itekes tezİbrahim Tekeş, “Çatışma ve Kriz Yönetiminde Siyasal Lider Davranışı: A. Menderes Örneği”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2018.