avrasya

Laçin İdil Öztığ, “Küçük Ağrı Krizi: Türkiye-İran İlişkilerinde Bir Kriz Yönetimi Örneği”, Avrasya Etüdleri, 54 /2018-2, ss. 151-177.

* Bu çalışma TÜBİTAK 1001 projesi desteği ile hazırlanmıştır. Proje No: 112K172.