aydıntezAydın Şıhmantepe, “Türkiye’de Dış Politika Krizlerinde Karar Alıcının Operasyonel Kodları:  Süleyman Demirel Örneği”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2016.