Türkiye’nin Dış Politika Krizlerinde Hasmın kriz Yönetim Stratejileri

Türkiye’nin dış politika krizlerinin bazılarının savunmacı bazılarının ise saldırgan kriz yönetim stratejileri çerçevesinde şekillendiği düşünüldüğünde Türkiye tarafından tasarlanmış veya tetiklenmiş olan krizlerde hasmın ilk tepkisinin savunmacı nitelikte olacağı beklenebilir. Bununla birlikte kriz yönetim sürecinde hasmın saldırgan kriz yönetim stratejilerine yönelmesi ya da krize özgü yeni stratejiler oluşturması da mümkündür.


Tablo 24’te gözlenebileceği gibi Türkiye’nin dış politika krizlerinde aşağıdaki durum söz konusudur:

Tablo24: Krizlerde Hasmın Kriz Yönetim Stratejileri

KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ

KRİZLER

SINIRLI, TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR SINAMA (LIMITED REVERSIBLE PROBE)

1957 SURİYE 

1987 KITA SAH. KRİZİ 

1994-1995 EGE DENİZİ KRİZİ 

1997 S300 FÜZE KRİZİ 

1989-1990 BATI TRAKYA KRİZİ 

1988 -1991 IRAKLI SIĞINMACILAR KRİZİ 

1991 NAHÇİVAN KRİZİ 

KONTROLLÜ BASKI STRATEJİSİ (CONTROLLED PRESSURE)

1924 MUSUL KRİZİ  

1968-1973 AFYON KRİZİ  

 1989 BULGARİSTAN GÖÇÜ  

1936 SANCAK KRİZİ 

1967 KIBRIS II 

 2003 DOĞU AKDENİZ MEB 

1964 KIBRIS I 

OLDU BİTTİ STRATEJİSİ (FAIT ACCOMPLI)

1974 KIBRIS  III 

1996 KARDAK KRİZİ 

2010 MAVİ MARMARA 

1981 LİMNİ KRİZİ  

1998 SURİYE – ÖCALAN KRİZİ 

YIPRATMA (ATTRITION)

2014 IŞİD REHİNE KRİZİ 

ŞANTAJ(BLACKMAIL)

1945 SOVYET TALEPLERİ 

1992 TCG MUAVENET KRİZİ 

2003 SÜLEYMANİYE BASKINI 

1964 JOHNSON MEKTUBU 

ZORLAYICI DİPLOMASİ (COERCIVE DIPLOMACY)

SINIRLI TIRMANDIRMA STRJ.(LIMITED ESCALATION)

DİŞE DİŞ (TIT FOR TAT)

1974-1979 NOTAM-FIR 

KAPASITE TESTİ STRJ.(TEST OF CAPACITIES)

KIRMIZI ÇİZGİ STRJ.(DRAWING A LINE)

Karşı tarafın yanlış hesap yapmasını önlemek için kararlılık ve azim gösterme stratejisi (CONVEYING COMMITMENT AND RESOLVE)

ZAMAN KAZANMA STRJ.(BUYING TIME )

1929 KÜÇÜK AĞRI 

1935 BULGARİSTAN KRİZİ 

1973 -1976 KITA SAHANLIĞI 

2011 SURİYE KRİZİ

BELİRSİZ

1942 STRUMA KRİZİ 

1926 BOZKURT LOTUS 

1955 6-7 EYLÜL OLAYLARI 

1958 IRAK KRİZİ