINOGLU 04.02.1961-20.11.1961
Dısisleri Bakanı
Selim Rauf SARPER 05.01.1961-20.11.1961
Maliye Bakanı
Mustafa Kemal KURDAS 05.01.1961-20.11.1961
Milli Egitim Bakanı
Turhan FEYZIOGLU 05.01.1961-07.02.1961
Ahmet TAHTAKILIÇ 02.03.1961-20.11.1961
Bayındırlık Bakanı
Ali Mukbil GÖKDOGAN 05.01.1961-23.08.1961
Ticaret Bakanı
Mehmet BAYDUR 05.01.1961-20.11.1961
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Salih Ragıp ÜNER 05.01.1961-20.11.1961
Gümrük ve Tekel Bakanı
Fethi ASKIN 05.01.1961-20.11.1961
Tarım Bakanı
Osman TOSUN 05.01.1961-20.11.1961
Ulastırma Bakanı
Mehmet Orhan MERSINLI 05.01.1961-20.11.1961
Çalısma Bakanı
Ahmet TAHTAKILIÇ 05.01.1961-02.03.1961
Cahit TALAS 02.03.1961-20.11.1961
Sanayi Bakanı
Sahap KOCATOPÇU 05.01.1961-14.04.1961
Ihsan SOYAK 29.04.1961-20.11.1961
Basın - Yayın ve Turizm&Bakanı
Mustafa Cihat BABAN 05.01.1961-29.08.1961
Kemal Sahir KURUTLUOGLU 02.09.1961-20.11.1961
Imar ve Iskan Bakanı
Fehmi YAVUZ 05.01.1961-06.02.1961
Mehmet Rüstü ÖZAL 06.02.1961-20.11.1961

 

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Mustafa Ismet INÖNÜ (Malatya, CHP) 20.11.1961-25.06.1962
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Ali Akif EYIDOGAN 20.11.1961-25.06.1962
(C. S. Zonguldak Üyesi, AP) 20.11.1961-25.06.1962
Devlet Bakanı
Turhan FEYZIOGLU (Kayseri, CHP) 20.11.1961-25.06.1962
Devlet Bakanı
Avni DOGAN (Kastamonu, CHP) 20.11.1961-23.05.1962
Hıfzı Oguz BEKATA 23.05.1962-25.06.1962
(C.S. Ankara Üyesi, CHP)
Devlet Bakanı
Necmi ÖKTEN (Çorum, AP) 20.11.1961-25.06.1962
Devlet Bakanı
Nihat SU (Antalya, AP) 20.11.1961-25.06.1962
Adalet Bakanı
Kemal Sahir KURUTLUOGLU 20.11.1961-25.06.1962
(C.S. Kontenjan üyesi)
Milli Savunma Bakanı
Mehmet Ilhami SANCAR 20.11.1961-25.06.1962
(Istanbul, CHP)
Içisleri Bakanı
Ahmet TOPALOGLU (Adana, AP) 20.11.1961-25.06.1962
Dısisleri Bakanı
Selim Rauf SARPER (Istanbul, CHP) 20.11.1961-26.03.1962
Feridun Cemal ERKIN 26.03.1962-25.06.1962
(TBMM dısından)
Maliye Bakanı
Osman Sefik INAN (Çanakkale, CHP) 20.11.1961-25.06.1962
Milli Egitim Bakanı
Mehmet Hilmi INCESULU 20.11.1961-25.06.1962
(Çorum, CHP)
Bayındırlık Bakanı
Mehmet Emin PAKSÜT (Ankara, CHP) 20.11.1961-25.06.1962
Ticaret Bakanı
Mehmet Ihsan GÜRSAN (Izmir, AP) 20.11.1961-25.06.1962
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Süleyman Suat SEREN 20.11.1961-25.06.1962
(C.S. Isparta Üyesi, AP)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Sevket PULATOGLU 20.11.1961-25.06.1962
(C.S. Trabzon Üyesi, AP)
Tarım Bakanı
Ali Cavit ORAL (Adana, AP) 20.11.1961-25.06.1962
Ulastırma Bakanı
Mustafa Cahit AKYAR 20.11.1961-25.06.1962
(C.S. Denizli Üyesi, AP)
Çalısma Bakanı
Bülent ECEVIT (Ankara, CHP) 20.11.1961-25.06.1962
Sanayi Bakanı
Fethi ÇELIKBAS (Burdur, CHP) 20.11.1961-25.06.1962
Basın - Yayın ve Turizm Bakanı
Kamran EVLIYAOGLU (Samsun, AP) 20.11.1961-25.06.1962
Imar ve Iskan Bakanı
Mehmet Muhittin GÜVEN 20.11.1961-25.06.1962
(Istanbul, AP)

 

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Mustafa Ismet INÖNÜ (CHP Malatya) 25.06.1962-25.12.1963
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Ekrem ALICAN (YTP Sakarya) 25.06.1962-25.12.1963
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Hasan DINÇER (CKMP A. Karahisar) 25.06.1962-25.12.1963
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Turhan FEYZIOGLU (CHP Kayseri) 25.06.1962-25.12.1963
Devlet Bakanı
Hıfzı Oguz BEKATA 25.06.1962-18.10.1962
(C.S. Ankara Üyesi, CHP)
Ali Sakir AGANOGLU (CHP Trabzon)" 01.11.1962-17.06.1963
Vefik PIRINÇÇIOGLU (CHP Diyarbakır) 17.06.1963-25.12.1963
Devlet Bakanı
Raif AYBAR (YTP Ankara) 25.06.1962-25.12.1963
Devlet Bakanı
Necmi ÖKTEN (Çorum, Bagımsız) 25.06.1962-25.12.1963
Adalet Bakanı
Abdülhak Kemal YÖRÜK 25.06.1962-25.12.1963
(CKMP Ankara)
Milli Savunma Bakanı
Mehmet Ilhami SANCAR 25.06.1962-25.12.1963
(CHP Istanbul)
Içisleri Bakanı
Kemal Sahir KURUTLUOGLU 25.06.1962-10.10.1962
(C.S. Kontenjan Üyesi)
Hıfzı Oguz BEKATA 18.10.1962-08.10.1963
(C.S. Ankara Üyesi, CHP)
Ilyas SEÇKIN (CHP Ankara) 22.10.1963-25.12.1963
Dısisleri Bakanı
Feridun Cemal ERKIN 25.06.1962-25.12.1963
(TBMM dısından)
Maliye Bakanı
Ferit MELEN (TBMM dısından) 25.06.1962-25.12.1963
Milli Egitim Bakanı
Sevket Rasit HATIPOGLU 25.06.1962-12.06.1963
(CHP Manisa)
Ibrahim Hulusi ÖKTEM (CHP Bursa) 12.06.1963-25.12.1963
Bayındırlık Bakanı
Ilyas SEÇKIN (CHP Ankara) 25.06.1962-22.10.1963
Arif Hikmet ONAT (CHP Ordu) 22.10.1963-25.12.1963
Ticaret Bakanı
Mehmet Muhlis ETE (CHP Ankara) 25.06.1962-17.06.1963
Ahmet OGUZ (CKMP Istanbul) 17.06.1963-25.12.1963
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Yusuf AZIZOGLU (YTP Diyarbakır) 25.06.1962-27.11.1963
Fahrettin Kerim GÖKAY (YTP Istanbul) 27.11.1963-25.12.1963
Gümrük ve Tekel Bakanı
Orhan ÖZTRAK (CHP Tekirdag) 25.06.1962-25.12.1963
Tarım Bakanı
Mehmet IZMEN 25.06.1962-25.12.1963
(C.S. Giresun Üyesi, YTP)
Ulastırma Bakanı
Rıfat ÖÇTEN (C.S. Sivas Üyesi, YTP) 25.06.1962-10.06.1963
Ihsan Seref DURA 13.06.1963-25.12.1963
(Kastamonu, Bagımsız)
Çalısma Bakanı
Bülent ECEVIT (CHP Ankara) 25.06.1962-25.12.1963
Sanayi Bakanı
Fethi ÇELIKBAS (CHP Burdur) 25.06.1962-25.12.1963
Basın - Yayın ve Turizm"Bakanı
Celal Tevfik KARASAPAN 25.06.1962-17.06.1963
(C.S. Afyonkarahisar Üyesi, CKMP)
Nurettin ARDIÇOGLU (CKMP Elazıg) 17.06.1963-19.07.1963
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Nurettin ARDIÇOGLU (CKMP Elazıg) 19.07.1963-25.12.1963
Imar ve Iskân Bakanı
Fahrettin Kerim GÖKAY 25.06.1962-27.11.1963
(YTP Istanbul)
Mehmet Hayri MUMCUOGLU 27.11.1963-25.12.1963
(Tekirdag, Bagımsız)

 

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Mustafa Ismet INÖNÜ (Malatya) 25.12.1963-20.02.1965
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Kemal SATIR (Elazıg) 25.12.1963-20.02.1965
Devlet Bakanı
Malik YOLAÇ (Istanbul, Bagımsız) 25.12.1963-20.02.1965
Devlet Bakanı
Ibrahim Saffet OMAY 25.12.1963-20.02.1965
(C.S. Ankara Üyesi)
Devlet Bakanı
Vefik PIRINÇÇIOGLU (Diyarbakır) 25.12.1963-17.03.1964
Nüvit YETKIN (C.S. Malatya Üyesi) 17.03.1964-20.02.1965
Adalet Bakanı
Mehmet Sedat ÇUMRALI 25.12.1963-15.12.1964
(C.S. Konya Üyesi)
Sırrı ATALAY (C.S. Kars Üyesi) 15.12.1964-20.02.1965
Milli Savunma Bakanı
Mehmet Ilhami SANCAR (Istanbul) 25.12.1963-20.02.1965
Içisleri Bakanı
Orhan ÖZTRAK (Tekirdag) 25.12.1963-20.02.1965
Dısisleri Bakanı
Feridun Cemal ERKIN 25.12.1963-20.02.1965
(TBMM Dısından)
Milli Egitim Bakanı
Ibrahim Hulusi ÖKTEM (Bursa) 25.12.1963-20.02.1965
Ulastırma Bakanı
A. Ferit ALPISKENDER 25.12.1963-15.12.1964
(C.S. Manisa Üyesi,)
Mahmut VURAL (Sivas) 15.12.1964-20.02.1965
Tekel Bakanı
Mehmet YÜCELER (Kayseri) 25.12.1963-20.02.1965
Sanayi Bakanı
Muammer ERTEN (Manisa) 25.12.1963-20.02.1965
Tarım Bakanı
Mehmet Turan SAHIN (Mugla) 25.12.1963-20.02.1965
Ticaret Bakanı
Mehmet Fenni ISLIMYELI (Balıkesir) 25.12.1963-20.02.1965
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Ali Ihsan GÖGÜS (Gaziantep) 25.12.1963-20.02.1965
Imar ve Iskân Bakanı
Celalettin UZER (Eskisehir) 25.12.1963 -15.12.1964
Cafer Sadık KUTLAY (Içel) 15.12.1964-20.02.1965
Maliye Bakanı
Ferit MELEN 25.12.1963-20.02.1965
(TBMM dısından, C.S. Van Üyesi)
Köyisleri Bakanı
Lebit YURDOGLU (Izmir) 25.12.1963-20.02.1965
Bayındırlık Bakanı
Arif Hikmet ONAT (Ordu) 25.12.1963-20.02.1965
Çalısma Bakanı
Bülent ECEVIT (Ankara) 25.12.1963-20.02.1965
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal DEMIR (Bolu) 25.12.1963-20.02.1965
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Arif Hüdai ORAL (Denizli) 25.12.1963-20.02.1965

 

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Suat Hayri ÜRGÜPLÜ 20.02.1965-27.10.1965
(C.S. Kayseri Üyesi, Bagımsız)
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Süleyman DEMIREL (TBMM dısından) 20.02.1965-27.10.1965
Devlet Bakanı
Hüseyin ATAMAN (Ankara, MP) 20.02.1965-27.10.1965
Devlet Bakanı
Mehmet ALTINSOY (Nigde, CKMP) 20.02.1965-27.10.1965
Devlet Bakanı
Sekip INAL (Hatay, YTP) 20.02.1965-27.10.1965
Adalet Bakanı
Irfan BARAN (Konya, CKMP) 20.02.1965-31.07.1965
Ihsan KÖKNEL (Bagımsız) 31.07.1965-27.10.1965
Milli Savunma Bakanı
Hasan DINÇER 20.02.1965-10.08.1965
(Afyonkarahisar, CKMP)
Mustafa Hazım DAGLI 10.08.1965-27.10.1965
(C.S. Çankırı Üyesi)
Içisleri Bakanı
Ismail Hakkı AKDOGAN (Yozgat, MP) 20.02.1965-31.07.1965
Izzet GENER 31.07.1965-27.10.1965
(C.S. Nigde Üyesi, Bagımsız)
Dısisleri Bakanı
Hasan Esat ISIK (TBMM dısından) 20.02.1965-27.10.1965
Maliye Bakanı
Mehmet Ihsan GÜRSAN (Izmir, AP) 20.02.1965-27.10.1965
Milli Egitim Bakanı
Nevzat Cihat BILGEHAN (Balıkesir, AP) 20.02.1965-27.10.1965
Bayındırlık Bakanı
Orhan ALP (TBMM dısından) 20.02.1965-27.10.1965
Ticaret Bakanı
Mustafa Macit ZEREN 20.02.1965-27.10.1965
(C. S. Amasya Üyesi, AP)
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mehmet Faruk SÜKAN (Konya, AP)20.02.1965-27.10.1965
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ahmet TOPALOGLU (Adana, AP) 20.02.1965-27.10.1965
Tarım Bakanı
Turhan KAPANLI 20.02.1965-27.10.1965
(C. S. Sakarya Üyesi, YTP)
Ulastırma  Bakanı
Mithat SAN (Gaziantep, YTP) 20.02.1965-31.07.1965
Kazım YURDAKUL 31.07.1965-27.10.1965
(C. S. Sakarya Üyesi, Bagımsız)
Çalısma Bakanı
Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL 20.02.1965-27.10.1965
(C. S. Üyesi, Bursa, AP)
Sanayi Bakanı
Ali Naili ERDEM (Izmir, AP) 20.02.1965-27.10.1965
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet TURGUT (A. Karahisar, AP) 20.02.1965-27.10.1965
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Ömer Zekai DORMAN (Istanbul, MP) 20.02.1965-28.08.1965
Ismail Hakkı AKDOGAN (Yozgat) 28.08.1965-27.10.1965
Imar ve Iskan Bakanı
Ali Recai ISKENDEROGLU 20.02.1965-27.10.1965
(Diyarbakır, YTP)
Köyisleri Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskisehir, CKMP) 20.02.1965-10.08.1965
Mustafa KEPIR (Yozgat) 10.08.1965-27.10.1965

 

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Süleyman DEMIREL (Isparta) 27.10.1965-03.11.1969
Devlet Bakanı
N. Cihat BILGEHAN (Balıkesir) 27.10.1965-03.11.1969
Devlet Bakanı
Refet SEZGIN (Çanakkale) 27.10.1965-03.04.1967
S. Hüsamettin ATABEYLI (Erzincan) 03.04.1967-03.11.1969
Devlet Bakanı
Mehmet Kâmil OCAK (Gaziantep) 27.10.1965-28.05.1969
Devlet Bakanı
Ali Fuat ALISAN (Samsun) 27.10.1965-03.04.1967
Sadık Tekin MÜFTÜOGLU (Zonguldak) 03.04.1967-03.11.1969
Devlet Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskisehir) 03.04.1967-03.11.1969
Adalet Bakanı
Hasan DINÇER (Konya) 27.10.1965-01.08.1969
Hidayet AYDINER (C.S. Bagımsız Üyesi) 01.08.1969-03.11.1969
Milli Savunma Bakanı
Ahmet TOPALOGLU (Adana) 27.10.1965-03.11.1969
Içisleri Bakanı
Mehmet Faruk SÜKAN (Konya) 27.10.1965-01.08.1969
Salih Ragıp ÜNER (C.S. Bagımsız Üyesi) 01.08.1969-03.11.1969
Dısisleri Bakanı
Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL (C.S. Bursa Üyesi) 27.10.1965-03.11.1969
Maliye Bakanı
Mehmet Ihsan GÜRSAN (Izmir) 27.10.1965-02.11.1966
Nevzat Cihat BILGEHAN (Balıkesir) 14.11.1966-03.11.1969
Milli Egitim Bakanı
Orhan DENGIZ (Usak) 27.10.1965-03.04.1967
Mehmet Ilhami ERTEM (Edirne) 03.04.1967-03.11.1969
Bayındırlık Bakanı
I. Etem ERDINÇ (C.S. Kütahya Üyesi) 27.10.1965-03.04.1967
Orhan ALP (Ankara) 03.04.1967-03.11.1969
Ticaret Bakanı
Mustafa Macit ZEREN (C.S. Amasya Üyesi) 27.10.1965-02.11.1966
S. Tekin MÜFTÜOGLU (Zonguldak) 02.11.1966-03.04.1967
Ahmet TÜRKEL (Bursa) 03.04.1967-03.11.1969
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Edip SOMUNOGLU (C.S. Erzurum Üyesi) 27.10.1965-03.04.1967
Vedat Ali ÖZKAN (Kayseri) 03.04.1967-03.11.1969
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ibrahim TEKIN (Adana) 27.10.1965-10.12.1968
Nahit MENTESE (Aydın) 10.12.1968-03.11.1969
Tarım Bakanı
Bahri DAGDAS (Konya) 27.10.1965-12.08.1969
Ali Mesut EREZ (Kütahya) 12.08.1969-03.11.1969
Ulastırma Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskisehir) 27.10.1965-03.04.1967
Mehmet Saadettin BILGIÇ (Istanbul) 03.04.1967-01.08.1969
Mehmet IZMEN (C.S. Bagımsız Giresun Üyesi) 01.08.1969-03.11.1969
Çalısma Bakanı
Ali Naili ERDEM (Izmir) 27.10.1965-06.12.1968
Hayrettin Turgut TOKER (Ankara) 16.12.1968-03.11.1969
Sanayi Bakanı
Mehmet TURGUT (Bursa) 27.10.1965-03.11.1969
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Ibrahim DERINER (TBMM dısından) 27.10.1965-03.04.1967
Refet SEZGIN (Çanakkale) 03.04.1967-03.11.1969
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Nihad KÜRSAD (Izmir) 27.10.1965-03.11.1969
Imar ve Iskân Bakanı
Haldun MENTESEOGLU (C.S. Mugla Üyesi) 27.10.1965-03.11.1969
Köyisleri Bakanı
Sabit Osman AVCI (Artvin) 27.10.1965-03.04.1967
Hayrettin Turgut TOKER (Ankara) 03.04.1967-16.12.1968
Mehmet Selahattin KILIÇ (Samsun) 16.12.1968-03.11.1969
Orman Bakanı
Sabit Osman AVCI (Artvin) 11.08.1969-03.11.1969

