Aşağıdaki Lİstede Yer Alan Yüksek Lisans Tezleri Proje Kapsamında Desteklenmiştir.

 

  YÖK Tez Kodu ADI ve SOYADI YILI TEZ BAŞLIĞI TÜRÜ
8 491419 NURAY OKUMUŞ 2018 Türk-Amerikan ilişkilerinde haşhaş ekimi krizi (1968-1975) kriz yönetimi açısından bir inceleme
Opium poppy cultivation crisis in Turkish-American relations: An analysis from the perspective of crisis management
Yüksek Lisans
7 534595 İBRAHİM TEKEŞ 2018 Çatışma ve kriz yönetiminde siyasal lider davranışı: A. Menderes örneği
Political leader treatment in conflict and crisis management: A. Menderes case
Yüksek Lisans
6 470328 YUNUS ÇOLAK 2017 Türk dış politikasında ahdi hukukun ihlalinden doğan krizler
Crises of Turkish foreign policy caused by violation of contractual Obligations
Yüksek Lisans
5 391212 AYŞE KÜÇÜK 2015 Türkiye – İsrail ilişkilerinde Mavi Marmara Krizi kriz yönetimi açısından bir inceleme
Mavi Marmara Crisis in Turkish – Israeli relations an analysis from the perspective of crisis management
Yüksek Lisans
4 397524 BURCU AKPINAR 2015 AKP hükümetlerinin dış politika söylem ve pratiği: İnşacı perspektiften bir analiz
Foreing policy discourse and practice of AKP governments: Analysis from the perspective of constructivism
Yüksek Lisans
3 348935 MÜCAHİT BEKTAŞ 2013 Türkiye’nin dış politikasında ‘Kıbrıs sorunu’: Kriz yönetimi stratejisi açısından bir inceleme
Cyprus problem on Turkey’s foreign policy: A study in terms of crisis management strategy
Yüksek Lisans
2 333846 ZEHRA GÜRSOY 2013 Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinde 1989 krizi: Kriz yönetimi açısından bir inceleme
1989 crisis in the relationship between Turkey and Bulgaria: An analysis from the aspect of crisis managament
Yüksek Lisans
1 333850 TUĞÇE KAFDAĞLI 2013 Kriz yönetimi açısından Doğu Akdeniz deniz yetki alanları uyuşmazlığı
Disputes over eastern mediterraanean maritime jurisdiction areas in the context of crises management
Yüksek Lisans