çttadergisiLaçin İdil Öztığ, “Türkiye – Ermenistan İlişkilerinde Nahçıvan Sorunu”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi/Journal Of Modern Turkish History Studies, XVIII/36 (2018-Bahar/Spring), ss.413-430

* Bu çalışma TÜBİTAK 1001 projesi desteği ile hazırlanmıştır. Proje No: 112K172.