8 ucir

Ayşe Küçük ve Tuğçe Kafdağlı Koru, “DIŞ POLİTİKA KRİZİ TETİKLEYİCİSİ OLARAK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: MAVİ MARMARA ÖRNEĞİ”, VIII.Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa: Dora Yay., 791-819.

* Bu çalışma TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172 tarafından desteklenmiştir.