Krizlerde Türkiye’nin Kriz Yönetim Stratejileri

Krizleri önlemek mümkün değilse acaba savaşa, topyekûn bir savaşa sürüklenmeden yönetmek nasıl mümkün olabilir? Kriz hali aslında tarafların aralarındaki meydan okumada geri adım atmamaları ve müzakere yeteneklerini kaybetmiş olmalarından etkilenmektedir. Dolayısıyla kriz sürecinde genellikle krizin tarafları çıkar ve beklentilerinden vazgeçmemekte ısrarlıdırlar. Ancak krizin ilerleyen evrelerinde krizin tarafları ısrarlarından ya kendi rızaları ile veya daha fazla kayba uğrayacakları gösterilerek rakip tarafından ikna edilirler.


A. George’a göre kriz yönetimi açısından devletlerin her krizde uygulayabileceği bir kriz yönetim stratejisi oluşturmak mümkün değildir. Dolayısıyla kriz yönetim stratejileri büyük ölçüde içerik bağımlıdır. Doğru ifadesiyle krizler kendi özgün niteliklerine ve koşullarına bağlı olarak hazırlanacak kriz yönetim stratejileri ile yönetilmelidir. Ancak bazı durumlarda daha önce uygulanmış kriz yönetim stratejilerinden esinlenmek, bunları yeniden özgün krize uyarlamak da mümkündür.

Tablo 21: Krizlerde Türkiye’nin Kriz Yönetim Stratejileri

KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ

KRİZLER

   

SINIRLI, TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR SINAMA (LIMITED REVERSIBLE PROBE)

     

KONTROLLÜ BASKI STRATEJİSİ (CONTROLLED PRESSURE)

     

OLDUBİTTİ STRATEJİSİ (FAIT ACCOMPLI)

1973 -1976 KITA SAHANLIĞI 

1929 KÜÇÜK AĞRI 

 

YIPRATMA (ATTRITION)

     

ŞANTAJ(BLACKMAIL)

2011 SURİYE KRİZİ    

ZORLAYICI DİPLOMASİ (COERCIVE DIPLOMACY)

 

 

1964 KIBRIS I 

1996 KARDAK KRİZİ 

1997 S300 FÜZE KRİZİ 

1967 KIBRIS II 

1998 SURİYE – ÖCALAN KRİZİ 

1991 NAHÇİVAN KRİZİ 

 

1987 KITA SAH. KRİZİ 

1981 LİMNİ KRİZİ   

SINIRLI TIRMANDIRMA STRJ. (LIMITED ESCALATION)

1968-1973 AFYON KRİZİ   

2010 MAVİ MARMARA 

 

DİŞE DİŞ (TIT FOR TAT)

2003 DOĞU AKDENİZ MEB 

   

KAPASITE TESTİ STRJ. (TEST OF CAPACITIES)

1924 MUSUL KRİZİ   

   

KIRMIZI  ÇİZGİ STRJ. (DRAWING A LINE)

 

1974-1979 NOTAM-FIR 

1994-1995 EGE DENİZİ KRİZİ 

Karşı tarafın yanlış hesap yapmasını önlemek için kararlılık ve azim gösterme stratejisi (CONVEYING COMMITMENT AND RESOLVE)

1926 BOZKURT LOTUS 

1936 SANCAK KRİZİ 

1974 KIBRIS  III 

 

1945 SOVYET TALEPLERİ 

1957 SURİYE 

ZAMAN KAZANMA STRJ.(BUYING TIME )

1935 BULGARİSTAN KRİZİ 

1989 BULGARİSTAN GÖÇÜ   

2014 IŞİD REHİNE KRİZİ 

1964 JOHNSON MEKTUBU 

1989-1990 BATI TRAKYA KRİZİ 

1988 -1991 IRAKLI SIĞINMACILAR KRİZİ 

BELİRSİZ

1992 TCG MUAVENET KRİZİ 

2003 SÜLEYMANİYE BASKINI 

1942 STRUMA KRİZİ 

 

1958 IRAK KRİZİ 

1955 6-7 EYLÜL OLAYLARI