helinkitap

Helin Sarı Ertem ve Radiye Funda Karadeniz, “İşbirliği ve Çatışma Alanlarıyla 2000’li Yıllarda Türkiye-ABD İlişkileri”, Özden Zeynep Oktav ve Helin Sarı Ertem (Ed), 2000’li Yıllarda Türk Dış Politikası: Fırsatlar, Riskler ve Krizler,İstanbul: Nobel Yay., 2015, ss. 113-164.

Bu makale TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No.: 112K172) Desteğiyle Hazırlanmıştır.