 

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Süleyman DEMIREL (Isparta) 03.11.1969-06.03.1970
Devlet Bakanı
Refet SEZGIN (Çanakkale) 03.11.1969-06.03.1970
Devlet Bakanı
S. Hüsamettin ATABEYLI (Erzincan) 03.11.1969-06.03.1970
Devlet Bakanı
Gürhan TITREK (C.S. Çankırı Üyesi) 03.11.1969-21.01.1970
Devlet Bakanı
Mehmet Turhan BILGIN (Erzurum) 03.11.1969-06.03.1970
Adalet Bakanı
Yusuf Ziya ÖNDER (Sivas) 03.11.1969-06.03.1970
Milli Savunma Bakanı
Ahmet TOPALOGLU (Adana) 03.11.1969-06.03.1970
Içisleri Bakanı
Haldun MENTESEOGLU (C.S. Mugla Üyesi) 03.11.1969-06.03.1970
Dısisleri Bakanı
Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL (C.S. Bursa Üyesi) 03.11.1969-06.03.1970
Maliye Bakanı
Ali Mesut EREZ (Kütahya) 03.11.1969-06.03.1970
Milli Egitim Bakanı
Orhan OGUZ (Eskisehir) 03.11.1969-06.03.1970
Bayındırlık Bakanı
Turgut Yasar GÜLEZ (C.S. Bolu Üyesi) 03.11.1969-06.03.1970
Ticaret Bakanı
Ahmet DALLI (Bursa) 03.11.1969-07.01.1970
Gürhan TITREK (C.S. Çankırı Üyesi) 21.01.1970-06.03.1970
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Vedat Ali ÖZKAN (Kayseri) 03.11.1969-06.03.1970
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ahmet Ihsan BIRINCIOGLU (Trabzon) 03.11.1969-06.03.1970
Tarım Bakanı
Mehmet Ilhami ERTEM (Edirne) 03.11.1969-06.03.1970
Ulastırma Bakanı
Nahit MENTESE (Aydın) 03.11.1969-06.03.1970
Çalısma Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskisehir) 03.11.1969-06.03.1970
Sanayi Bakanı
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana) 03.11.1969-06.03.1970
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sabit Osman AVCI (Artvin) 03.11.1969-06.03.1970
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Necmettin CEVHERI (Urfa) 03.11.1969-06.03.1970
Imar ve Iskân Bakanı
M. Hayrettin NAKIBOGLU (Kayseri) 03.11.1969-06.03.1970
Köyisleri Bakanı
Turhan KAPANLI (C.S. Ankara Üyesi) 03.11.1969-06.03.1970
Orman Bakanı
Hüseyin ÖZALP (Samsun) 03.11.1969-06.03.1970
Gençlik ve Spor Bakanı
Ismet SEZGIN (Aydın) 03.11.1969-06.03.1970

 

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Süleyman DEMIREL (Isparta) 06.03.1970-26.03.1971
Devlet Bakanı
Refet SEZGIN (Çanakkale) 06.03.1970-16.07.1970
Hasan DINÇER (Afyonkarahisar) 29.07.1970-26.03.1971
Devlet Bakanı
Hüsamettin ATABEYLI (Erzincan) 06.03.1970-26.03.1971
Devlet Bakanı
Mehmet Turhan BILGIN (Erzurum) 06.03.1970-26.03.1971
Adalet Bakanı
Yusuf Ziya ÖNDER (Sivas) 06.03.1970-26.03.1971
Milli Savunma Bakanı
Ahmet TOPALOGLU (Adana) 06.03.1970-26.03.1971
Içisleri Bakanı
Haldun MENTESEOGLU (C.S. Mugla Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971
Dısisleri Bakanı
Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL (C.S. Bursa Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971
Maliye Bakanı
Ali Mesut EREZ (Kütahya) 06.03.1970-26.03.1971
Milli Egitim Bakanı
Orhan OGUZ (Eskisehir) 06.03.1970-26.03.1971
Bayındırlık Bakanı
Turgut Yasar GÜLEZ (C.S. Bolu Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971
Ticaret Bakanı
Gürhan TITREK (C.S. Çankırı Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Vedat Ali ÖZKAN (Kayseri) 06.03.1970-26.03.1971
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ahmet Ihsan BIRINCIOGLU (Trabzon) 06.03.1970-26.03.1971
Tarım Bakanı
Mehmet Ilhami ERTEM (Edirne) 06.03.1970-26.03.1971
Ulastırma Bakanı
Nahit MENTESE (Aydın) 06.03.1970-14.12.1970
Mehmet Orhan TUGRUL (C.S. Bilecik Üyesi) 04.01.1971-26.03.1971
Çalısma Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskisehir) 06.03.1970-26.03.1971
Sanayi Bakanı
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana) 06.03.1970-26.03.1971
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sabit Osman AVCI (Artvin) 06.03.1970-14.12.1970
Nahit MENTESE (Aydın) 14.12.1970-26.03.1971
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Necmettin CEVHERI (Urfa) 06.03.1970-26.03.1971
Imar ve Iskân Bakanı
Mehmet Hayrettin NAKIBOGLU (Kayseri) 06.03.1970-26.03.1971
Köyisleri Bakanı
Turhan KAPANLI (C.S. Ankara Üyesi) 06.03.1970-26.03.1971
Orman Bakanı
Hüseyin ÖZALP (Samsun) 06.03.1970-26.03.1971
Gençlik ve Spor Bakanı
Ismet SEZGIN (Aydın) 06.03.1970-26.03.1971

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Ismail Nihat ERIM 26.03.1971-11.12.1971
Bagımsız Milletvekili, Kocaeli
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Sadi KOÇAS (Konya) 26.03.1971-11.12.1971
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Atilla KARAOSMANOGLU 26.03.1971-11.12.1971
(TBMM dısından)
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Ali Mesut EREZ (Kütahya) 03.12.1971-11.12.1971
Devlet Bakanı
Mehmet ÖZGÜNES (C.S. Üyesi) 26.03.1971-11.12.1971
Devlet Bakanı
Dogan KITAPLI (Samsun) 26.03.1971-13.10.1971
Adalet Bakanı
Ismail Hakkı ARAR (Istanbul) 26.03.1971-11.12.1971
Milli Savunma Bakanı
Ferit MELEN (C.S. Van Üyesi,) 26.03.1971-11.12.1971
Içisleri Bakanı
Hamdi ÖMEROGLU (TBMM dısından) 26.03.1971-11.12.1971
Dısisleri Bakanı
Osman OLCAY (TBMM dısından) 26.03.1971-11.12.1971
Maliye Bakanı
Sait Naci ERGIN (TBMM dısından) 26.03.1971-11.12.1971
Milli Egitim Bakanı
Sinasi OREL (TBMM dısından) 26.03.1971-11.12.1971
Bayındırlık Bakanı
Cahit KARAKAS (Zonguldak) 26.03.1971-10.11.1971
Mukadder ÖZTEKIN (C.S. Adana Üyesi) 10.11.1971-11.12.1971
Dıs Ekonomik Iliskiler Bakanı
Ismail Hamit Özer DERBIL 26.03.1971-11.12.1971
(TBMM dısından, C.S. Üyesi)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Ayhan ÇILINGIROGLU 26.03.1971-11.12.1971
(TBMM dısından)
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Türkan AKYOL (TBMM dısından) 26.03.1971-11.12.1971
Gümrük ve Tekel Bakanı
Haydar ÖZALP (Nigde) 26.03.1971-11.12.1971
Tarım Bakanı
Orhan DIKMEN (TBMM dısından) 26.03.1971-11.12.1971
Ulastırma Bakanı
Haluk ARIK (TBMM dısından) 26.03.1971-29.09.1971
Selahattin BABÜROGLU (TBMM dısından) 13.10.1971-27.10.1971
Cahit KARAKAS (Zonguldak) 10.11.1971-11.12.1971
Çalısma Bakanı
Atilla SAV (TBMM dısından) 26.03.1971-13.10.1971
Atilla SAV 27.10.1971-11.12.1971
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet Ihsan TOPALOGLU (Giresun) 26.03.1971-29.09.1971
Atilla SAV (TBMM dısından) 13.10.1971-27.10.1971
Nezih DEVRES (TBMM dısından) 10.11.1971-11.12.1971
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Erol Yılmaz AKÇAL (Rize) 26.03.1971-11.12.1971
Imar ve Iskân Bakanı
Selahattin BABÜROGLU 26.03.1971-13.10.1971
(TBMM dısından)
Selahattin BABÜROGLU 27.10.1971-11.12.1971
(TBMM dısından)
Köyisleri Bakanı
Cevdet AYKAN (TBMM dısından) 26.03.1971-11.12.1971
Orman Bakanı
Selahattin INAL (TBMM dısından) 26.03.1971-11.12.1971
Gençlik ve Spor Bakanı
Sezai ERGUN (Konya) 26.03.1971-11.12.1971
Kültür Bakanı
Talat HALMAN (TBMM dısından) 14.07.1971-11.12.1971

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Ismail Nihat ERIM (C.S. Kontenjan Üyesi)
Devlet Bakanı
Ali Ihsan GÖGÜS (Gaziantep)
Devlet Bakanı
Dogan KITAPLI (Samsun)
Devlet Bakanı
Ilhan ÖZTRAK (TBMM dısından)
Devlet Bakanı
Ilyas KARAÖZ (C.S. Üyesi, Mugla)
Adalet Bakanı
Suat BILGE (TBMM dısından)
Milli Savunma Bakanı
Ferit MELEN (C.S. Üyesi, Van)
Içisleri Bakanı
Ferit KUBAT (TBMM dısından)
Dısisleri Bakanı
Ümit Haluk BAYÜLKEN (TBMM dısından)
Maliye Bakanı
Sait Naci ERGIN (C.S. Kontenjan Üyesi)
Milli Egitim Bakanı
Ismail Hakkı ARAR (Istanbul)
Bayındırlık Bakanı
Mukadder ÖZTEKIN (C.S. Üyesi, Adana)
Ticaret Bakanı
Mehmet Naim TALU (TBMM dısından)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Ali Mesut EREZ (Kütahya)
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Cevdet AYKAN (TBMM dısından)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Haydar ÖZALP (Nigde)
Tarım Bakanı
Orhan DIKMEN (TBMM dısından)
Ulastırma Bakanı
Rıfkı DANISMAN (Erzurum)
Çalısma Bakanı
Ali Rıza UZUNER (Trabzon)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Nezih DEVRES (TBMM dısından)
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Erol Yılmaz AKÇAL (Rize)
Imar ve Iskan Bakanı
Serbülent BINGÖL (TBMM dısından)
Orman Bakanı
Selahattin INAL (TBMM dısından)
Köyisleri Bakanı
Necmi SÖNMEZ (TBMM dısından)
Gençlik ve Spor Bakanı
Ali Adnan KARAKÜÇÜK (C.S. Üyesi, Maras)

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Ferit MELEN (C. S. Van Üyesi, MGP)
Devlet Bakanı
Dogan KITAPLI (Samsun, AP)
Devlet Bakanı
Ismail Hakkı ARAR (Istanbul, CHP)
Devlet Bakanı
Zeyyat BAYKARA (TBMM dısından)
Devlet Bakanı
Ilhan ÖZTRAK (TBMM dısından)
Adalet Bakanı
Hasan Fehmi ALPASLAN (C. S. Artvin Üyesi, MGP)
Milli Savunma Bakanı
Mehmet IZMEN (C. S. Kontenjan Üyesi)
Içisleri Bakanı
Ferit KUBAT (TBMM dısından)
Dısisleri Bakanı
Ümit Haluk BAYÜLKEN (TBMM dısından)
Maliye Bakanı
Ziya MÜEZZINOGLU (TBMM dısından, sonra Senatör)
Milli Egitim Bakanı
Ahmet Sabahattin ÖZBEK (TBMM dısından)
Bayındırlık Bakanı
Mukadder ÖZTEKIN (C. S. Adana Üyesi, CHP)
Ticaret Bakanı
Mehmet Naim TALU (C. S. Kontenjan Üyesi)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Ali Mesut EREZ (Kütahya, AP)
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal DEMIR (Bolu, CHP)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Haydar ÖZALP (Nigde, AP)
Tarım Bakanı
Ilyas KARAÖZ (C. S. Mugla Üyesi, AP)
Ulastırma Bakanı
Rıfkı DANISMAN (Erzurum, AP)
Çalısma Bakanı
Ali Rıza UZUNER (Trabzon, CHP)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet Nuri KODAMANOGLU (Nigde, CHP)
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Erol Yılmaz AKÇAL (Rize, AP)
Imar ve Iskân Bakanı
Hayrettin Turgut TOKER (Ankara, AP)
Köyisleri Bakanı
Necmi SÖNMEZ (TBMM dısından)
Orman Bakanı
Selahattin INAL (TBMM dısından)
Gençlik ve Spor Bakanı
Ali Adnan KARAKÜÇÜK (C. S. Maras Üyesi, AP)

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Mehmet Naim TALU (C.S. Kontenjan Üyesi)
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Nizamettin ERKMEN (Giresun, AP)
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Kemal SATIR (Adana, CGP)
Devlet Bakanı
Ismail Hakkı TEKINEL (Istanbul, AP)
Devlet Bakanı
Ilhan ÖZTRAK (CGP, TBMM dısından)
Adalet Bakanı
Mehmet Hayri MUMCUOGLU (C.S. Tekirdag Üyesi Bagımsız)
Milli Savunma Bakanı
Mehmet Ilhami SANCAR (Istanbul, CGP)
Içisleri Bakanı
Mukadder ÖZTEKIN (C.S. Adana Üyesi Bagımsız)
Dısisleri Bakanı
Ümit Haluk BAYÜLKEN (TBMM Dısından)
Maliye Bakanı
Sadık Tekin MÜFTÜOGLU (Zonguldak, AP)
Milli Egitim Bakanı
Orhan DENGIZ (Usak, AP)
Bayındırlık Bakanı
Nurettin OK (Çankırı, AP)
Ticaret Bakanı
Ahmet TÜRKEL (Bursa, AP)
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Vefa TANIR (Konya, CGP)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Fethi ÇELIKBAS (C. S. Kontenjan Üyesi, CGP)
Tarım Bakanı
Ahmet Nusret TUNA (C.S. Kastamonu Üyesi AP)
Ulastırma Bakanı
Ahmet Sabahattin ÖZBEK (C.S. Kontenjan Üyesi)
Çalısma Bakanı
Ali Naili ERDEM (Izmir, AP)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nuri Kemal BAYAR (Sakarya, AP)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kemal DEMIR (Bolu, CGP)
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Ahmet Ihsan KIRIMLI (Balıkesir, AP)
Imar ve Iskan Bakanı
Mehmet Nebil OKTAY (Siirt, CGP)
Köyisleri Bakanı
Orhan KÜRÜMOGLU (C.S. Bitlis Üyesi AP)
Orman Bakanı
Isa Hisan BINGÖL (C. S. Mus Üyesi AP)
Gençlik ve Spor Bakanı
Ali Celalettin COSKUN (C. S. Üyesi)

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Bülent ECEVIT (Zonguldak, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Necmettin ERBAKAN (Konya, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Devlet Bakanı
Orhan Ferruh EYÜPOGLU 26.01.1974-17.11.1974
(Istanbul, CHP)
Devlet Bakanı
Ismail Hakkı BIRLER (Tokat, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Devlet Bakanı
Süleyman Arif EMRE (Istanbul, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Adalet Bakanı
Sevket KAZAN (Kocaeli, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Milli Savunma Bakanı
Hasan Esat ISIK (Bursa, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Içisleri Bakanı
Oguzhan ASILTÜRK (Ankara, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Dısisleri Bakanı
Turan GÜNES (Kocaeli, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Maliye Bakanı
Deniz BAYKAL (Antalya, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Milli Egitim Bakanı
Mustafa ÜSTÜNDAG (Konya, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Bayındırlık Bakanı
Erol ÇEVIKÇE (Adana, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Ticaret Bakanı
Fehim ADAK (Mardin, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Selahattin CIZRELIOGLU 26.01.1974-17.11.1974
(C. S. Diyarbakır Üyesi, CHP)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Mahmut TÜRKMENOGLU (Izmir, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Korkut ÖZAL (Erzurum, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Ulastırma Bakanı
Hasan Ferda GÜLEY (Ordu, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Çalısma Bakanı
Önder SAV (Ankara, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Abdülkerim DOGRU (Kars, MSP) 26.01.1974-17.11.1974
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Cahit KAYRA (Ankara, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Orhan BIRGIT (Istanbul, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Imar ve Iskân Bakanı
Ali TOPUZ (Istanbul, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Köyisleri ve Kooperatifler Bakanı
Mustafa OK (Manisa, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Orman Bakanı
Ahmet SENER (Trabzon, CHP) 26.01.1974-17.11.1974
Gençlik ve Spor Bakanı
Muslihittin Yılmaz METE 26.01.1974-17.11.1974
(C. S. Adana Üyesi, CHP

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Mahmut Sadi IRMAK (C.S. Kontenjan Üyesi)
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Zeyyat BAYKARA (C.S. Kontenjan Üyesi)
Devlet Bakanı
Mehmet ÖZGÜNES (C.S. Üyesi)
Devlet Bakanı
Muslih FER (TBMM dısından)
Devlet Bakanı
Mehmet Salih YILDIZ (Van)
Adalet Bakanı
Mehmet Hayri MUMCUOGLU (C.S. Tekirdag Üyesi)
Milli Savunma Bakanı
MEHMET ILHAMI SANCAR (Istanbul)
Içisleri Bakanı
Mukadder ÖZTEKIN (C.S. Adana Üyesi)
Dısisleri Bakanı
Melih ESENBEL (TBMM dısından)
Maliye!Bakanı
Bedri GÜRSOY (TBMM dısından)
Milli Egitim Bakanı
Safa REISOGLU (TBMM dısından)
Bayındırlık Bakanı
Vefa TANIR (Konya)
Ticaret Bakanı
Haluk CILLOV (TBMM dısından)
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal DEMIR (Bolu)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Baran TUNCER (TBMM dısından)
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Resat AKTAN (TBMM dısından)
Ulastırma Bakanı
Ahmet Sabahattin ÖZBEK (C.S. Kontenjan Üyesi)
Çalısma Bakanı
Turhan ESENER (TBMM dısından)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mehmet GÖLHAN (TBMM dısından)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Erhan ISIL (TBMM dısından)
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Ilhan EVLIYAOGLU (TBMM dısından)
Imar ve Iskân Bakanı
Selahattin BABÜROGLU (C.S. Kontenjan Üyesi)
Köyisleri ve Kooperatifler Bakanı
Ismail Hakkı AYDINOGLU (TBMM dısından)
Orman Bakanı
Fikret SAATÇIOGLU (TBMM dısından)
Gençlik ve Spor Bakanı
Zekai BALOGLU (TBMM dısından)
Kültür Bakanı
Hayriye Ayse Nermin NEFTÇI (TBMM dısından)
Gençlik ve Spor Bakanı
Sadık SIDE (TBMM dısından)

