zehra fuat makaleZehra Gürsoy Mahdy ve Fuat Aksu, “Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Dış Politika Krizlerinde Karar Birimlerinin Siyasi Evren Algıları”,Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Yıl. 2, Sayı. 2,Kış 2020,ss:505-549.