1923-2015 Döneminde Türkiye’de Yürütme Erkinde Bulunan Siyasi Sorumluların Hükümet Dönemlerinde Gündemlerinde Yer Alan Dış Politika Krizleri

Aşağıdaki tablodan da gözlemleneceği gibi Türk siyasal hayatında bazı siyasi liderlerin hükümet dönemlerinde yönetmek zorunda  kaldıkları dış politika krizlerinin sayısı görece daha yüksektir. İki savaş arası dönem ve Soğuk Savaş döneminde İsmet İnönü’nün başında bulunduğu hükümetlerin dış politika gündem yoğunlukları içerisinde dış politika krizleri de yer almaktadır.

[table id=7 /]