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Süleyman DEMIREL (Isparta, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Necmettin ERBAKAN (Konya, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Turhan FEYZIOGLU (Kayseri, CGP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Alparslan TÜRKES (Adana, MHP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskisehir, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı
Hasan AKSAY (Istanbul, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Devlet Bakanı
Mustafa Kemal ERKOVAN (Ankara, MHP) 31.03.1975-30.04.1977
Osman ALBAYRAK (C.S. Kütahya Üyesi) 30.04.1977-21.06.1977
Devlet Bakanı
Mehmet Gıyasettin KARACA (Erzurum, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Adalet Bakanı
Ismail MÜFTÜOGLU (Sakarya, MSP) 31.03.1975-11.04.1977
Zeyyat BAYKARA (C.S. Kontenjan Üyesi) 11.04.1977-21.06.1977
Milli Savunma Bakanı
Ferit MELEN (C.S. Van Üyesi, CGP) 31.03.1975-21.06.1977
Içisleri Bakanı
Oguzhan ASILTÜRK (Ankara, MSP) 31.03.1975-11.04.1977
Ahmet Sabahattin ÖZBEK (C.S. Kontj. Üyesi) 11.04.1977-21.06.1977
Dısisleri Bakanı
I. Sabri ÇAGLAYANGIL (C.S. Bursa Üyesi, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Maliye Bakanı
Yılmaz ERGENEKON (Izmir, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Milli Egitim Bakanı
Ali Naili ERDEM (Izmir, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Bayındırlık Bakanı
Fehim ADAK (Mardin, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Ticaret Bakanı
Halil BASOL (Tekirdag, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Kemal DEMIR (Bolu, CGP) 31.03.1975-19.04.1977
Vefa TANIR (Konya, CGP) 19.04.1977-21.06.1977
Gümrük ve Tekel Bakanı
Orhan ÖZTRAK (TBMM dısından, CGP) 31.03.1975-21.06.1977
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Korkut ÖZAL (Erzurum, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Ulastırma Bakanı
Nahit MENTESE (Aydın, AP) 31.03.1975-11.04.1977
Ibrahim AYSOY(Mardin, Bagımsız) 11.04.1977-21.06.1977
Çalısma Bakanı
Ahmet Tevfik PAKSU (K. Maras, MSP) 31.03.1975-10.11.1976
Sevket KAZAN (Kocaeli, MSP) 16.11.1976-21.06.1977
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Abdülkerim DOGRU (Kars, MSP) 31.03.1975-21.06.1977
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Lütfi TOKOGLU (C.S. Kocaeli Üyesi AP) 31.03.1975-11.04.1977
Nahit MENTESE (Aydın, AP) 11.04.1977-21.06.1977
Imar ve Iskân Bakanı
Nurettin OK (Çankırı, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Köyisleri Bakanı
Vefa POYRAZ (C.S. Istanbul Üyesi, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Orman Bakanı
Turhan KAPANLI (C.S. Ankara Üyesi, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Gençlik ve Spor Bakanı
Ali Sevki EREK (Tokat, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Kültür Bakanı
Rıfkı DANISMAN (Erzurum, AP) 31.03.1975-21.06.1977
Sosyal Güvenlik Bakanı
Ahmet Mahir ABLUM (Kütahya, AP) 31.03.1975-21.06.1977

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Bülent ECEVIT (Zonguldak)
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Orhan Ferruh EYÜPOGLU (Istanbul)
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Turan GÜNES (Kocaeli)
Devlet Bakanı
Lütfi DOGAN (Malatya)
Devlet Bakanı
Yusuf Kenan BULUTOGLU (Samsun)
Adalet Bakanı
Selçuk ERVERDI (Erzurum)
Milli Savunma Bakanı
Hasan Esat ISIK (Bursa)
Içisleri Bakanı
Mustafa Necdet UGUR (Istanbul)
Dısisleri Bakanı
Ahmet Gündüz ÖKÇÜN (Eskisehir)
Maliye Bakanı
Besim ÜSTÜNEL (C. S. Üyesi)
Milli Egitim ve Kültür Bakanı
Mustafa ÜSTÜNDAG (Konya)
Bayındırlık Bakanı
Abdülkerim ZILAN (Siirt)
Ticaret Bakanı
Ziya MÜEZZINOGLU (C. S. Kayseri Üyesi)
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Celal ERTUG (Elazıg)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Mehmet CAN (Adana)
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Fikret GÜNDOGAN (C. S. Istanbul Üyesi)
Ulastırma Bakanı
Erol ÇEVIKÇE (Amasya)
Çalısma Bakanı
Ahmet Bahir ERSOY (Istanbul)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Tarhan ERDEM (Istanbul)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Neset AKMANDOR (C. S. Bolu Üyesi)
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Altan ÖYMEN (Ankara)
Imar ve Iskân Bakanı
Erol TUNCER (Gümüshane)
Köyisleri ve Kooperatifler Bakanı
Ali TOPUZ (Istanbul)
Orman Bakanı
Vecdi ILHAN (Kastamonu)
Gençlik ve Spor Bakanı
Yüksel ÇAKMUR (Izmir)
Gençlik ve Spor Bakanı
Hayrettin UYSAL (Sakarya)

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Süleyman DEMIREL (Isparta, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Necmettin ERBAKAN (Konya, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Alparslan TÜRKES (Adana, MHP) 21.07.1977-05.01.1978
Devlet Bakanı
Seyfi ÖZTÜRK (Eskisehir, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Devlet Bakanı
Süleyman Arif EMRE (Istanbul, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Devlet Bakanı
Sadi SOMUNCUOGLU (Nigde, MHP) 21.07.1977-05.01.1978
Devlet Bakanı
Ali Sevki EREK (Tokat, AP) 21.07.1977-01.11.1977
E. Ekrem CEYHUN (Istanbul, AP) 11.11.1977-05.01.1978
Adalet Bakanı
Necmettin CEVHERI (Urfa, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Milli Savunma Bakanı
Mehmet Saadettin BILGIÇ 21.07.1977-18.10.1977
(Istanbul, AP)
Turhan KAPANLI 01.11.1977-05.01.1978
(C. S. Üyesi, Ankara, AP)
Içisleri Bakanı
Korkut ÖZAL (Erzurum, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Dısisleri Bakanı
Ihsan Sabri ÇAGLAYANGIL 21.07.1977-05.01.1978
(C. S. Bursa Üyesi, AP)
Maliye Bakanı
Cihat BILGEHAN (Balıkesir, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Milli Egitim Bakanı
Nahit MENTESE (Aydın, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Bayındırlık Bakanı
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Ticaret Bakanı
Agâh Oktay GÜNER (Konya, MHP) 21.07.1977-05.01.1978
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Cengiz GÖKÇEK (Gaziantep, MHP) 21.07.1977-05.01.1978
Gümrük ve Tekel Bakanı
Gün SAZAK (TBMM dısından, MHP) 21.07.1977-05.01.1978
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Fehim ADAK (Mardin, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Ulastırma Bakanı
Yılmaz ERGENEKON (Bursa, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Çalısma Bakanı
Ismail Fehmi CUMALIOGLU 21.07.1977-05.01.1978
(Istanbul, MSP)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Oguzhan ASILTÜRK (Ankara, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kamran INAN (C. S. Bitlis Üyesi, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Iskender Cenap EGE 21.07.1977-05.01.1978
(C. S. Aydın Üyesi, AP)
Imar ve Iskân Bakanı
Mehmet Recai KUTAN (Malatya, MSP) 21.07.1977-05.01.1978
Köyisleri ve Kooperatifler Bakanı
Turgut YÜCEL (Gümüshane, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Orman Bakanı
Sabahattin SAVCI 21.07.1977-05.01.1978
(C. S. Diyarbakır Üyesi, MSP)
Gençlik ve Spor Bakanı
Önol SAKAR (Manisa, AP) 21.07.1977-14.10.1977
Ali Sevki EREK (Tokat, AP) 01.11.1977-05.01.1978
Kültür Bakanı
Avni AKYOL (Bolu, AP) 21.07.1977-05.01.1978
Gençlik ve Spor Bakanı
Turhan KAPANLI 21.07.1977-01.11.1977
(C. S. Üyesi, Ankara, AP)
Mehmet Ilhami ERTEM (Edirne, AP) 11.11.1977-05.01.1978

Basbakan
Bülent ECEVIT (Zonguldak, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Orhan Ferruh EYÜPOGLU (Istanbul, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Turhan FEYZIOGLU (Kayseri, CGP) 05.01.1978-18.09.1978
Hikmet ÇETIN (Istanbul, CHP) 03.10.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Mehmet Faruk SÜKAN (Konya, DP) 05.01.1978-20.09.1979
Devlet Bakanı
Hikmet ÇETIN (Istanbul, CHP) 05.01.1978-03.10.1978
Devlet Bakanı
Enver AKOVA (Sivas, Bagımsız) 05.01.1978-31.05.1979
Hasan KORKUT (Kırklareli, Bagımsız) 02.06.1979-12.11.1979
Devlet Bakanı
Lütfi DOGAN (Malatya, Bagımsız, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı
Mehmet Salih YILDIZ (Van, CGP) 05.01.1978-21.06.1979
Devlet Bakanı
Ali Rıza SEPTIOGLU (Elazıg, Bagımsız) 05.01.1978-18.06.1979
Devlet Bakanı
Mustafa KILIÇ (Ankara, Bagımsız) 05.01.1978-12.11.1979
Devlet Bakanı
Ahmet SENER (Trabzon, CHP) 05.01.1978-23.10.1979
Ahmet SENER (Trabzon, CHP) 08.11.1979-12.11.1979
Adalet Bakanı
Mehmet CAN (Adana, CHP) 02.01.1978-12.11.1979
Milli Savunma Bakanı
Hasan Esat ISIK (Bursa, CHP) 05.01.1978-16.01.1979
Neset AKMANDOR (C. S. Bolu Üyesi, CHP) 16.01.1979-12.11.1979
Içisleri Bakanı
Irfan ÖZAYDINLI (Balıkesir, CHP) 05.01.1978-02.01.1979
H. Fehmi GÜNES (C.S. Sakarya Üyesi, CHP) 16.01.1979-05.10.1979
Vecdi ILHAN (Kastamonu, CHP) 08.10.1979-12.11.1979
Dısisleri Bakanı
Ahmet Gündüz ÖKÇÜN (Eskisehir, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Maliye Bakanı
Ziya MÜEZZINOGLU (C.S. Kayseri Üyesi CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Milli Egitim Bakanı
Mustafa Necdet UGUR (Istanbul, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Bayındırlık Bakanı
Serafettin ELÇI (Mardin, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Ticaret Bakanı
Teoman KÖPRÜLÜLER (Ankara, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Mete TAN (Afyonkarahisar, Bagımsız) 05.01.1978-12.11.1979
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tuncay MATARACI (Rize, Bagımsız) 05.01.1978-12.11.1979
Ulastırma Bakanı
Günes ÖNGÜT (Afyonkarahisar, Bagımsız) 05.01.1978-12.11.1979
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet YÜCELER (Kayseri, CHP) 05.01.1978-15.10.1979
Mehmet YÜCELER (Kayseri, CHP) 30.10.1979-12.11.1979
Çalısma Bakanı
Ahmet Bahir ERSOY (Istanbul, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Orhan ALP (Ankara, Bagımsız) 05.01.1978-12.11.1979
Isletmeler Bakanı
Yusuf Kenan BULUTOGLU (Samsun, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Deniz BAYKAL (Antalya, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Alev COSKUN (Izmir, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Imar ve Iskân Bakanı
Ahmet KARAASLAN (Malatya, Bagımsız) 05.01.1978-02.10.1979
Mehmet YÜCELER (Kayseri, CHP) 15.10.1979-30.10.1979
Köyisleri ve Kooperatifler Bakanı
Ali TOPUZ (Istanbul, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Orman Bakanı
Vecdi ILHAN (Kastamonu, CHP) 05.01.1978-08.10.1979
Ahmet SENER (Trabzon, CHP) 23.10.1979-08.11.1979
Gençlik ve Spor Bakanı
Yüksel ÇAKMUR (Izmir, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Sosyal Güvenlik Bakanı
Hilmi ISGÜZAR (Sinop, Bagımsız) 05.01.1978-07.06.1979
Mehmet Salih YILDIZ (Van, CGP) 21.06.1979-12.11.1979
Kültür Bakanı
Ahmet Taner KISLALI (Izmir, CHP) 05.01.1978-12.11.1979
Yerel Yönetim Bakanı
Mahmut ÖZDEMIR (Sivas, CHP) 05.01.1978-12.11.1979

Basbakan
Süleyman DEMIREL (Isparta) 12.11.1979-12.09.1980
Devlet Bakanı
Orhan EREN (Ankara) 12.11.1979-12.09.1980
Devlet Bakanı
Ertugrul Ekrem CEYHUN (Istanbul) 12.11.1979-12.09.1980
Devlet Bakanı
Muhammet KELLECI (Amasya) 12.11.1979-15.05.1980
Devlet Bakanı
Ahmet KARAHAN (Gaziantep) 12.11.1979-12.09.1980
Devlet Bakanı
Metin MUSAOGLU (Mardin) 12.11.1979-12.09.1980
Devlet Bakanı
Köksal TOPTAN (Zonguldak) 12.11.1979-12.09.1980
Adalet Bakanı
Ömer UCUZAL (C.S. Eskisehir Üyesi) 12.11.1979-12.09.1980
Milli Savunma Bakanı
Ahmet Ihsan BIRINCIOGLU 12.11.1979-12.09.1980
(C.S. Trabzon Üyesi)
Içisleri Bakanı
Mustafa GÜLCÜGIL 12.11.1979-21.07.1980
(C.S. Isparta Üyesi)
Orhan EREN (Ankara) 04.08.1980-12.09.1980
Dısisleri Bakanı
Hayrettin ERKMEN 12.11.1979-12.09.1980
(C.S. Giresun Üyesi)
Maliye Bakanı
Ismet SEZGIN (Aydın) 12.11.1979-12.09.1980
Milli Egitim Bakanı
Orhan Cemal FERSOY 12.11.1979-12.09.1980
(C.S. Istanbul Üyesi)
Bayındırlık Bakanı
Mehmet Selahattin KILIÇ (Adana) 12.11.1979-12.09.1980
Ticaret Bakanı
Halil BASOL (Tekirdag) 12.11.1979-12.09.1980
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Ali Münif ISLAMOGLU 12.11.1979-12.09.1980
(C.S. Kastamonu Üyesi)
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ahmet ÇAKMAK (Bolu) 12.11.1979-12.09.1980
Ulastırma Bakanı
Hüseyin ÖZALP (Samsun) 12.11.1979-12.09.1980
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Cemal KÜLAHLI (Bursa) 12.11.1979-12.09.1980
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nuri Kemal BAYAR (Sakarya) 12.11.1979-12.09.1980
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Esat KIRATLIOGLU (Nevsehir) 12.11.1979-12.09.1980
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Barlas KÜNTAY (C. S. Bursa Üyesi) 12.11.1979-12.09.1980
Imar ve Iskân Bakanı
Hayrettin Turgut TOKER (Ankara) 12.11.1979-12.09.1980
Köyisleri ve Kooperatifler Bakanı
Ahmet KARAYIGIT 12.11.1979-12.09.1980
(C.S. Afyonkarahisar Üyesi)
Orman Bakanı
Hasan EKINCI (Artvin) 12.11.1979-12.09.1980
Gençlik ve Spor Bakanı
Talat ASAL (Izmir) 12.11.1979-12.09.1980
Gençlik ve Spor Bakanı
Sümer ORAL (Manisa) 12.11.1979-12.09.1980
Kültür Bakanı
Tevfik KORALTAN (Sivas) 12.11.1979-12.09.1980
Çalısma Bakanı
Hüseyin Cavit ERDEMIR (Kütahya) 12.11.1979-12.09.1980

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Saim Bülend ULUSU 20.09.1980-13.12.1983
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Zeyyat BAYKARA 20.09.1980-13.12.1983
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Turgut ÖZAL 20.09.1980-14.07.1982
Devlet Bakanı
Sermet Refik PASIN 14.07.1982-13.12.1983
Devlet Bakanı
Ilhan ÖZTRAK 20.09.1980-13.12.1983
Devlet Bakanı
Mehmet ÖZGÜNES 20.09.1980-13.12.1983
Devlet Bakanı
Nimet ÖZDAS 20.09.1980-13.12.1983
Adalet Bakanı
Cevdet MENTES 20.09.1980-08.02.1983
Rifat BAYAZIT 15.02.1983-13.05.1983
Kazım AKDOGAN 21.05.1983-13.12.1983
Milli Savunma Bakanı
Ümit Haluk BAYÜLKEN 20.09.1980-13.12.1983
Içisleri Bakanı
Selahattin ÇETINER 20.09.1980-13.12.1983
Dısisleri Bakanı
Ilter TÜRKMEN 20.09.1980-13.12.1983
Maliye Bakanı
Ismet Kaya ERDEM 20.09.1980-14.07.1982
Ilhami Adnan Baser KAFAOGLU 14.07.1982-13.12.1983
Milli Egitim Bakanı
Hasan SAGLAM 20.09.1980-13.12.1983
Bayındırlık Bakanı
Tahsin ÖNALP 20.09.1980-13.12.1983
Ticaret Bakanı
Hursit Kemal CANTÜRK 20.09.1980-13.12.1983
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Necmi AYANOGLU 20.09.1980-23.12.1981
Kaya KILIÇTURGAY 23.12.1981-13.12.1983
Gümrük ve Tekel Bakanı
Recai BATURALP 20.09.1980-23.12.1981
Ali Hüsrev BOZER 23.12.1981-13.05.1983
Cafer Tayyar SADIKLAR 21.05.1983-13.12.1983
Ulastırma Bakanı
Necmi ÖZGÜR 20.09.1980-02.03.1982
Mustafa Aydın AYSAN 02.03.1982-13.12.1983
Tarım ve Orman Bakanı
Ahmet Sabahattin ÖZBEK 20.09.1980-13.12.1983
Çalısma Bakanı
Turhan ESENER 20.09.1980-13.12.1983
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Sahap KOCATOPÇU 20.09.1980-21.12.1981
Mehmet TURGUT 21.12.1981-13.12.1983
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Serbülent BINGÖL 20.09.1980-23.12.1981
Fahir ILKEL 23.12.1981-13.12.1983
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Ilhan EVLIYAOGLU 20.09.1980-10.12.1981
Imar ve Iskan Bakanı
Mehmet Serif TÜTEN 20.09.1980-14.07.1982
Ahmet SAMSUNLU 14.07.1982-13.12.1983
Köyisleri ve Kooperatifler Bakanı
Münir Raif GÜNEY 20.09.1980-13.12.1983
Gençlik ve Spor Bakanı
Vecdi ÖZGÜL 20.09.1980-13.12.1983
Gençlik ve Spor Bakanı
Sadık SIDE 20.09.1980-13.12.1983
Kültür Bakanı
Mustafa Cihat BABAN 20.09.1980-13.12.1981
Kültür ve Turizm Bakanı
Ilhan EVLIYAOGLU 10.12.1981-13.12.1983

