Türkiye’de dış politika krizlerinde kuvvet kullanma tehdidinden de yararlanılarak statükonun fiili ihlallerinin nasıl çözüldüğünü incelediğim Türk Dış Politikası’nda Zorlayıcı Diplomasi kitabının ardından bu kez bir bütün olarak Türkiye’de dış politika krizlerinin nasıl yönetildiğine ilişkin  bir çalışmanın gerekliliği yine derslerdeki tartışmalarımızla şekillendi.  

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı‘nda verilmekte olan Türk Dış Politikasında Kriz Yönetimi ve Zorlayıcı Diplomasi dersinde genç meslektaşlarımızla yapmış olduğumuz tartışmalar sırasında Türkiye’de dış politika krizleri hakkında yapılmış özgün ve derinlemesine araştırmaların eksikliği nasıl giderilebilir sorusunu sorduğumuzda bu alanın araştırmacılar için bakir bir alan olduğu gördük. Başlangıçta dış politika ve uluslararası ilişkiler disiplininin temel tartışmaları dikkate alınarak Türkiye’de dış politika krizlerinde karar alıcıların krizi analiz etme ve yönetme süreçlerinin ampirik verilerle desteklenmesinin ne denli güç olduğu bizleri düşündürse de sonunda bu çalışmanın bir proje önerisi olarak TÜBİTAK’a önerilmesi konusunda cesaretlendirildim. 

Proje önerimiz TÜBİTAK/SOBAG 1001 Araştırma Projesi olarak desteklenmeye layık görüldü. 15 Ekim 2012 – 15 Ekim 2015 arası 36 aylık dönemde projede öngördüğümüz çalışmaların sonuçlarını sitemiz üzerinden sizlerle paylaşarak gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz.

Bu projenin inceleme konusunu oluşturan özgün dış krizlerimizi alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra henüz ders ve/ya tez aşamasında olan genç akademisyenlerimizin katkıları ve destekleriyle inceleyerek literatüre mütevazi fakat aynı zamanda özgün bir katkı olarak sunabileceğiz.

Projemizin çıktılarını Türk akademik dünyası ile paylaştığımızda sizlerden gelecek eleştiri ve öneriler bizler için ufuk açıcı olacaktır.

Şimdiden teşekkürlerimizle….

Doç. Dr. Fuat Aksu (Proje Yöneticisi)

Fuat Aksu

Fuat Aksu

Gencer Özcan

Gencer Özcan

Helin Sarı Ertem

Helin Sarı Ertem

Aydın Şıhmantepe

Aydın Şıhmantepe

Ayşe Küçük

Ayşe Küçük

Tuğçe Kafdağlı Koru

Tuğçe Kafdağlı Koru