Ayşe Küçük, Tekrarlayan Çatışmalar Türk[iye]-Yunan[istan] ve Türk[iye]-Ermeni[stan] İlişkilerinde Algı, Söylem, Siyasa, Ankara: Otorite Yay., 2023.

Tanıtım:

Türk dış politikasını yakından izleyen herkes birtakım konu, sorun ve krizlerin geçmişten günümüze devam­lılık gösterdiğini görecektir. Nitekim Türkiye-Erme­nistan ve Türkiye-Yunanistan arasında 19. yüzyıldan itibaren tekrarlayan kimi sorunlu alanlar, Türk dış po­litikasında devamlılık göstermektedir. Elinizdeki kitap Türk dış politikasında tekrarlayan çatışmaları ana­liz etmektedir. Kitabın ana sorunsalı, Türk-Ermeni ve Türk-Yunan kimliklerinin karşıtlık temelinde nasıl inşa edildiğidir. Söz konusu sorunsal kapsamında, Türk[i­ye]-Ermen[istan] ve Türk[iye]-Yunan[istan] ilişkilerinde tekrarlanan sorunlar incelenmektedir. Bu sorunlar ne­den çözülememektedir? Sorunların tekrarlanmasına neden olan faktörler nelerdir? Bahsi geçen sorunların cevaplanması, tekrarlayan çatışmaların tarafları ara­sında algı, söylem ve siyasaların birbirlerinin besler şe­kilde, tarihsel bir süreklilik içinde nasıl inşa edildiğinin anlaşılması açısından kritik bir konudur. Okuyucular bu kitapta Türkiye-Ermenistan ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde uyuşmazlık, çatışma ve krizlerin tarihsel sürekliliğinin algı, söylem ve siyasaları açısından nasıl şekillendiğine dair bulgulara ulaşabilecektir.