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Turgut ÖZAL (Istanbul) 13.12.1983-21.12.1987
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Ismet Kaya ERDEM (Izmir) 13.12.1983-21.12.1987
Devlet Bakanı
Ismail ÖZDAGLAR (Manisa) 13.12.1983-05.01.1985
Cemal BÜYÜKBAS (Eskisehir) 05.01.1985-13.09.1985
Mehmet Vehbi DINÇERLER (Istanbul) 13.09.1985-21.12.1987
Devlet Bakanı
Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇIN (Bursa) 13.12.1983-26.10.1984
Ahmet KARAEVLI (Tekirdag) 26.10.1984-21.12.1987
Devlet Bakanı
Sudi Nes’e TÜREL (Antalya) 13.12.1983-05.01.1985
Mustafa Tınaz TITIZ (Istanbul) 05.01.1985-21.12.1987
Devlet Bakanı
Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 13.12.1983-17.10.1986
Hasan Celal GÜZEL (Gaziantep) 17.10.1986-21.12.1987
Devlet Bakanı
Abdullah TENEKECI (Konya) 13.12.1983-21.12.1987
Devlet Bakanı
Kazım OKSAY (Bolu) 13.12.1983-21.12.1987
Devlet Bakanı
Ali Hüsrev BOZER (Ankara) 17.10.1986-21.12.1987
Adalet Bakanı
Mehmet Necat ELDEM (Mardin) 13.12.1983 -17.10.1986
Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümüshane) 17.10.1986-16.09.1987
Halil ERTEM (TBMM dısından) 16.09.1987-21.12.1987
Milli Savunma Bakanı
Zeki YAVUZTÜRK (Elazıg) 13.12.1983-21.12.1987
Içisleri Bakanı
Ali TANRIYAR (Istanbul) 13.12.1983-26.10.1984
Yıldırım AKBULUT (Erzincan) 26.10.1984-16.09.1987
Ahmet SELÇUK (TBMM dısından) 16.09.1987-21.12.1987
Dısisleri Bakanı
Vahit Melih HALEFOGLU (Ankara) 13.12.1983-21.12.1987
Maliye ve Gümrük Bakanı
Vural ARIKAN (Izmir) 13.12.1983-26.10.1984
Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇIN (Bursa) 26.10.1984-21.12.1987
Milli Egitim Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Vehbi DINÇERLER (Istanbul) 13.12.1983-13.09.1985
Metin EMIROGLU (Malatya) 13.09.1985-21.12.1987
Bayındırlık ve Iskân Bakanı
Ismail Safa GIRAY (Istanbul) 13.12.1983-21.12.1987
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Mehmet AYDIN (Samsun) 13.12.1983-17.10.1986
Mustafa KALEMLI (Kütahya) 17.10.1986-21.12.1987
Ulastırma Bakanı
Veysel ATASOY (Zonguldak) 13.12.1983-16.09.1987
Ihsan PEKEL (TBMM dısından) 16.09.1987-21.12.1987
Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı
Hüsnü DOGAN (Istanbul) 13.12.1983-21.12.1987
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mustafa KALEMLI (Kütahya) 13.12.1983-17.10.1986
Mehmet Mükerrem TASÇIOGLU (Sivas) 17.10.1986-21.12.1987
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Hüseyin Cahit ARAL (Ankara) 13.12.1983-21.12.1987
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Cemal BÜYÜKBAS (Eskisehir) 13.12.1983-05.01.1985
Sudi Nes’e TÜREL (Antalya) 05.01.1985-21.12.1987
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Mükerrem TASÇIOGLU (Sivas) 13.12.1983-17.10.1986
Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 17.10.1986-21.12.1987

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Turgut ÖZAL (Istanbul) 21.12.1987-09.11.1989
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Ismet Kaya ERDEM (Izmir) 21.12.1987-05.01.1989
Ali Hüsrev BOZER (Içel) 30.03.1989-09.11.1989
Devlet Bakanı
Kazım OKSAY (Bolu) 21.12.1987-30.03.1989
Günes TANER (Istanbul) 30.03.1989-09.11.1989
Devlet Bakanı
Abdullah TENEKECI (Konya) 21.12.1987-30.03.1989
Isın ÇELEBI (Izmir) 30.03.1989-09.11.1989
Devlet Bakanı
Veysel ATASOY (Zonguldak) 21.12.1987-26.06.1988
Kâmran INAN (Bitlis) 26.06.1988-09.11.1989
Devlet Bakanı
Ali Hüsrev BOZER (Içel) 21.12.1987-30.03.1989
Devlet Bakanı
Yusuf Bozkurt ÖZAL (Malatya) 21.12.1987-30.03.1989
Ismet ÖZARSLAN (Amasya) 30.03.1989-09.11.1989
Devlet Bakanı
Adnan KAHVECI (Istanbul) 21.12.1987-30.03.1989
Saffet SERT (Konya) 30.03.1989-09.11.1989
Devlet Bakanı
Mehmet YAZAR (Kayseri) 21.12.1987-09.11.1989
Devlet Bakanı
Cemil ÇIÇEK (Yozgat) 21.12.1987-09.11.1989
Devlet Bakanı
Nihat KITAPÇI (Erzurum) 21.12.1987-06.07.1988
Devlet Bakanı
Recep Ercüment KONUKMAN (Istanbul) 30.03.1989-09.11.1989
Devlet Bakanı
Ilhan ASKIN (Bursa) 30.03.1989-09.11.1989
Adalet Bakanı
Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümüshane) 21.12.1987-26.06.1988
Mehmet TOPAÇ (Usak) 26.06.1988-30.03.1989
Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümüshane) 30.03.1989-09.11.1989
Milli Savunma Bakanı
Mehmet Ercan VURALHAN (Ankara) 21.12.1987-30.03.1989
Ismail Safa GIRAY (Istanbul) 30.03.1989-09.11.1989
Içisleri Bakanı
Mustafa KALEMLI (Kütahya) 21.12.1987-30.03.1989
Abdülkadir AKSU 30.03.1989-09.11.1989
Dısisleri Bakanı
Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 21.12.1987-09.11.1989
Maliye ve Gümrük Bakanı
Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇIN (Bursa) 21.12.1987-30.03.1989
Ekrem PAKDEMIRLI 30.03.1989-09.11.1989
Milli Egitim Gençlik ve Spor Bakanı
Hasan Celal GÜZEL (Gaziantep) 21.12.1987-02.03.1989
Milli Egitim Bakanı
Hasan Celal GÜZEL (Gaziantep) 02.03.1989-30.03.1989
Avni AKYOL (Istanbul) 30.03.1989-09.11.1989
Bayındırlık ve Iskân Bakanı
Ismail Safa GIRAY (Istanbul) 21.12.1987-30.03.1989
Cengiz ALTINKAYA (Aydın) 30.03.1989-09.11.1989
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı
Bülent AKARCALI (Istanbul) 21.12.1987-27.06.1988
Nihat KITAPÇI (Erzurum) 06.07.1988-02.03.1989
Saglık Bakanı
Nihat KITAPÇI (Erzurum) 02.03.1989-30.03.1989
Halil SIVGIN (Ankara) 30.03.1989-09.11.1989
Ulastırma Bakanı
Ekrem PAKDEMIRLI (Manisa) 21.12.1987-30.03.1989
Cengiz TUNCER (Antalya) 30.03.1989-09.11.1989
Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı
Hüsnü DOGAN (Izmir) 21.12.1987-30.03.1989
Lutfullah KAYALAR (Yozgat) 30.03.1989-09.11.1989
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Imren AYKUT (Istanbul) 21.12.1987-09.11.1989
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Sükrü YÜRÜR (Ordu) 21.12.1987-09.11.1989
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fahrettin KURT (Trabzon) 21.12.1987-09.11.1989
Kültür ve Turizm Bakanı
Mustafa Tınaz TITIZ (Zonguldak) 21.12.1987-17.03.1989
Turizm Bakanı
Mustafa Tınaz TITIZ (Zonguldak) 17.03.1989-30.03.1989
Ilhan AKÜZÜM (Kars) 30.03.1989-09.11.1989
Kültür Bakanı
Namık Kemal ZEYBEK (Istanbul) 30.03.1989-09.11.1989

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Yıldırım AKBULUT (Erzincan) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Ali Hüsrev BOZER (Içel) 09.11.1989-21.02.1990
Devlet Bakanı
Kamran INAN (Bitlis) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Günes TANER (Istanbul) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Cemil ÇIÇEK (Yozgat) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Isın ÇELEBI (Izmir) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Mehmet YAZAR (Kayseri) 09.11.1989-01.03.1991
Devlet Bakanı
Mehmet KEÇECILER (Konya) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Hüsnü DOGAN (Izmir) 09.11.1989-28.10.1990
Devlet Bakanı
Mehmet Vehbi DINÇERLER (Konya) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Mustafa Rüstü TASAR (Ankara) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Kemal AKKAYA (Samsun) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Hüsamettin ÖRÜÇ (Bursa) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Ibrahim ÖZDEMIR (Istanbul) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Ismet ÖZARSLAN (Amasya) 09.11.1989-23.06.1991
Devlet Bakanı
Recep Ercüment KONUKMAN (Istanbul) 09.11.1989-23.06.1991
Adalet Bakanı
Mahmut Oltan SUNGURLU (Gümüshane) 09.11.1989-23.06.1991
Milli Savunma Bakanı
Ismail Safa GIRAY (Istanbul) 09.11.1989-19.10.1990
Hüsnü DOGAN (Izmir) 28.10.1990-22.02.1991
Mehmet YAZAR (Kayseri) 01.03.1991-23.06.1991
Içisleri Bakanı
Abdülkadir AKSU (Diyarbakır) 09.11.1989-23.06.1991
Dısisleri Bakanı
Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 21.12.1987-21.02.1990
Ali Hüsrev BOZER (Içel) 21.02.1990-12.10.1990
Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇIN (Bursa) 13.10.1990-23.06.1991
Milli Egitim Bakanı
Avni AKYOL (Istanbul) 09.11.1989-23.06.1991
Bayındırlık ve Iskân Bakanı
Cengiz ALTINKAYA (Aydın) 09.11.1989-23.06.1991
Saglık Bakanı
Halil SIVGIN (Ankara) 09.11.1989-23.06.1991
Maliye ve Gümrük Bakanı
Ekrem PAKDEMIRLI (Manisa) 09.11.1989-29.03.1990
Adnan KAHVECI (Istanbul) 29.03.1990-23.06.1991
Ulastırma Bakanı
Cengiz TUNCER (Antalya) 09.11.1989-23.06.1991
Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı
Lutfullah KAYALAR (Yozgat) 09.11.1989-23.06.1991
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Imren AYKUT (Istanbul) 09.11.1989-23.06.1991
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Sükrü YÜRÜR (Ordu) 09.11.1989-23.06.1991
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fahrettin KURT (Trabzon) 21.12.1987-30.04.1991
Togay GEMALMAZ ( Erzurum) 30.04.1991-23.06.1991
Kültür Bakanı
Namık Kemal ZEYBEK (Istanbul) 09.11.1989-23.06.1991
Turizm Bakanı
Ilhan AKÜZÜM (Kars) 09.11.1989-23.06.1991

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Ahmet Mesut YILMAZ (Rize) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Ekrem PAKDEMIRLI (Manisa) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı
Fahrettin KURT (Trabzon) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı
Mustafa Rüstü TASAR (Ankara) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı
Imren AYKUT (Istanbul) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı
Mehmet Vehbi DINÇERLER (Hatay) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı
Kamran INAN (Bitlis) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı
Ilhan AKÜZÜM (Kars) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı
Cengiz TUNCER (Antalya) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı
Sabahattin ARAS (Erzurum) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı
Ersin KOÇAK (Adana) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı
Mehmet ÇEVIK (Ankara) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı
Eyyüp Cenap GÜLPINAR (Sanlıurfa) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı
Birsel SÖNMEZ (Nigde) 23.06.1991-20.11.1991
Devlet Bakanı
Ali Talip ÖZDEMIR (Konya) 23.06.1991-22.08.1991
Ahmet Akgün ALBAYRAK (Adana) 25.08.1991-20.11.1991
Adalet Bakanı
Sakir SEKER (Sivas) 23.06.1991-29.08.1991
Suat BILGE (TBMM dısından) 29.08.1991-20.11.1991
Milli Savunma Bakanı
Hüseyin Barlas DOGU (Ankara) 23.06.1991-20.11.1991
I. Yılmaz Hükümet" • 6409
Içisleri Bakanı
Mustafa KALEMLI (Kütahya) 23.06.1991-26.08.1991
Sabahattin ÇAKMAKOGLU (TBMM dısından) 29.08.1991-20.11.1991
Dısisleri Bakanı
Ismail Safa GIRAY (Istanbul) 23.06.1991-20.11.1991
Maliye ve Gümrük Bakanı
Adnan KAHVECI (Istanbul) 23.06.1991-20.11.1991
Milli Egitim Bakanı
Avni AKYOL (Istanbul) 23.06.1991-20.11.1991
Bayındırlık ve Iskân Bakanı
Hüsamettin ÖRÜÇ (Bursa) 23.06.1991-20.11.1991
Saglık Bakanı
Yasar ERYILMAZ (Agrı) 23.06.1991-20.11.1991
Ulastırma Bakanı
Ibrahim ÖZDEMIR (Istanbul) 23.06.1991-29.08.1991
Sabahattin YALINPALA (TBMM dısından) 29.08.1991-20.11.1991
Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı
Ilker TUNCAY (Çankırı) 23.06.1991-09.08.1991
Tarım ve Köyisleri Bakanı
Ilker TUNCAY (Çankırı) 11.08.1991-20.11.1991
Orman Bakanı
Mustafa KALEMLI (Kütahya) 26.08.1991-20.11.1991
Çevre Bakanı
Ali Talip ÖZDEMIR (Konya) 22.08.1991-20.11.1991
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Metin EMIROGLU (Malatya) 23.06.1991-20.11.1991
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Rüstü Kazım YÜCELEN (Içel) 23.06.1991-20.11.1991
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Muzaffer ARICI (Denizli) 23.06.1991-20.11.1991
Kültür Bakanı
Gökhan MARAS (Kırsehir) 23.06.1991-20.11.1991
Turizm Bakanı
Bülent AKARCALI (Istanbul) 23.06.1991-20.11.1991

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Süleyman DEMIREL (Isparta, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Erdal INÖNÜ (Izmir, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Cavit ÇAGLAR (Bursa, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Tansu ÇILLER (Istanbul, DYP) 20.11.1991-09.06.1993
Devlet Bakanı
Ertugrul Ekrem CEYHUN (Balıkesir, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Ibrahim TEZ (Ankara, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Akın GÖNEN (Manisa, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Güler ILERI (Tokat, SHP) 20.11.1991-22.02.1992
Türkan AKYOL (TBMM dısından, SHP) 04.03.1992-25.06.1993
Devlet Bakanı
Gökberk ERGENEKON (Antalya, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Orhan Sefa KILERCIOGLU (Adana, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Mehmet KAHRAMAN (Diyarbakır, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Ömer BARUTÇU (Zonguldak, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Mehmet Ali YILMAZ (Trabzon, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Erman SAHIN (Mugla, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Serif ERCAN (Edirne, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Devlet Bakanı
Mehmet BATALLI (Gaziantep, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Adalet Bakanı
Mehmet Seyfi OKTAY (Ankara, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Milli Savunma Bakanı
Nevzat AYAZ (Çankırı, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Içisleri Bakanı
Ismet SEZGIN (Aydın, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Dısisleri Bakanı
Hikmet ÇETIN (Gaziantep, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Maliye ve Gümrük Bakanı
Sümer ORAL (Manisa, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Milli Egitim Bakanı
Köksal TOPTAN (Bartın, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Bayındırlık ve Iskân Bakanı
Onur KUMBARACIBASI (Hatay, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Saglık Bakanı
Yıldırım AKTUNA (Istanbul, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Ulastırma Bakanı
Yasar TOPÇU (Sinop, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Tarım ve Köyisleri Bakanı
Necmettin CEVHERI (Sanlıurfa, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet MOGULTAY (Istanbul, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Mehmet Tahir KÖSE (Amasya, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet Ersin FARALYALI (Izmir, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Kültür Bakanı
Durmus Fikri SAGLAR (Içel, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Turizm Bakanı
Abdülkadir ATES (Gaziantep, SHP) 20.11.1991-16.05.1993
Orman Bakanı
Vefa TANIR (Konya, DYP) 20.11.1991-16.05.1993
Çevre Bakanı
Bedrettin Dogancan AKYÜREK (Istanbul, DYP) 20.11.1991-16.05.1993

