Krizlerde Şiddete Başvurma Şiddetin Düzeyi

Türkiye’nin 34 dış politika krizinde kriz yönetim stratejileri bakımından şiddet düzeyi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Oniki krizde şiddet unsuruna rastlanmazken özellikle sınır güvenliğini ilgilendiren üç krizde taraflar arasında küçük ölçekli sınır çatışmaları yaşanmıştır. Yedi dış politika krizinde ise Türkiye gerektiğinde topyekûn bir savaşı göze almış olduğunu gösterecek ölçüde sınırlı bir kuvvet kullanma tehdidinden yararlanmıştır. Bu krizlerde şiddet genellikle zorlayıcı diplomasinin bir unsuru olarak kullanılmıştır.


Bir krizde ise sınırlı bir savaşın gereği olarak Kıbrıs ile sınırlı olan savaşa başvurulmuştur. Krizlerde Türkiye’nin saldırgan amaçlı kuvvet kullanımı ve bunun gereği/sonucu olarak şiddete başvurduğunun örneğine rastlanmamıştır. Bu bağlamda askeri nitelikte ciddi bir çatışmanın da yaşanmadığı görülür. Bu durum aslında Türkiye’nin kriz yönetiminde şiddete yer vermekten özellikle kaçınmış olduğu, ancak kararlılığın ve inandırıcılığın gerektirdiği durumlarda şiddet seçeneğini ölçülü bir şekilde kullanmış olduğunu göstermektedir. Şiddet unsurunun yer almadığı krizlerin müzakere edilebilirliği yüksek konular olduğu dikkat çekmektedir. Statüko ve anlaşmaların ihlalinden doğan saldırgan eylemlerin tetikleyici olduğu krizlerde Türkiye şiddet seviyesini yükseltmekte ve krizin seyri içerisinde ibret verici ölçüde şiddete yer vermektedir.

Tablo??: Krizlerde Şiddet Seviyesi

ŞİDDET SEVİYESİ

KRİZLER

   

ŞİDDET UNSURU YOK

1926 BOZKURT LOTUS 

1968-1973 AFYON KRİZİ  

2003 SÜLEYMANİYE BASKINI 

1935 BULGARİSTAN KRİZİ 

1973 -1976 KITA SAHANLIĞI 

1989-1990 BATI TRAKYA KRİZİ 

1942 STRUMA KRİZİ 

1988 -1991 IRAKLI SIĞINMACILAR KRİZİ 

1989 BULGARİSTAN GÖÇÜ  

1964 JOHNSON MEKTUBU 

1992 TCG MUAVENET KRİZİ 

2014 IŞİD REHİNE KRİZİ 

KÜÇÜK ÇATIŞMA

1924 MUSUL KRİZİ  

1929 KÜÇÜK AĞRI 

 1936 SANCAK KRİZİ 

PSİKOLOJİK STRES VE BASKI YARATMA

1945 SOVYET TALEPLERİ 

1958 IRAK KRİZİ 

1994-1995 EGE DENİZİ KRİZİ 

1955 6-7 EYLÜL OLAYLARI 

1974-1979 NOTAM-FIR 

2010 MAVİ MARMARA 

1957 SURİYE 

1981 LİMNİ KRİZİ  

2003 DOĞU AKDENİZ MEB 

İBRET VERİCİ GÜÇ KULLANMA TEHDİTİ

1964 KIBRIS I 

1996 KARDAK KRİZİ 

1997 S300 FÜZE KRİZİ 

1967 KIBRIS II 

1991 NAHÇİVAN KRİZİ 

1998 SURİYE – ÖCALAN KRİZİ 

1987 KITA SAH. KRİZİ 

 

2011 SURİYE KRİZİ

SALDIRGAN KUVVET KULLANMA

 

 

 

CİDDİ ÇATIŞMA

 

 

 

SAVAŞ

1974 KIBRIS  III