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Tansu ÇILLER (Istanbul, DYP) 25.06.1993-05.10.1995
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Erdal INÖNÜ (Izmir, SHP) 25.06.1993-12.09.1993
Murat KARAYALÇIN (TBMM dısından, SHP) 19.09.1993-27.03.1995
Hikmet ÇETIN (Gaziantep, CHP) 27.03.1995-05.10.1995
Devlet Bakanı
Bahattin ALAGÖZ (Gaziantep, SHP) 27.12.1994-27.03.1995
Devlet Bakanı
Necmettin CEVHERI (Sanlıurfa, DYP) 25.06.1993-05.10.1995
Devlet Bakanı
Yıldırım AKTUNA (Istanbul, DYP) 25.06.1993-05.10.1995
Devlet Bakanı
Mehmet GÖLHAN (Sakarya, DYP) 25.06.1993-24.10.1993
Beytullah Mehmet GAZIOGLU (Bursa, DYP) 24.10.1993-28.11.1993
Ali Sevki EREK (Tokat, DYP) 28.11.1993-30.05.1995
Devlet Bakanı
Ibrahim TEZ (Ankara, SHP) 25.06.1993-27.07.1994
Durmus Fikri SAGLAR (Içel, SHP) 27.07.1994-02.10.1994
Mehmet GÜLCEGÜN (Mardin, SHP) 05.10.1994-27.03.1995
Onur KUMBARACIBASI (Hatay, CHP) 27.03.1995-05.10.1995
Devlet Bakanı
Bekir Sami DAÇE (Adana, DYP) 25.06.1993-05.10.1995
Devlet Bakanı
Türkan AKYOL (TBMM Dısından, SHP) 25.06.1993-27.07.1994
Önay ALPAGO (TBMM Dısından, SHP) 27.07.1994-27.03.1995
Aysel BAYKAL (TBMM Dısından, CHP) 27.03.1995-05.10.1995
Devlet Bakanı
Günes MÜFTÜOGLU (Zonguldak, DYP) 25.06.1993-28.11.1993
Nurhan TEKINEL (Kastamonu, DYP) 28.11.1993-14.08.1994
Ayvaz GÖKDEMIR (Gaziantep, DYP) 14.08.1994-05.10.1995
Devlet Bakanı
Nafiz KURT (Samsun, DYP) 25.06.1993-05.10.1995
Devlet Bakanı
Mehmet KAHRAMAN (Diyarbakır, SHP) 25.06.1993-25.06.1994
Azimet KÖYLÜOGLU (Sivas, SHP) 27.07.1994-27.03.1995
Algan HACALOGLU (Istanbul, CHP) 27.03.1995-05.10.1995
Devlet Bakanı
Cemil ERHAN (Agrı, DYP) 25.06.1993-07.02.1994
Abdullah Aykon DOGAN (Isparta, DYP) 07.02.1994-05.10.1995
Devlet Bakanı
Mustafa ÇILOGLU (Burdur, DYP) 25.06.1993-28.11.1993
Abdülbaki ATAÇ (Balıkesir, DYP) 28.11.1993-05.10.1995
Devlet Bakanı
Erman SAHIN (Mugla, SHP) 25.06.1993-27.07.1994
Salih SÜMER (Diyarbakır, SHP) 27.07.1994-27.03.1995
Ziya HALIS (Sivas, CHP) 27.03.1995-18.06.1995
Devlet Bakanı
Ahmet SANAL (Adana, DYP) 25.06.1993-28.11.1993
Mehmet Ali YILMAZ (Trabzon, DYP) 28.11.1993-15.07.1994
Esat KIRATLIOGLU (Nevsehir, DYP) 14.08.1994-05.10.1995
Devlet Bakanı
Sükrü ERDEM (Bursa, DYP) 25.06.1993-05.10.1995
Adalet Bakanı
Mehmet Seyfi OKTAY (Ankara, SHP) 25.06.1993-27.07.1994
Mehmet MOGULTAY (Istanbul, SHP) 27.07.1994-05.10.1995
Milli Savunma Bakanı
Nevzat AYAZ (Çankırı, DYP) 25.06.1993-24.10.1993
Mehmet GÖLHAN (Sakarya, DYP) 24.10.1993-05.10.1995
Içisleri Bakanı
Beytullah Mehmet GAZIOGLU (Bursa, DYP) 25.06.1993-24.10.1993
Nahit MENTESE (Aydın, DYP) 24.10.1993-05.10.1995
Dısisleri Bakanı
Hikmet ÇETIN (Gaziantep, SHP) 25.06.1993-27.07.1994
Mümtaz SOYSAL (Ankara, SHP) 27.07.1994-28.11.1994
Murat KARAYALÇIN (TBMM Dısından, SHP) 12.12.1994-27.03.1995
Erdal INÖNÜ (Izmir, CHP) 27.03.1995-05.10.1995
Maliye ve Gümrük Bakanı
Ismet ATTILA (Afyon, DYP) 25.06.1993-05.10.1995
Milli Egitim Bakanı
Nahit MENTESE (Aydın, DYP) 25.06.1993-24.10.1993
Nevzat AYAZ (Çankırı, DYP) 24.10.1993-05.10.1995
Bayındırlık ve Iskan Bakanı
Onur KUMBARACIBASI (Hatay, SHP) 25.06.1993-27.07.1994
Mustafa YILMAZ (Gaziantep, SHP) 27.07.1994-23.09.1994
Halil ÇULHAOGLU (Izmir, SHP) 05.10.1994-27.03.1995
Erman SAHIN (Mugla, CHP) 27.03.1995-15.07.1995
Halil ÇULHAOGLU (Izmir, CHP) 15.07.1995-05.10.1995
Saglık Bakanı
Rıfat SERDAROGLU (Izmir, DYP) 25.06.1993-28.11.1993
Mehmet Kazım DINÇ (Kocaeli, DYP) 28.11.1993-14.08.1994
Dogan BARAN (Nigde, DYP) 14.08.1994-05.10.1995
Ulastırma Bakanı
Mehmet KÖSTEPEN (Izmir, DYP) 25.06.1993-12.04.1995
Ali Sevki EREK (Tokat, DYP) 29.05.1995-05.10.1995
Tarım ve Köyisleri Bakanı
Refaiddin SAHIN (Ordu, DYP) 25.06.1993-05.10.1995
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet MOGULTAY (Istanbul, SHP) 25.06.1993-27.07.1994
Nihad MATKAP (Hatay, SHP) 27.07.1994-27.03.1995
Aydın Güven GÜRKAN (Içel, CHP) 27.03.1995-04.06.1995
Ziya HALIS (Sivas, CHP) 18.06.1995-05.10.1995
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Mehmet Tahir KÖSE (Amasya, SHP) 25.06.1993-27.07.1994
Mehmet DÖNEN (Hatay, SHP) 27.07.1994-27.03.1995
Hasan AKYOL (Bartın, CHP) 27.03.1995-05.10.1995
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Veysel ATASOY (Antalya, DYP) 25.06.1993-05.10.1995
Kültür Bakanı
Durmus Fikri SAGLAR (Içel, SHP) 25.06.1993-27.07.1994
Timurçin SAVAS (Adana, SHP) 27.07.1994-27.03.1995
Ercan KARAKAS (Istanbul, CHP) 27.03.1995-24.06.1995
Ismail CEM (Istanbul, CHP) 07.07.1995-05.10.1995
Turizm Bakanı
Abdülkadir ATES (Gaziantep, SHP) 25.06.1993-27.07.1994
Halil ÇULHAOGLU (Izmir, SHP) 27.07.1994-05.10.1994
Sahin ULUSOY (Tokat, SHP) 05.10.1994-27.03.1995
Irfan GÜRPINAR (Kırklareli, CHP) 27.03.1995-05.10.1995
Orman Bakanı
Hasan EKINCI (Artvin, DYP) 25.06.1993-05.10.1995
Çevre Bakanı
Rıza AKÇALI (Manisa, DYP) 25.06.1993-05.10.1995

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Tansu ÇILLER (Istanbul) 05.10.1995-30.10.1995
Devlet Bakanı
Necmettin CEVHERI (Sanlıurfa) 05.10.1995-30.10.1995
Devlet Bakanı
Cavit ÇAGLAR (Bursa) 05.10.1995-30.10.1995
Devlet Bakanı
Ali Münif ISLAMOGLU (Kastamonu) 05.10.1995-30.10.1995
Devlet Bakanı
Abdullah Aykon DOGAN (Isparta) 05.10.1995-30.10.1995
Devlet Bakanı
Esat KIRATLIOGLU (Nevsehir) 05.10.1995-30.10.1995
Devlet Bakanı
Refaiddin SAHIN (Ordu) 05.10.1995-30.10.1995
Devlet Bakanı
Ayvaz GÖKDEMIR (Gaziantep) 05.10.1995-30.10.1995
Devlet Bakanı
Ömer BARUTÇU (Zonguldak) 05.10.1995-30.10.1995
Devlet Bakanı
Mehmet BATALLI (Gaziantep) 05.10.1995-30.10.1995
Devlet Bakanı
Abdul Baki TUG (Ankara) 05.10.1995-30.10.1995
Devlet Bakanı
Isılay SAYGIN (Izmir) 05.10.1995-30.10.1995
Devlet Bakanı
Mehmet Selim ENSARIOGLU (Diyarbakır) 05.10.1995-30.10.1995
Adalet Bakanı
Bekir Sami DAÇE (Adana) 05.10.1995-30.10.1995
Milli Savunma Bakanı
Vefa TANIR (Konya) 05.10.1995-30.10.1995
Içisleri Bakanı
Nahit MENTESE (Aydın) 05.10.1995-30.10.1995
Dısisleri Bakanı
Ali Coskun KIRCA (Istanbul) 05.10.1995-30.10.1995
Maliye Bakanı
Ismet ATTILA (Afyon) 05.10.1995-30.10.1995
Milli Egitim Bakanı
Turhan TAYAN (Bursa) 05.10.1995-30.10.1995
Bayındırlık ve Iskân Bakanı
Tunç BILGET (Aydın) 05.10.1995-30.10.1995
Saglık Bakanı
Dogan BARAN (Nigde) 05.10.1995-30.10.1995
Ulastırma Bakanı
Ali Sevki EREK (Tokat) 05.10.1995-30.10.1995
Tarım ve Köyisleri Bakanı
Nafiz KURT (Samsun) 05.10.1995-30.10.1995
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mustafa Ates AMIKLIOGLU (Çorum) 05.10.1995-30.10.1995
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Abdülbaki ATAÇ (Balıkesir) 05.10.1995-30.10.1995
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sinasi ALTINER (Zonguldak) 05.10.1995-30.10.1995
Kültür Bakanı
Köksal TOPTAN (Bartın) 05.10.1995-30.10.1995
Turizm Bakanı
Bilal GÜNGÖR (Ankara) 05.10.1995-30.10.1995
Orman Bakanı
Hasan EKINCI (Artvin) 05.10.1995-30.10.1995
Çevre Bakanı
Ahmet Hamdi ÜÇPINARLAR (Çanakkale) 05.10.1995-30.10.1995

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Tansu ÇILLER (Istanbul, DYP) 30.10.1995-06.03.1996
Dısisleri Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Deniz BAYKAL (Antalya, CHP) 30.10.1995-06.03.1996
Devlet Bakanı
Necmettin CEVHERI (Sanlıurfa, DYP) 30.10.1995-06.03.1996
Devlet Bakanı
Cavit ÇAGLAR (Bursa, DYP) 30.10.1995-06.03.1996
Devlet Bakanı
Abdülkadir ATES (Gaziantep, CHP) 30.10.1995-06.03.1996
Devlet Bakanı
Abdullah Aykon DOGAN (Isparta, DYP) 30.10.1995-06.03.1996
Devlet Bakanı
Ali DINÇER (Ankara, CHP) 30.10.1995-06.03.1996
Devlet Bakanı
Ayvaz GÖKDEMIR (Gaziantep, DYP) 30.10.1995-06.03.1996
Devlet Bakanı
Ali Münif ISLAMOGLU 30.10.1995-06.03.1996
(Kastamonu, DYP)
Devlet Bakanı
Mehmet Adnan EKMEN (Batman, CHP) 30.10.1995-06.03.1996
Devlet Bakanı
Ali Coskun KIRCA (Istanbul, DYP) 30.10.1995-06.02.1996
Devlet Bakanı
Ömer BARUTÇU (Zonguldak, DYP) 30.10.1995-06.03.1996
Devlet Bakanı
Mehmet SEVIGEN (Istanbul, CHP) 30.10.1995-06.03.1996
Devlet Bakanı
Isılay SAYGIN (Izmir, DYP) 30.10.1995-23.02.1996
Devlet Bakanı
Mehmet ALP (Kars, CHP) 30.10.1995-06.03.1996
Devlet Bakanı
Mehmet Selim ENSARIOGLU 30.10.1995-06.03.1996
(Diyarbakır, DYP)
Devlet Bakanı
Bekir Sami DAÇE (Adana, DYP) 31.10.1995-29.11.1995
Adalet  Bakanı
Bekir Sami DAÇE (Adana, DYP) 30.10.1995-31.10.1995
Firuz ÇILINGIROGLU (TBMM dısından) 31.10.1995-06.03.1996
Milli Savunma Bakanı
Vefa TANIR (Konya, DYP) 30.10.1995-06.03.1996
Içisleri Bakanı
Nahit MENTESE (Aydın, DYP) 30.10.1995-31.10.1995
Teoman ÜNÜSAN (TBMM dısından) 31.10.1995-06.03.1996
Maliye Bakanı
Ismet ATTILA (Afyon, DYP) 30.10.1995-06.03.1996
Milli Egitim Bakanı
Turhan TAYAN (Bursa, DYP) 30.10.1995-06.03.1996
Bayındırlık ve Iskan Bakanı
Adnan KESKIN (Denizli, CHP) 30.10.1995-06.03.1996
Saglık Bakanı
Dogan BARAN (Nigde, DYP) 30.10.1995-06.03.1996
Ulastırma Bakanı
Ali Sevki EREK (Tokat, DYP) 30.10.1995-31.10.1995
Oguz TEZMEN (TBMM dısından) 31.10.1995-06.03.1996
Tarım ve Köyisleri Bakanı
Nafiz KURT (Samsun, DYP) 30.10.1995-06.03.1996
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mustafa KUL (Erzincan, CHP) 30.10.1995-06.03.1996
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Fuat ÇAY (Hatay, CHP) 30.10.1995-06.03.1996
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sinasi ALTINER (Zonguldak, DYP) 30.10.1995-06.03.1996
Kültür Bakanı
Durmus Fikri SAGLAR (Içel, CHP) 30.10.1995-06.03.1996
Turizm Bakanı
Irfan GÜRPINAR (Kırklareli, CHP) 30.10.1995-06.03.1996
Orman Bakanı
Hasan EKINCI (Artvin, DYP) 30.10.1995-06.03.1996
Çevre Bakanı
Ahmet Hamdi ÜÇPINARLAR 30.10.1995-07.02.1996
(Çanakkale, DYP)
Isılay SAYGIN (Izmir, DYP) 23.02.1996-06.03.1996

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Ahmet Mesut YILMAZ (Rize, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Nahit MENTESE (Aydın, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Devlet Bakanı
Rüsdü SARACOGLU (Izmir, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Devlet Bakanı
Ayfer YILMAZ (Içel, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Devlet Bakanı
Abdülkadir AKSU (Diyarbakır, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Devlet Bakanı
Ufuk SÖYLEMEZ (Izmir, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Devlet Bakanı
Eyüp ASIK (Trabzon, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Devlet Bakanı
Yaman TÖRÜNER (Afyon, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Devlet Bakanı
Imren AYKUT (Adana, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Devlet Bakanı
Ayvaz GÖKDEMIR (Kayseri, DYP) 06.03.1996-25.05.1996
Devlet Bakanı
Cemil ÇIÇEK (Ankara, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Devlet Bakanı
Ibrahim Yasar DEDELEK 06.03.1996-28.06.1996
(Eskisehir, DYP)
Devlet Bakanı
Ali Talip ÖZDEMIR (Istanbul, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Devlet Bakanı
Ünal ERKAN (Ankara, DYP) 06.03.1996-25.05.1996
Devlet Bakanı
Ersin TARANOGLU (Sakarya, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Devlet Bakanı
Mehmet Halit DAGLI (Adana, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Adalet Bakanı
Mehmet AGAR (Elazıg, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Milli Savunma Bakanı
Mahmut Oltan SUNGURLU 06.03.1996-28.06.1996
(Gümüshane, ANAP)
Içisleri Bakanı
Ülkü Gökalp GÜNEY (Bayburt, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Dısisleri Bakanı
Emre GÖNENSAY (Antalya, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Maliye Bakanı
Lutfullah KAYALAR (Yozgat, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Milli Egitim Bakanı
Turhan TAYAN (Bursa, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Bayındırlık ve Iskân Bakanı
Mehmet KEÇECILER (Konya, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Saglık Bakanı
Yıldırım AKTUNA (Istanbul, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Ulastırma Bakanı
Ömer BARUTÇU (Zonguldak, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Tarım ve Köyisleri Bakanı
Ismet ATTILA (Afyon, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Emin KUL (Istanbul, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Yalım EREZ (Mugla, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Hüsnü DOGAN (Istanbul, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Kültür Bakanı
Agâh Oktay GÜNER (Ankara, ANAP) 06.03.1996-28.06.1996
Turizm Bakanı
Isılay SAYGIN (Izmir, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Orman Bakanı
Nevzat ERCAN (Sakarya, DYP) 06.03.1996-28.06.1996
Çevre Bakanı
Mustafa Rüstü TASAR 06.03.1996-28.06.1996
(Gaziantep, ANAP)

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Necmettin ERBAKAN (Konya, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Dısisleri Bakanı ve Basbakan Yardımcısı 
Tansu ÇILLER (Istanbul, DYP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Fehim ADAK (Mardin, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Nevzat ERCAN (Sakarya, DYP ) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Abdullah GÜL (Kayseri, RP ) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Isılay SAYGIN (Izmir, DYP) 28.06.1996-17.05.1997
Devlet Bakanı 
Sabri TEKIR (Izmir, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Nafiz KURT (Samsun, DYP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Mehmet ALTINSOY (Aksaray, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Namık Kemal ZEYBEK (Istanbul, DYP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı
Lütfü ESENGÜN (Erzurum, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Mehmet Selim ENSARIOGLU 28.06.1996-30.06.1997
(Diyarbakır, DYP)
Devlet Bakanı 
Ahmet Cemil TUNÇ (Elazıg, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Bekir AKSOY (Çorum, DYP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı
Gürcan DAGDAS (Istanbul, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Ufuk SÖYLEMEZ (Izmir, DYP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Teoman Rıza GÜNERI (Konya, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Ayfer YILMAZ (Içel, DYP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Sacit GÜNBEY (Diyarbakır, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Bahattin SEKER (Bilecik, DYP) 28.06.1996-30.06.1997
Devlet Bakanı 
Ahmet DEMIRCAN (Samsun, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Adalet Bakanı 
Sevket KAZAN (Kocaeli, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Milli Savunma Bakanı 
Turhan TAYAN (Bursa, DYP) 28.06.1996-30.06.1997
Içisleri Bakanı 
Mehmet AGAR (Elazıg, DYP) 28.06.1996-08.11.1996%
Meral AKSENER (Istanbul, DYP) 08.11.1996-30.06.1997
Maliye Bakanı 
Abdüllatif SENER (Sivas, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Milli Egitim Bakanı 
Mehmet SAGLAM (K. Maras, DYP) 28.06.1996-30.06.1997
Bayındırlık ve Iskan Bakanı 
Cevat AYHAN (Sakarya, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Saglık Bakanı 
Yıldırım AKTUNA (Istanbul, DYP) 28.06.1996-26.04.1997%
Ismail KARAKUYU (Kütahya, DYP) 13.05.1997-30.06.1997
Ulastırma Bakanı
Ömer BARUTÇU (Zonguldak, DYP) 28.06.1996-30.06.1997
Tarım ve Köyisleri Bakanı 
Musa DEMIRCI (Sivas, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Necati ÇELIK (Kocaeli, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Yalım EREZ (Mugla, DYP) 28.06.1996-26.04.1997 
Ali Rıza GÖNÜL (Aydın, DYP) 13.05.1997-30.06.1997
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Mehmet Recai KUTAN (Malatya, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Kültür Bakanı 
Ismail KAHRAMAN (Istanbul, RP) 28.06.1996-30.06.1997
Turizm Bakanı 
Bahattin YÜCEL (Istanbul, DYP) 28.06.1996-13.06.1997
Orman Bakanı
Mehmet Halit DAGLI (Adana, DYP) 28.06.1996-30.06.1997
Çevre Bakanı 
Ziyattin TOKAR (Agrı, RP) 28.06.1996-30.06.1997

Bakanlar Kurulu
Basbakan
A. Mesut YILMAZ (Rize, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı ve Basbakan Yrd.
Bülent ECEVIT (Istanbul, DSP) 30.06.1997-11.01.1999
Milli Savunma Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Ismet SEZGIN (Aydın, DTP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
Günes TANER (Istanbul, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
H. Hüsamettin ÖZKAN (Istanbul, DSP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
Yücel SEÇKINER (Ankara, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
Isılay SAYGIN (Izmir, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
Hikmet Sami TÜRK (Trabzon, DSP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
M. Salih YILDIRIM (Sırnak, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
Rifat SERDAROGLU (Izmir, DTP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
Metin GÜRDERE (Tokat, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
Sükrü Sina GÜREL (Izmir, DSP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
A. Ahat ANDICAN (Istanbul, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
Isın ÇELEBI (Izmir, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
Mustafa YILMAZ (Gaziantep, DSP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
Refaiddin SAHIN (Ordu, DTP) 30.06.1997-21.09.1998
Devlet Bakanı
Burhan KARA (Giresun, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
M. Cavit KAVAK (Istanbul, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
Eyüp ASIK (Trabzon, ANAP) 30.06.1997-01.10.1998
Dr. Yıldırım AKTUNA (Istanbul, DTP) 05.10.1998-11.01.1999
Devlet Bakanı
Rüstü Kazım YÜCELEN (Içel, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
Hasan GEMICI (Zonguldak, DSP) 30.06.1997-11.01.1999
Devlet Bakanı
Mehmet BATALLI (Gaziantep, DTP) 30.06.1997-11.01.1999
Adalet Bakanı
Oltan SUNGURLU (Gümüshane, ANAP) 30.06.1997-04.08.1998
Hasan DENIZKURDU (Izmir, Bagımsız) 04.08.1998-11.01.1999
Içisleri Bakanı
Murat BASESGIOGLU 3(Kastamonu, ANAP) 0.06.1996-04.08.1998
Kutlu AKTAS (Istanbul Valisi) 04.08.1998-11.01.1999
Dısisleri Bakanı
Ismail CEM (Kayseri, DSP) 30.06.1997-11.01.1999
Maliye Bakanı
Zekeriya TEMIZEL (Istanbul, DSP) 30.06.1997-11.01.1999
Milli Egitim Bakanı
Hikmet ULUGBAY (Ankara, DSP) 30.06.1997-11.01.1999
Bayındırlık ve Iskân Bakanı
Yasar TOPÇU (Sinop, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Saglık Bakanı
Halil Ibrahim ÖZSOY (Afyon, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Ulastırma Bakanı
Necdet MENZIR (Istanbul, DTP) 30.06.1997-04.08.1998
A. Ahmet DENIZOLGUN (Antalya, Bagımsız) 04.08.1998-11.01.1999
Tarım ve Köyisleri Bakanı
M. Rüstü TASAR (Gaziantep, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Nami ÇAGAN (Istanbul, DSP) 30.06.1997-11.01.1999
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Yalım EREZ (Mugla, Bagımsız) 30.06.1997-11.01.1999
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
M. Cumhur ERSÜMER (Çanakkale, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Kültür Bakanı
Mustafa Istemihan TALAY (Içel, DSP) 30.06.1997-11.01.1999
Turizm Bakanı
Ibrahim GÜRDAL (Antalya, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Orman Bakanı
Ersin TARANOGLU (Sakarya, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999
Çevre Bakanı
Imren AYKUT (Adana, ANAP) 30.06.1997-11.01.1999

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Bülent Ecevit (Istanbul) 11.01.1999-28.05.1999
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
H. Hüsamettin Özkan (Istanbul) 11.01.1999-28.05.1999
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Hikmet Ulugbay (Ankara) 11.01.1999-28.05.1999
Devlet Bakanı
Prof. Dr. Sükrü Sina Gürel (Izmir) 11.01.1999-28.05.1999
Devlet Bakanı
Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 11.01.1999-28.05.1999
Devlet Bakanı
Hasan Gemici ( Zonguldak) 11.01.1999-28.05.1999
Devlet Bakanı
Fikret Ünlü (Karaman) 11.01.1999-28.05.1999
Devlet Bakanı
Aydın Tümen (Ankara) 11.01.1999-28.05.1999
Adalet Bakanı
Selçuk Öztek (Parlamento Dısından) 11.01.1999-28.05.1999
Içisleri Bakanı
Cahit Bayar (Parlamento Dısından) 11.01.1999-28.05.1999
Millî Savunma Bakanı
Prof.Dr. Hikmet Sami Türk (Trabzon) 11.01.1999-28.05.1999
Dısisleri Bakanı
Ismail Cem (Kayseri) 11.01.1999-28.05.1999
Maliye Bakanı
Zekeriya Temizel (Istanbul) 11.01.1999-24.02.1999
Prof Dr. Nami Çagan (Istanbul) 24.02.1999-28.05.1999
Millî Egitim Bakanı
Metin Bostancıoglu (Sinop) 11.01.1999-28.05.1999
Bayındırlık ve Iskân Bakanı
Ali Ilıksoy (Gaziantep) 11.01.1999-28.05.1999
Saglık Bakanı
Mustafa Güven Karahan (Balıkesir) 11.01.1999-28.05.1999
Ulastırma Bakanı
Hasan Basri Aktan (TBMM Dısından) 11.01.1999-28.05.1999
Tarım ve Köyisleri Bakanı
Mahmut Erdir (Eskisehir) 11.01.1999-28.05.1999
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Prof. Dr. Nami Çagan (Istanbul) 11.01.1999-24.02.1999
Hakan Tartan (Izmir) 24.02.1999-28.05.1999
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Metin Sahin (Antalya) 11.01.1999-28.05.1999
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Prof. Dr. Ziya Aktas (Istanbul) 11.01.1999-28.05.1999
Kültür Bakanı
Istemihan Talay (Içel) 11.01.1999-28.05.1999
Turizm Bakanı
Ahmet Tan (Istanbul) 11.01.1999-28.05.1999
Orman Bakanı
Arif Sezer (Adana) 11.01.1999-28.05.1999
Çevre Bakanı
Fevzi Aytekin (Tekirdag) 11.01.1999-28.05.1999

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Bülent ECEVIT Istanbul DSP 28.05.1999-18.11.2002
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Devlet BAHÇELI Osmaniye MHP 28.05.1999-18.11.2002
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Hüsamettin ÖZKAN Istanbul DSP 28.05.1999-09.07.2002
Sükrü Sina GÜREL Izmir DSP 09.07.2002-12.07.2002
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Ahmet Mesut YILMAZ Rize ANAP 12.07.2000-18.11.2002
Devlet Bakanı
Mehmet KEÇECILER Konya ANAP 28.05.1999-18.11.2002
Devlet Bakanı
Hikmet ULUGBAY Ankara DSP 28.05.1999-22.07.1999
Recep ÖNAL Bursa DSP 22.07.1999-09.07.2002
Hüseyin Tayfun IÇLI Ankara DSP 09.07.2002-18.11.2002
Devlet Bakanı
Tunca TOSKAY Antalya MHP 28.05.1999-18.11.2002
Devlet Bakanı
Yüksel YALOVA Aydın ANAP 28.05.1999-31.05.2001
Sadettin TANTAN Istanbul ANAP 05.06.2001-06.06.2001
Nejat ARSEVEN Ankara ANAP 08.08.2001-07.08.2002
Ali DOGAN K.Maras ANAP 07.08.2002-18.11.2002
Devlet Bakanı
Sükrü Sina GÜREL Izmir DSP 28.05.1999-09.07.2002
Zeki SEZER Ankara DSP 09.07.2002-18.11.2002
Devlet Bakanı
Sadi SOMUNCUOGLU Aksaray MHP 28.05.1999-08.05.2000
Faruk BAL Konya MHP 22.05.2000-18.11.2002
Devlet Bakanı
Rüstü Kazım YÜCELEN Içel ANAP 28.05.1999-05.06.2001
Yılmaz KARAKOYUNLU Istanbul ANAP 05.06.2001-18.11.2002
Devlet Bakanı
Mustafa YILMAZ Gaziantep DSP 28.05.1999-10.07.2002
Mehmet KOCABATMAZ Denizli DSP 10.07.2002-18.11.2002
Devlet Bakanı
Ramazan MIRZAOGLU Kırsehir MHP 28.05.1999-18.11.2002
Devlet Bakanı
Edip Safder GAYDALI Bitlis ANAP 28.05.1999-12.09.2002
Mehmet Salih YILDIRIM Sırnak ANAP 12.09.2002-18.11.2002
Devlet Bakanı
Hasan GEMICI Zonguldak DSP 28.05.1999-10.07.2002
Melda BAYER Ankara DSP 10.07.2002-18.11.2002
Devlet Bakanı
Suayip ÜSENMEZ Yozgat MHP 28.05.1999-18.11.2002
Devlet Bakanı
Mehmet Ali IRTEMÇELIK Istanbul ANAP 28.05.1999-08.05.2000
Devlet Bakanı
Fikret ÜNLÜ Karaman DSP 28.05.1999-24.08.2002
Erdogan TOPRAK Istanbul DSP 24.08.2002-18.11.2002
Devlet Bakanı
Abdulhaluk Mehmet ÇAY Çorum MHP 28.05.1999-24.12.2001
Resat DOGRU Tokat MHP 07.01.2002-18.11.2002
Devlet Bakanı
Kemal DERVIS TBMM Dısından 02.03.2001-10.08.2002
Masum TÜRKER Istanbul DSP 10.08.2002-18.11.2002
Devlet Bakanı
Tayyibe GÜLEK Adana DSP 12.07.2002-18.11.2002
Adalet Bakanı
Hikmet Sami TÜRK Trabzon DSP 28.05.1999-05.08.2002
Aysel ÇELIKEL TBMM Dısından 05.08.2002-18.11.2002
Milli Savunma Bakanı
Sabahattin ÇAKMAKOGLU Kayseri MHP 28.05.1999-18.11.2002
Içisleri Bakanı
Sadettin TANTAN Istanbul ANAP 28.05.1999-05.06.2001
Rüstü Kazım YÜCELEN Içel ANAP 05.06.2001-05.08.2002
Muzaffer ECEMIS TBMM Dısından 05.08.2002-18.11.2002
Dısisleri Bakanı
Ismail CEM Kayseri DSP 28.05.1999-12.07.2002
Dısisleri Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Sükrü Sina GÜREL Izmir DSP 12.07.2002-18.11.2002
Maliye Bakanı
Sümer ORAL Izmir ANAP 28.05.1999-18.11.2002
Milli Egitim Bakanı
Metin BOSTANCIOGLU Sinop DSP 28.05.1999-10.07.2002
Necdet TEKIN Kırklareli DSP 10.07.2002-18.11.2002
Bayındırlık ve Iskân Bakanı
Koray AYDIN Ankara MHP 28.05.1999-05.09.2001
Abdulkadir AKCAN Afyon MHP 19.09.2001-18.11.2002
Saglık Bakanı
Osman DURMUS Kırıkkale MHP 28.05.1999-18.11.2002
Ulastırma Bakanı
Enis ÖKSÜZ Içel MHP 28.05.1999-17.07.2001
Oktay VURAL Izmir MHP 30.07.2001-05.08.2002
Naci KINACIOGLU TBMM Dısından 05.08.2002-18.11.2002
Tarım ve Köyisleri Bakanı
Hüsnü Yusuf GÖKALP Sivas MHP 28.05.1999-18.11.2002
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Yasar OKUYAN Yalova ANAP 28.05.1999-07.08.2002
Nejat ARSEVEN Ankara ANAP 07.08.2002-18.11.2002
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ahmet Kenan TANRIKULU Izmir MHP 28.05.1999-18.11.2002
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mustafa Cumhur ERSÜMER 28.05.1999-28.06.1999
Çanakkale ANAP 12.07.2000-27.04.2001
Zeki ÇAKAN Bartın ANAP 08.05.2001-18.11.2002
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Mustafa Cumhur ERSÜMER Çanakkale ANAP 28.06.1999-12.07.2000
Kültür Bakanı
Mustafa Istemihan TALAY Içel DSP 28.05.1999-09.07.2002
Suat ÇAGLAYAN Izmir DSP Çanakkale ANAP 09.07.2002-18.11.2002
Turizm Bakanı
Erkan MUMCU Isparta ANAP 28.05.1999-08.08.2001
Mustafa TASAR Gaziantep ANAP 08.08.2001-18.11.2002
Orman Bakanı
Nami ÇAGAN Istanbul DSP 28.05.1999-18.11.2002
Çevre Bakanı
Fevzi AYTEKIN Tekirdag DSP 28.05.1999-18.11.2002

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Abdullah GÜL (Kayseri) 18.11.2002-14.03.2003
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Abdüllatif SENER (Sivas) 18.11.2002-14.03.2003
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Mehmet Ali SAHIN (Istanbul) 18.11.2002-14.03.2003
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Ertugrul YALÇINBAYIR (Bursa) 18.11.2002-14.03.2003
Devlet Bakanı
Mehmet AYDIN (Izmir) 18.11.2002-14.03.2003
Devlet Bakanı
Besir ATALAY (Ankara) 18.11.2002-14.03.2003
Devlet Bakanı
Ali BABACAN (Ankara) 18.11.2002-14.03.2003
Devlet Bakanı
Kürsat TÜZMEN (Gaziantep) 18.11.2002-14.03.2003
Adalet Bakanı
Cemil ÇIÇEK (Ankara) 18.11.2002-14.03.2003
Milli Savunma Bakanı
Vecdi GÖNÜL (Kocaeli) 18.11.2002-14.03.2003
Içisleri Bakanı
Abdülkadir AKSU (Istanbul) 18.11.2002-14.03.2003
Dısisleri Bakanı
Yasar YAKIS (Düzce) 18.11.2002-14.03.2003
Maliye Bakanı
Kemal UNAKITAN (Istanbul) 18.11.2002-14.03.2003
Milli Egitim Bakanı
Erkan MUMCU (Isparta) 18.11.2002-14.03.2003
Bayındırlık ve Iskân Bakanı
Zeki ERGEZEN (Bitlis) 18.11.2002-14.03.2003
Saglık Bakanı
Recep AKDAG (Erzurum) 18.11.2002-14.03.2003
Ulastırma Bakanı
Binali YILDIRIM (Istanbul) 18.11.2002-14.03.2003
Tarım ve Köyisleri Bakanı
Sami GÜÇLÜ (Konya) 18.11.2002-14.03.2003
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Murat BASESGIOGLU (Istanbul) 18.11.2002-14.03.2003
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ali COSKUN (Istanbul) 18.11.2002-14.03.2003
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Hilmi GÜLER (Ordu) 18.11.2002-14.03.2003
Kültür Bakanı
Hüseyin ÇELIK (Van) 18.11.2002-14.03.2003
Turizm Bakanı
Güldal AKSIT (Istanbul) 18.11.2002-14.03.2003
Orman Bakanı
Osman PEPE (Kocaeli) 18.11.2002-14.03.2003
Çevre Bakanı
Imdat SÜTLÜOGLU (Rize) 18.11.2002-14.03.2003

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Recep Tayyip ERDOGAN (Siirt) 14.03.2003-29.08.2007
Dısisleri Bakanı ve Basbakan Yardımcısı 
Abdullah GÜL (Kayseri) 14.03.2003-29.08.2007
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Abdüllatif SENER (Sivas) 14.03.2003-29.08.2007
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı  
Mehmet Ali SAHIN (Istanbul) 14.03.2003-29.08.2007
Devlet Bakanı 
Besir ATALAY (Ankara) 14.03.2003-29.08.2007
Devlet Bakanı
Ali BABACAN (Ankara) 14.03.2003-29.08.2007
Devlet Bakanı
Mehmet AYDIN (Izmir) 14.03.2003-29.08.2007
Devlet Bakanı
Güldal AKSIT (Istanbul) 29.04.2003-02.06.2005
Nimet ÇUBUKÇU (Istanbul) 02.06.2005-29.08.2007
Devlet Bakanı
Kürsat TÜZMEN (Gaziantep) 08.05.2003-29.08.2007
Adalet Bakanı
Cemil ÇIÇEK (Ankara) 14.03.2003-07.05.2007
Fahri KASIRGA (TBMM Dısından) 07.05.2007-29.08.2007
Milli Savunma Bakanı
Vecdi GÖNÜL (Kocaeli) 14.03.2003-29.08.2007
Içisleri Bakanı
Abdülkadir AKSU (Istanbul) 14.03.2003-07.05.2007
Osman GÜNES (TBMM Dısından) 07.05.2007-29.08.2007
Maliye Bakanı
Kemal UNAKITAN (Istanbul) 14.03.2003-29.08.2007
Milli Egitim Bakanı
Hüseyin ÇELIK (Van) 14.03.2003-29.08.2007
Bayındırlık ve Iskân Bakanı
Zeki ERGEZEN (Bitlis) 14.03.2003-02.06.2005
Faruk Nafiz ÖZAK (Trabzon) 02.06.2005-29.08.2007
Saglık Bakanı
Recep AKDAG (Erzurum) 14.03.2003-29.08.2007
Ulastırma Bakanı
Binali YILDIRIM (Istanbul) 14.03.2003-07.05.2007
Ismet YILMAZ (TBMM Dısından) 07.05.2007-29.08.2007
Tarım ve Köyisleri Bakanı 
Sami GÜÇLÜ (Konya) 14.03.2003-02.06.2005
Mehmet Mehdi EKER (Diyarbakır) 02.06.2005-29.08.2007
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Murat BASESGIOGLU (Istanbul) 14.03.2003-29.08.2007
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ali COSKUN (Istanbul) 14.03.2003-29.08.2007
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Hilmi GÜLER (Ordu) 14.03.2003-29.08.2007
Kültür Bakanı
Erkan MUMCU (Isparta) 14.03.2003-29.04.2003
Kültür ve Turizm Bakanı
Erkan MUMCU (Isparta) 29.04.2003-15.02.2005
Atilla KOÇ (Aydın) 21.02.2005-29.08.2007
Turizm Bakanı
Güldal AKSIT (Istanbul) 14.03.2003-29.04.2003
Orman Bakanı
Osman PEPE (Kocaeli) 14.03.2003-08.05.2003
Çevre Bakanı
Kürsat TÜZMEN (Gaziantep) 14.03.2003-08.05.2003
Çevre ve Orman Bakanı
Osman PEPE (Kocaeli) 08.05.2003-29.08.2007

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Recep Tayyip Erdogan 29.08.2007-06.07.2011
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Cemil ÇIÇEK 29.08.2007-02.05.2009
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Hayati YAZICI 29.08.2007-02.05.2009
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Nazım EKREN 29.08.2007-02.05.2009
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Bülent ARINÇ 02.05.2009 – 06.07.2011
Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı
Ali BABACAN 02.05.2009-06.07.2011
Devlet Bakanı
Mehmet AYDIN 02.05.2009-06.07.2011
Devlet Bakanı
Murat BASESGIOGLU 29.08.2007-02.05.2009
Devlet Bakanı
Kürsat TÜZMEN 29.08.2007-02.05.2009
Mehmet Zafer ÇAGLAYAN 02.05.2009-06.07.2011
Devlet Bakanı
Nimet ÇUBUKÇU 29.08.2007-02.05.2009
Selma Aliye KAVAF 02.05.2009-06.07.2011
Devlet Bakanı
Mehmet SIMSEK 29.08.2007-02.05.2009
Devlet Bakanı
Mustafa Sait YAZICIOGLU 29.08.2007-02.05.2009
Faruk ÇELIK 02.05.2009-06.07.2011
Devlet Bakanı
Egemen BAGIS 08.01.2009-02.05.2009
Devlet Bakanı
Hayati YAZICI 02.05.2009-06.07.2011
Devlet Bakanı
Faruk Nafiz ÖZAK 02.05.2009-06.07.2011
Devlet Bakanı
Cevdet YILMAZ 02.05.2009-06.07.2011
Adalet Bakanı
Mehmet Ali SAHIN 29.08.2007-02.05.2009
Sadullah ERGIN 02.05.2009-08.03.2011
Ahmet KAHRAMAN 08.03.2011-02.05.2009
Milli Savunma Bakanı
Mehmet Vecdi GÖNÜL 29.08.2007-02.05.2009
Içisleri Bakanı
Besir ATALAY 29.08.2007-08.03.2011
Osman GÜNES 08.03.2011-06.07.2011
Dısisleri Bakanı
Ali BABACAN 29.08.2007-02.05.2009
Ahmet DAVUTOGLU 02.05.2009-06.07.2011
Maliye Bakanı
Kemal UNAKITAN 29.08.2007-02.05.2009
Mehmet SIMSEK 02.05.2009-06.07.2011
Milli Egitim Bakanı
Hüseyin ÇELIK 29.08.2007-02.05.2009
Nimet ÇUBUKÇU 02.05.2009-06.07.2011
Bayındırlık ve Iskân Bakanı
Faruk Nafiz ÖZAK 29.08.2007-02.05.2009
Mustafa DEMIR 02.05.2009-06.07.2011
Saglık Bakanı
Recep AKDAG 29.08.2007-02.05.2009
Ulastırma Bakanı
Binali YILDIRIM 29.08.2007-08.03.2011
Mehmet Habib SOLUK 08.03.2011-06.07.2011
Tarım ve Köyisleri Bakanı
Mehmet Mehdi EKER 29.08.2007-02.05.2009
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk ÇELIK 29.08.2007-02.05.2009
Ömer DINÇER 02.05.2009-06.07.2011
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Mehmet Zafer ÇAGLAYAN 29.08.2007-02.05.2009
Nihat ERGÜN 02.05.2009-06.07.2011
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet Hilmi GÜLER 29.08.2007-02.05.2009
Taner YILDIZ 02.05.2009-06.07.2011
Kültür ve Turizm Bakanı
Ertugrul GÜNAY 29.08.2007-02.05.2009
Çevre ve Orman Bakanı
Veysel EROGLU 29.08.2007-02.05.2009

Bakanlar Kurulu
Basbakan
Recep Tayyip Erdogan (Istanbul) 06.07.2011 -
Basbakan Yardımcısı
Bülent Arınç (Bursa) 06.07.2011 -
Basbakan Yardımcısı
Ali Babacan (Ankara) 06.07.2011 -
Basbakan Yardımcısı
Besir Atalay (Kırıkkale) 06.07.2011 -
Basbakan Yardımcısı
Bekir Bozdag (Yozgat) 06.07.2011 - 25.12.2013
Emrullah Isler (Ankara) 25.12.2013 -
Adalet Bakanı
Sadullah Ergin (Hatay) 06.07.2011 - 25.12.2013
Bekir Bozdag (Yozgat) 25.12.2013 -
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Sahin (Gaziantep) 06.07.2011 - 25.12.2013
Aysenur Islam (Sakarya) 25.12.2013 -
Avrupa Birligi Bakanı
Egemen Bagıs (Bagıs) 06.07.2011 - 25.12.2013
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün (Kocaeli) 06.07.2011 - 25.12.2013
Fikri Isık (Kocaeli) 25.12.2013 -
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik (Sanlıurfa) 06.07.2011 -
Çevre ve Sehircilik Bakanı
Erdogan Bayraktar (Trabzon) 06.07.2011 - 25.12.2013
Idris Güllüce (Istanbul) 25.12.2013 -
Dısisleri Bakanı
Ahmet Davutoglu (Konya) 06.07.2011 -
Ekonomi Bakanı
Zafer Çaglayan (Mersin) 06.07.2011 - 25.12.2013
Nihat Zeybekçi (Denizli) 25.12.2013 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız (Kayseri) 06.07.2011 - 25.12.2013
Gençlik ve Spor Bakanı
Suat Kılıç (Samsun) 06.07.2011 - 25.12.2013
Akif Çagatay Kılıç (Samsun) 25.12.2013 -
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet Mehdi Eker (Diyarbakır) 06.07.2011 -
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı (Rize) 06.07.2011 -
Içisleri Bakanı
Idris Naim Sahin (Ordu) 06.07.2011 – 24.01.2013
Muammer Güler (Mardin) 24.01.2013 – 25.12.2013
Efkan Ala (Parlamento Dısından) 25.12.2013 -
Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz (Bingöl) 06.07.2011 -
Kültür ve Turizm Bakanı
Ertugrul Günay (Izmir) 06.07.2011 - 24.01.2013
Ömer Çelik (Adana) 24.01.2013 -
Maliye Bakanı
Mehmet Simsek (Batman) 06.07.2011 -
Milli Egitim Bakanı
Ömer Dinçer (Istanbul) 06.07.2011 -
Milli Savunma Bakanı
Ismet Yılmaz (Sivas) 06.07.2011 - 24.01.2013
Prof. Dr. Nabi Avcı (Eskisehir) 24.01.2013 -
Orman ve Su Isleri Bakanı
Veysel Eroglu (Afyonkarahisar) 06.07.2011 -
Saglık Bakanı
Recep Akdag (Erzurum) 06.07.2011 - 24.01.2013
Mehmet Müezzinoglu (Edirne) 24.01.2013 -
Ulastırma Bakanı
Binali Yıldırım (Izmir) 06.07.2011 - 25.12.2013
Lütfi Elvan (Karaman) 25.12.2013 -

Başbakan
Ahmet Davutoğlu (Konya)
29.08.2014 -

Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç (Bursa)
29.08.2014 -

Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan (Ankara)
29.08.2014 -

Başbakan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş (Parlamento Dışından)
29.08.2014 -

Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan (Ankara)
29.08.2014 -

Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ (Yozgat)
29.08.2014 -

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İslam (Sakarya)
29.08.2014 -

Avrupa Birliği Bakanı
Volkan Bozkır (İstanbul)
29.08.2014 -

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık (Kocaeli)
29.08.2014 -

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik (Şanlıurfa)
29.08.2014 -

Çevre ve Şehircilik Bakanı
İdris Güllüce (İstanbul)
29.08.2014 -

Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu (Antalya)
29.08.2014 -

Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekçi (Denizli)
29.08.2014 -

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız (Kayseri)
29.08.2014 -

Gençlik ve Spor Bakanı
Akif Çağatay Kılıç (Samsun)
29.08.2014 -

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet Mehdi Eker (Diyarbakır)
29.08.2014 -

Gümrük ve Ticaret Bakanı
Nurettin Canikli (Giresun)
29.08.2014 -

İçişleri Bakanı
Efkan Ala (Parlamento Dışından)
29.08.2014 -

Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz (Bingöl)
29.08.2014 -

Kültür ve Turizm Bakanı
Ömer Çelik (Adana)
29.08.2014 -

Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek (Batman)
29.08.2014 -

Milli Eğitim Bakanı
Prof.Dr.Nabi Avcı (Eskişehir)
29.08.2014 -

Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz (Sivas)
29.08.2014 -

Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu (Afyonkarahisar)
29.08.2014 -

Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu (Edirne)
29.08.2014 -

Ulaştırma Bakanı
Lütfi Elvan (Karaman)
29.08.2014 -

Başbakan: Ahmet Davutoğlu

Başbakan Yardımcısı: Tuğrul Türkeş

Başbakan Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Başbakan Yardımcısı: Yalçın Akdoğan

Başbakan Yardımcısı: Numan Kurtulmuş

Çevre ve Şehircilik Bakanı: İdris Güllüce

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi

İçişleri Bakanı: Selami Altınok

Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Cağatay Kılıç

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Cenap Aşçı

Dışişleri Bakanı: Feridun Sinirlioğlu

AB Bakanı: Ali Haydar Konca

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Ahmet Erdem

Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Ali Rıza Alaboyun

Ulaştırma Bakanı: Feridun Bilgin

Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu

Kalkınma Bakanı: Müslüm Doğan

Adalet Bakanı: Kenan İpek

Kültür ve Turizm Bakanı: Yalçın Topçu

Bilim ve Sanayi Bakanı: Fikri Işık

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı

Aile Bakanı: Ayşen Gürcan

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Kudbettin Arzu

Başbakan: Ahmet Davutoğlu
Başbakan Yardımcıları: Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek, Yalçın Akdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Lütfi Elvan

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Sema Ramazanoğlu

Avrupa Birliği Bakanı: Volkan Bozkır

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Fikri Işık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Süleyman Soylu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Fatma Güldemet Sarı

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Mustafa Elitaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkçi

İçişleri Bakanı: Efkan Ala

Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı: Mahir Ünal

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı

Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Binali Yıldırım.

Başbakan: Binali Yıldırım

Başbakan Yardımcıları: Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş,Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Süleyman Soylu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı: Efkan Ala
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Nabi Avcı
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Recep Akdağ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan

cb kabine

Kabine Üyeleri

Cumhurbaşkanı : Recep Tayyip Erdoğan

Cumburbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

 

 
Cite: Fuat Aksu and Süleyman Güder, "Turkey’s Protracted Foreig-n Policy Conflicts: Cyprus and Aegean Crises", in Analysing Foreign Policy Crises in Turkey: Conceptual, Theoretical and Practical Discussions, Fuat Aksu and Helin Sarı Ertem (Eds.), (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2017): 58-82.

 

Download the Article / PDF

Turkey’s Protracted Foreign Policy Conflicts: Cyprus and Aegean Crises*

Fuat Aksu and Süleyman Güder

Introduction

This chapter claims that the concept of a “dispute” refers to a verbal disagreement among different parties on a certain issue. Conflict, on the other hand, refers to the phase in which any of the parties of a dispute carries the verbal dispute to such a level that involves action. In other words, a phase of conflict refers to a situation where at least one of the parties defends its views with action with the aim of changing the conditions to its own advantage.

Cite: Fuat Aksu and Helin Sarı Ertem, "Introduction: Assessing the Turkish Foreign Policy Crises and Crisis Management in the Republican Era", in Analysing Foreign Policy Crises in Turkey: Conceptual, Theoretical and Practical Discussions, Fuat Aksu and Helin Sarı Ertem (Eds.), (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2017): 1-16.

Download the Article / PDF

Assessing the Turkish Foreign Policy Crises and Crisis Management in the Republican Era*

Fuat Aksu and Helin Sarı Ertem

Considering the currently marked rise that takes place both in the number and variety of actors the international community is made up of, a decision on an important matter is made almost at any moment by those in charge who have the authority to make decisions in the name the of state. For the sake of making the best possible decision for the country’s interests, the political decision-maker should often take multiple options and possibilities into consideration. In a democratic state, a decision made by a political decision-maker is supposed to have a political consequence. Therefore, with the decision that he/she makes, the political decision-maker shapes his/her political fate as well.

Fuat Aksu, "Türk – Yunan Dış Politika Krizlerinde Ahdi Hukuk İhlali", Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir (19-20 Ekim 2017),

 

*Bu makale TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No.: 112K172) Desteğiyle Hazırlanmıştır.

Çarşamba, 13 Aralık 2017 17:50

RESİMLER

Olay incelemelerinde yararlanabileceğimiz resimlere buradan erişebilirsiniz. Henüz oluşum sürecindedir.

 • 1432908455_GCC-Turkey-Relations
 • 14699
 • 1957suriye
 • 1964grafik
 • 1967grafik
 • 25aralkstiklalsavakahramd0
 • 3-ekranda-3-goruntu-5331964
 • 3-ekranda-3-goruntu-5331966
 • 3-ekranda-3-goruntu-5331968
 • 3-ekranda-3-goruntu-5331970
 • 3-ekranda-3-goruntu-5331972
 • 3-ekranda-3-goruntu-5331974
 • 83812
 • 83823
 • 83824
 • 83825
 • 83830
 • 83836
 • 83849
 • 83851
 • 83859
 • 83883
 • 839576
 • Abdullah Dilaver Argun
 • DOU AKDENZ MEB-SAR11
 • DOĞU_AKDENİZ_MEB-SAR11
 • DOĞU_AKDENİZ_MEB-SAR111
 • DSCN4165
 • Image197001
 • Kopyas─▒ DSCN4165
 • Lozanbogazlar1
 • MEB-SAR
 • MTA-SISMIK_I
 • NOTAM_714
 • Recep_Tayyip_Erdo─şan_and_George_Papandreou,_Greece_May_2010_2
 • Reza_Shah_Mustafa_Kemal_Ataturk
 • Riza_Pehlevi_Konuk
 • Selim Sarper
 • acheson
 • adana g├Âr├╝┼şmeleri
 • apapandreou
 • batitrakya1984
 • bayar
 • bulgaristangoc
 • caglayangil
 • catisma-olmadan-emanetler-alindi-5333502
 • ctural
 • demirel
 • denktas
 • dp
 • eu-maritime
 • eu-maritime2
 • ferkin
 • fft99_mf6904978
 • gazete3
 • gazete6
 • genkur
 • gov-crisis
 • govcrises
 • gpapandreu
 • gr_sar_eez
 • halepce1
 • halepe
 • hashas
 • helinbook2
 • hitler11
 • hora
 • hurriyet-johnson-mektubu
 • hurriyet_2013-03-23
 • image040
 • image041
 • inn
 • irak2
 • irak3
 • itansel
 • johnson
 • kahire
 • kanapice
 • kanapice2
 • kanapice3
 • kanapice3
 • kanapice5
 • kanapice6
 • kardak1(1)
 • kardak1
 • kardak3
 • kibris-baris-harekati
 • klerides
 • kore
 • lotus-bozkurt
 • lozan_karikatur_big
 • makarios
 • map26
 • mavimarmara
 • muave21
 • nahcivan
 • nahcivan1
 • nahcivan3
 • nahcivan4
 • nahcivan5
 • nahcivan6
 • navarea
 • ozal-papndreu
 • pMinisters
 • primeministers
 • rak1991
 • s300_small
 • safak-46
 • sah-yenisafak
 • sahfiratoperasyonu
 • sandukalar-gecici-katafalka-alindi-5334886
 • sar-tr
 • suleymaniye
 • suriye41
 • suriyerf4harita
 • suriyeucak
 • tr_sar_2013

Analyzing Foreign Policy Crises in Turkey Conceptual, Theoretical and Practical Discussions

Analyzing Foreign Policy Crises in Turkey
Conceptual, Theoretical and Practical Discussions
 
Editor(s): Fuat Aksu, Helin Sarı Ertem
Contributors: Fuat Aksu, Helin Sarı Ertem, Aydın Şıhmantepe, Ümran Gürses, Süleyman Güder, Tuğçe Kafdağlı Koru, Zehra Gürsoy, Laçin İdil Öztığ, Gencer Özcan, Ayşe Küçük

Türk Dış Politikasında Karar Alma ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

Fuat Aksu, Türk Dış Politikasında Karar Alma ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi, İstanbul: Dış Politika ve Kriz İncelemeleri Yay., 2017

Yayın Yılı : 1. Baskı, Ocak 2017
Yayın Yeri : İstanbul
Baskı Türü : E-kitap
ISBN : 978-605-82965-0-3
 
 
Proje Çalışmaları Çerçevesinde Hazırlanan E-kitaplara erişim için sitemize üye olarak kullanım kurallarını kabul etmeniz gerekir.
Yayınlar/E-Kitaplar/

rodos

 

Fuat Aksu, "Uyuşmazlık-Kriz Sarmalından Algı Değişimine Türkiye-Yunanistan İlişkileri", Mustafa Kaymakçı ve Cihan Özgün (Ed.), Rodos ve İstanköy Türklüğü, İzmir: RİOTKDD Yay., 2014, ss. 55-90.

 

*Bu makale TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No.: 112K172) Desteğiyle Hazırlanmıştır.

Cuma, 11 Nisan 2014 21:39

PROJE EKİBİMİZ

PROJE EKİBİMİZ

Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar verme Kriz Yönetimi Süreç Analizi Projesi

Proje ekibimiz Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası alanlarında çalışmalarını yürüten araştırmacı ve bursiyerlerden oluşmaktadır.

Proje yürütücüsü

Doç. Dr. Fuat Aksu

Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 
 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
fuataksu
Araştırmacı

 

 

 

 

 

 

Bursiyer

Prof. Dr. Gencer Özcan

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  
gencerozcan

Prof. Dr. Serhat Güvenç

Kadir Has Üniversitesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü

  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

serhatguvenç

Dr. Öğr. Üyesi, Muhammed Ali Ağcan

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
maagcan

Doç. Dr. Helin Sarı Ertem

Medeniyet Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü
hsertem

Dr. Laçin İdil Öztığ 

Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
liöztığ

Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Şıhmantepe

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü /

Dr. Ümran Üçbaş 

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora Öğrencisi

Dr. Süleyman Güder

Zehra Gürsoy 

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora Öğrencisi

Tuğçe Kafdağlı 

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora Öğrencisi

Ayşe Küçük 

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Doktora Öğrencisi

akucuk
     
     
      

 

 
 

 

 

Cumartesi, 06 Nisan 2013 11:16

PROJE HAKKINDA

Türkiye'de dış politika krizlerinde kuvvet kullanma tehdidinden de yararlanılarak statükonun fiili ihlallerinin nasıl çözüldüğünü incelediğim Türk Dış Politikası'nda Zorlayıcı Diplomasi kitabının ardından bu kez bir bütün olarak Türkiye'de dış politika krizlerinin nasıl yönetildiğine ilişkin  bir çalışmanın gerekliliği yine derslerdeki tartışmalarımızla şekillendi.  

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı'nda verilmekte olan Türk Dış Politikasında Kriz Yönetimi ve Zorlayıcı Diplomasi dersinde genç meslektaşlarımızla yapmış olduğumuz tartışmalar sırasında Türkiye'de dış politika krizleri hakkında yapılmış özgün ve derinlemesine araştırmaların eksikliği nasıl giderilebilir sorusunu sorduğumuzda bu alanın araştırmacılar için bakir bir alan olduğu gördük. Başlangıçta dış politika ve uluslararası ilişkiler disiplininin temel tartışmaları dikkate alınarak Türkiye'de dış politika krizlerinde karar alıcıların krizi analiz etme ve yönetme süreçlerinin ampirik verilerle desteklenmesinin ne denli güç olduğu bizleri düşündürse de sonunda bu çalışmanın bir proje önerisi olarak TÜBİTAK'a önerilmesi konusunda cesaretlendirildim. 

Cumartesi, 12 Ekim 2013 18:17

HARİTALAR

 • 01_TR(1)
 • 01_TR
 • 1540_mb_file_1927a
 • 16949
 • 84-1_2_korfez_savasi
 • 8428336364_297870be14_b
 • Gaza_Flotilla_Route
 • TPAO
 • TurquieLausanneGF
 • XDCS4
 • cyp_isr_eez_
 • cyp_isr_eez_2010annex
 • doguAkdenizMEB-SAR11
 • d├╝z esas hatlar
 • ege1987
 • gaza_flotilla_raid_map
 • mavi-marmara-istanbul2612201001
 • mavimarmara1
 • mavimarmara2
 • mondro1
 • musul04
 • tdp_I_2
 • trgr1 s─▒n─▒r
 • triran s─▒n─▒r
 • trsscb karasular─▒
 • trsscbs─▒n─▒r
 • tr─▒rak s─▒n─▒r

 

T.C. HÜKÜMETLERİ  VE BAŞBAKANLARI TABLOSU (PARLAMENTER SİSTEM)
HÜKÜMET BİLGİLERİ BAŞBAKAN   KOALİSYON PARTİLERİ
 HÜKÜMET NUMARASI HÜKÜMET ŞEKLİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ ADI SOYADI KENDİ PARTİSİ PARTİ 1 PARTİ 2 PARTİ 3
I. İCRA VEK. TEK PARTİ 3 Mayıs 1920 24 Ocak 1921 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK   - - -
II. İCRA VEK. TEK PARTİ 24 Ocak 1921 19 Mayıs 1921 FEVZİ ÇAKMAK   - - -
III. İCRA VEK. TEK PARTİ 19 Mayıs 1921 9 Temmuz 1922 FEVZİ ÇAKMAK   - - -
IV. İCRA VEK. TEK PARTİ 12 Temmuz 1922 4 Ağustos 1923 HÜSEYİN RAUF ORBAY   - - -
V. İCRA VEK. TEK PARTİ 14 Ağustos 1923 27 Ekim 1923 ALİ FETHİ OKYAR   - - -
1. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 1 Kasım 1923 6 Mart 1924 İSMET İNÖNÜ HALK FIRKASI - - -
2. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 6 Mart 1924 22 Kasım 1924 İSMET İNÖNÜ HALK FIRKASI - - -
3. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 22 Kasım 1924 3 Mart 1925 ALİ FETHİ OKYAR CHF - - -
4. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 4 Mart 1925 1 Kasım 1927 İSMET İNÖNÜ CHF - - -
5. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 1 Kasım 1927 27 Eylül 1930 İSMET İNÖNÜ CHF - - -
6. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 27 Eylül 1930 4 Mayıs 1931 İSMET İNÖNÜ CHF - - -
7. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 4 Mayıs 1931 1 Mart 1935 İSMET İNÖNÜ CHF - - -
8. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 1 Mart 1935 25 Ekim 1937 İSMET İNÖNÜ CHP - - -
9. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 25 Ekim 1937 11 Kasım 1938 MAHMUT CELAL BAYAR CHP - - -
10. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 11 Kasım 1938 25 Ocak 1939 MAHMUT CELAL BAYAR CHP - - -
11. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 25 Ocak 1939 3 Nisan 1939 REFİK SAYDAM CHP - - -
12. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 3 Nisan 1939 8 Temmuz 1942 REFİK SAYDAM CHP - - -
12. HÜKÜMET (GEÇİCİ) GEÇİCİ 8 Temmuz 1942 9 Temmuz 1942 AHMET FİKRİ TÜZER CHP - - -
13. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 9 Temmuz 1942 9 Mart 1943 ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CHP - - -
14. HÜKÜMET (TP) TEK PARTİ 9 Mart 1943 7 Ağustos 1946 ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CHP - - -
15. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 7 Ağustos 1946 10 Eylül 1947 MEHMET RECEP PEKER CHP - - -
16. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 10 Eylül 1947 10 Haziran 1948 HASAN SAKA CHP - - -
17. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 10 Haziran 1948 16 Ocak 1949 HASAN SAKA CHP - - -
18. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 16 Ocak 1949 22 Mayıs 1950 ŞEMSETTİN GÜNALTAY CHP - - -
19. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 22 Mayıs 1950 9 Mart 1951 ADNAN MENDERES DP - - -
20. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 9 Mart 1951 17 Mayıs 1954 ADNAN MENDERES DP - - -
21. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 17 Mayıs 1954 9 Aralık 1955 ADNAN MENDERES DP - - -
22. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 9 Aralık 1955 25 Kasım 1957 ADNAN MENDERES DP - - -
23. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 25 Kasım 1957 27 Mayıs 1960 ADNAN MENDERES DP - - -
24. HÜKÜMET (ASK) ASKERİ 30 Mayıs 1960 5 Ocak 1961 CEMAL GÜRSEL ASKERİ - - -
25. HÜKÜMET (ASK) ASKERİ 5 Ocak 1961 27 Ekim 1961 CEMAL GÜRSEL ASKERİ - - -
25. HÜKÜMET (ASK) ASKERİ 27 Ekim 1961 20 Kasım 1961 EMİN FAHRETTİN ÖZDİLEK ASKERİ - - -
26. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 20 Kasım 1961 25 Haziran 1962 İSMET İNÖNÜ CHP AP - -
27. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 25 Haziran 1962 25 Aralık 1963 İSMET İNÖNÜ CHP YTP CKMP -
28. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 25 Aralık 1963 20 Şubat 1965 İSMET İNÖNÜ CHP BAĞIMSIZ - -
29. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 20 Şubat 1965 27 Ekim 1965 SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ AP YTP CMKP MP
30. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 27 Ekim 1965 3 Kasım 1969 SÜLEYMAN DEMİREL AP - - -
31. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 3 Kasım 1969 6 Mart 1970 SÜLEYMAN DEMİREL AP - - -
32. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 6 Mart 1970 26 Mart 1971 SÜLEYMAN DEMİREL AP - - -
33. HÜKÜMET (PÜ) PARTİLER ÜSTÜ 26 Mart 1971 11 Aralık 1971 NİHAT ERİM PARTİLER ÜSTÜ - - -
34. HÜKÜMET (PÜ) PARTİLER ÜSTÜ  11 Aralık 1971 22 Mayıs 1972 NİHAT ERİM PARTİLER ÜSTÜ - - -
35. HÜKÜMET (GEÇKOAL) KOALİSYON-GEÇİCİ 22 Mayıs 1972 15 Nisan 1973 FERİT MELEN AP CHP MGP -
36. HÜKÜMET (GEÇKOAL) KOALİSYON-GEÇİCİ 15 Nisan 1973 26 Ocak 1974 MEHMET NAİM TALU AP CGP - -
37. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 26 Ocak 1974 17 Kasım 1974 BÜLENT ECEVİT CHP MSP - -
38. HÜKÜMET (GEÇAZIN) AZINLIK-GEÇİCİ 17 Kasım 1974 31 Mart 1975 SADİ IRMAK CGP - - -
39. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 31 Mart 1975 21 Haziran 1977 SÜLEYMAN DEMİREL AP MSP MHP CGP
40. HÜKÜMET (AZINLIK) AZINLIK 21 Haziran 1977 21 Temmuz 1977 BÜLENT ECEVİT CHP BAĞIMSIZ - -
41. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 21 Temmuz 1977 5 Ocak 1978 SÜLEYMAN DEMİREL AP MSP MHP -
42. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 5 Ocak 1978 12 Kasım 1979 BÜLENT ECEVİT CHP BAĞIMSIZ - -
43. HÜKÜMET (AZINLIK) AZINLIK 12 Kasım 1979 12 Eylül 1980 SÜLEYMAN DEMİREL AP - - -
44. HÜKÜMET (ASK) ASKERİ 21 Eylül 1980 13 Aralık 1983 BÜLEND ULUSU ASKERİ - - -
45. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 13 Aralık 1983 21 Aralık 1987 TURGUT ÖZAL ANAP - - -
46. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 21 Aralık 1987 31 Ekim 1989 TURGUT ÖZAL ANAP - - -
46. HÜKÜMET (GEÇİCİ) GEÇİCİ 31 Ekim 1989 9 Kasım 1989 ALİ BOZER ANAP - - -
47. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 9 Kasım 1989 23 Haziran 1991 YILDIRIM AKBULUT ANAP - - -
48. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 23 Haziran 1991 20 Kasım 1991 MESUT YILMAZ ANAP   - -
49. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 20 Kasım 1991 16 Mayıs 1993 SÜLEYMAN DEMİREL DYP SHP - -
49. HÜKÜMET (GEÇİCİ) GEÇİCİ 16 Mayıs 1993 25 Haziran 1993 ERDAL İNÖNÜ SHP - - -
50. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 25 Haziran 1993 5 Ekim 1995 TANSU ÇİLLER DYP SHP - -
51. HÜKÜMET (AZINLIK) AZINLIK 5 Ekim 1995 30 Ekim 1995 TANSU ÇİLLER DYP - - -
52. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 30 Ekim 1995 6 Mart 1996 TANSU ÇİLLER DYP CHP - -
53. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 6 Mart 1996 28 Haziran 1996 MESUT YILMAZ ANAP DYP - -
54. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 28 Haziran 1996 30 Haziran 1997 NECMETTİN ERBAKAN RP DYP - -
55. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 30 Haziran 1997 11 Ocak 1999 MESUT YILMAZ ANAP DSP DTP -
56. HÜKÜMET (AZINLIK) AZINLIK 11 Ocak 1999 28 Mayıs 1999 BÜLENT ECEVİT DSP - - -
57. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 28 Mayıs 1999 19 Kasım 2002 BÜLENT ECEVİT DSP MHP ANAP -
58. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 19 Kasım 2002 12 Mart 2003 ABDULLAH GÜL AKP - - -
59. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 14 Mart 2003 29 Ağustos 2007 R.T. ERDOĞAN AKP - - -
60. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 29 Ağustos 2007 6 Temmuz 2011 R.T. ERDOĞAN AKP - - -
61. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 6 Temmuz 2011 28 Ağustos 2014 R.T. ERDOĞAN AKP - - -
62. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 29 Ağustos 2014 28 Ağustos 2015 AHMET DAVUTOĞLU AKP      
63. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 28 Ağustos 2015 24 Kasım 2015 AHMET DAVUTOĞLU AKP      
64. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 24 Kasım 2015 24 Mayıs 2016 AHMET DAVUTOĞLU AKP      
65. HÜKÜMET (ÇOĞ) ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ 24 Mayıs 2016 08 Temmuz 2018 BİNALİ YILDIRIM AKP      
                 
                 
   CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
        CUMHURBAŞKANININ        
HÜKÜMET NUMARASI HÜKÜMET ŞEKLİ   BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ ADI SOYADI KENDİ PARTİSİ PARTİ 1 PARTİ 2 PARTİ 3
66. HÜKÜMET (ÇOĞ)  CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ 9 Temmuz 2017   RECEP TAYYİP ERDOĞAN AKP      
                 

 

Salı, 16 Nisan 2013 19:02

TBMM Dönemler Listesi

 

TBMM
  DÖNEM NUMARASI GÖREV SÜRESİ
BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
1. Dönem 23 Nis 1920 10 Ağu 1923
2. Dönem 11 Ağu 1923 2 Eyl 1927
3. Dönem 3 Eyl 1927 25 Nis 1931
4. Dönem 26 Nis 1931 8 Şub 1935
5. Dönem 9 Şub 1935 26 Mar 1939
6. Dönem 27 Mar 1939 28 Şub 1943
7. Dönem 1 Mar 1943 21 Tem 1946
8. Dönem 22 Tem 1946 14 May 1950
9. Dönem 15 May 1950 2 May 1954
10. Dönem 3 May 1954 27 Eki 1957
11. Dönem 28 Eki 1957 27 May 1960
KURUCU MECLİS (MİLLİ BİRLİK KOM.- TEMSİLCİLER MEC. ) 27 May 1960 25 Eki 1961
12. Dönem 25 Eki 1961 10 Eki 1965
13. Dönem 11 Eki 1965 12 Eki 1969
14. Dönem 13 Eki 1969 14 Eki 1973
15. Dönem 15 Eki 1973 5 Haz 1977
16. Dönem 6 Haz 1977 12 Eyl 1980
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 12 Eyl 1980 6 Ara 1983
DANIŞMA MECLİSİ 23 Eki 1981 6 Ara 1983
17. Dönem 24 Kas 1983 29 Kas 1987
18. Dönem 14 Ara 1987 20 Eki 1991
19. Dönem 6 Kas 1991 24 Ara 1995
20. Dönem 24 Ara 1995 18 Nis 1999
21. Dönem 19 Nis 1999 3 Kas 2002
22. Dönem 4 Kas 2002 3 Haz 2007
23. Dönem 23 Tem 2007 23 Nis 2011
24. Dönem 13 Haz 2011 23 Nisan 2015
25. Dönem 23 Haziran 2015 1 Ekim 2015
26. Dönem 17 Kasım 2015 16 Mayıs 2018
27. Dönem 7 Temmuz 2018  

 

Çarşamba, 22 Ocak 2014 21:21

KRİZ İncelemeleri Hakkında

 

Uluslararası sistemde devletler arasındaki ilişkilerin geniş bir yelpazede seyrettiği dikkate alınırsa zaman zaman devletler arasında ortaya çıkan çatışmacı ilişkilerin tırmanarak krize hatta savaşa dönüşmesi mümkündür. Genel olarak kriz durumlarında devletlerin sistem içerisindeki temel karakteristik özelliklerini yansıtacakları davranışlarını gözlemlemek mümkündür. Çatışma riskinin bulunmadığı ve/ya düşük seviyede seyrettiği bir durumda devletler arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin olarak karar alıcının acil, kesin ve sonuç alıcı karar vermesi için bir neden bulunmaz. Dış politika karar alıcıları zaman baskısı ve stres içirisinde bulunmadıklarından böylesi durumlarda şiddet/kuvvet kullanma seçeneklerini de içeren çözümler yerine daha diplomatik-siyasi çözümler üzerine odaklanırlar. Oysa çatışma ve kriz durumlarında, kriz ihtimalinin yükseldiği durumlarda karar alıcıların olaya ilişkin kararları stres altında ve zaman baskı ile vermeleri gerekir. Dolayısıyla krizler karar alıcıların olduğu kadar devlet bürokrasisinin yönetim fonksiyonlarını öğrenmemiz açısından öğreticidir. Diğer bir deyişle kriz durumlarındaki davranışlarına ve işleyişine bakılarak bir devletin dış politika karar verme süreci, genel özellikleri kolaylıkla analiz edilebilir.

 

Bu açıdan Uluslararası İlişkiler yazınında son yıllardaki değişime koşut olarak mikro-makro / dış politika-uluslararası / yerel-ülkesel-bölgesel-uluslararası ölçeklendirmelerle krizler incelenmekte ve krizlerin önlenmesine yönelik olduğu kadar krizlerin ortaya çıkışı ile birlikte yönetilebilir olmasına ilişkin akademik çalışmalar yapılmaktadır. Krizlerin daha çıkmadan önlenebilmesi, ortaya çıktıktan sonra ise krizlerin çatışma ve savaşa döneüşmeden önlenebilmesi için farklı parametrelerden hareket eden analizler, yaklaşımlar söz konusudur.

 

Bu bağlamda asıl üzerinde durulması gereken savunmacı niteliği ile bir kriz yönetim anlayışının nasıl kurgulanabileceği ve daha krizler yaşanmadan bunları önleyebilecek yapısal önlem ve araçların hazırlanması konusudur. Kuşkusuz bu durum ülkeden ülkeye, aktörden aktöre değişiklik gösteren bir özelliktir. Biz de bu çalışmamızda Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi dış politikasını esas alarak 90 yıllık bir süreç içerisinde yaşamış olduğu dış politika krizlerini inceleyerek bir dış politika kriz yönetim kültürüne sahip olup olmadığını araştıracağız. Bu bağlamda Türkiye'nin kriz yönetim kültürünün iki önemli ayağının olduğu görülmektedir. Birincisi doğrudan kendisinin taraf olduğu "dış politika" krizleri diğeri ise doğrudan tarafı bulunmadığı, kendisinin dışında başlayan ve diğer uluslararaası aktörlerle birlikte müdahil bulunduğu "uluslararası" krizler.

 

Bu ayrım kuşkusuz kavramsal ve yöntemsel açıdan bazı varsayım ve açıklamaların yapılmasını da zorunlu kılmaktadır. Çalışmamız ilerledikçe bu konudaki görüşlerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz....

 

Fuat Aksu

Çarşamba, 09 Ekim 2013 12:44

1992 Ermenistan - Türkiye Nahçivan Krizi

1991 Türkiye - Ermenistan Nahçivan Krizi

Çarşamba, 09 Ekim 2013 12:28

1988 - 1991 Irak Mülteci Krizi

 

1988 - 1991 Türkiye - Irak Mülteci Krizi

Pazar, 05 May 2013 16:36

1989 Bulgaristan Göç Krizi

 bulgaristangoc

1989 Bulgaristan Göç Krizi

Cumartesi, 04 May 2013 11:25

2012 Suriye - Türkiye Krizi

suriyeucak

2012 Türkiye - Suriye Krizi

 

Cumartesi, 04 May 2013 11:23

2010 Mavi Marmara Krizi

mavimarmara

2010 Mavi Marmara Gemisi Krizi

Cumartesi, 04 May 2013 11:22

2003 Süleymaniye "Çuval" Krizi

suleymaniye

2003 Süleymaniye "Çuval Krizi"

Cumartesi, 04 May 2013 11:20

1998 Suriye - Öcalan Krizi

image041

1998 Suriye - Öcalan Krizi

 

Cumartesi, 04 May 2013 11:19

1997 S-300 Füzeleri Krizi

1997 S-300 Füzeleri Krizi

 

 

 

DAKDENİZ MEB-SAR

2003 Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Krizi

Cumartesi, 04 May 2013 11:10

1994 Ege Denizi Krizi

1994 Ege Denizi Krizi

 

Cumartesi, 04 May 2013 11:06

1992 Muavenet Gemisi Krizi

XDCS4

1992 Muavenet Gemisi Krizi

Cumartesi, 04 May 2013 09:02

1984 Batı Trakya Krizi

batıtrakya1984

 

1984 Batı Trakya Krizi

CoalaWeb Traffic

Today818
Yesterday908
This week1726
This month6019
Total1646549

Who Is Online

8
Online

21-12-07

TFPC Hızlı İletişim

S5 Box

ÜYE GİRİŞ

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

S5 Register