Cumhuriyet dönemi dış politikasını şekillendiren hükümetlerin yapısı karar alma sürecinin işleyişi bakımından önemli bilgiler ortaya çıkartmaktadır. Yönetim biçiminin demokratik olup olmadığı, hükümetteki partinin demokratik serbest seçimlerle iktidara gelip gelmediği, hükümetin tek parti, koalisyon veya azınlık hükümeti olup olmadığının yanı sıra Türkiye örneğinde askeri müdahalelerle demokratik yönetimin kesintiye uğramış olması karar alma sürecinin işleyişi bakımından farklı analizler yapmaya olanak tanımaktadır. 1946 yılında Türkiye’de çok partili siyasal yaşama geçilmiş olmasına rağmen CHP’nin iktidarı 1950 yılında yapılacak olan serbest seçimlere değin sürmüştür. 1950 seçimleriyle siyasal iktidar el değiştirmiş ve 1960 yılına değin Demokrat Parti hükümetleri yönetimde kalmıştır. 1923-1960 arası dönemde hükümetler tek parti hükümetleridir. 1950 yılına değin CHP, 1950’den itibaren de DP hükümette yer almıştır. CHP Hükümetleri döneminde 7, DP hükümetleri döneminde 3 dış politika krizi yönetilmiştir. Özellikle Sovyet Taleplerine ilişkin krizin 1947 sonrasında durağanlaşması ve Sovyet toprak taleplerinin dillendirilmemesi bir yumuşama işareti olarak görülmesine rağmen kriz sonrası evre görece daha uzun döneme yayılmış ve CHP iktidarları döneminde başlayan krizin izleri DP hükümetleri döneminde de gözlenmiştir. Çok partili dönemin ilk koalisyonu ise CHP’nin bağımsız milletvekillerinin desteği ile kurmuş olduğu hükümettir. 25 Aralık 1963 ile 20 Şubat 1965 arasında hükümette kalan koalisyon döneminde iki önemli dış politika krizi yaşanmıştır; 1964 Johnson Mektubu Krizi ve 1964 Kıbrıs Krizi. 20 Mayıs 1960 ile 27 Ekim 1961 tarihleri arasında ise 27 Mayıs askeri müdahalesinin bir sonucu olarak askeri bir hükumet bulunmuştur. Bu dönemde bir dış politika krizi yaşanmamıştır.

 


 

Cumhuriyet döneminde tek parti ile kurulmuş hükümetler toplam 34 krizden 24’ünü yönetmiştir. Aşağıdaki tabloda hükumet dönemleri itibariyle tek parti hükümetlerinin yönetmiş olduğu krizler görülmektedir. 27 hükümet döneminde toplamda 24 dış politika krizi yönetilmiştir. Koalisyon hükümetlerinin sayısı ise geçici koalisyonlar (2) dahil olmak üzere toplamda 14’tür. 12 koalisyon hükümeti döneminde 12 dış politika krizi yönetilmiştir.

 
CUMHURİYET DÖNEMİ TEK PARTİ HÜKUMETLERİ DÖNEMİNDE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ(1923-2015)
HÜKUMET SAYISI BAŞBAKAN PARTİ DIŞ POLİTİKA KRİZİ
1. HÜKÜMET (TP) İSMET İNÖNÜ HALK FIRKASI 1924 MUSUL KRİZİ  
2. HÜKÜMET (TP) İSMET İNÖNÜ HALK FIRKASI
3. HÜKÜMET (TP) ALİ FETHİ OKYAR CHF
4. HÜKÜMET (TP) İSMET İNÖNÜ CHF 1926 BOZKURT LOTUS KRİZİ
5. HÜKÜMET (TP) İSMET İNÖNÜ CHF 1929 KÜÇÜK AĞRI KRİZİ
8. HÜKÜMET (TP) İSMET İNÖNÜ CHP 1935 BULGARİSTAN KRİZİ 1936 SANCAK KRİZİ  
9. HÜKÜMET (TP) MAHMUT CELAL BAYAR CHP  
10. HÜKÜMET (TP) MAHMUT CELAL BAYAR CHP
11. HÜKÜMET (TP) REFİK SAYDAM CHP
12. HÜKÜMET (TP) REFİK SAYDAM CHP 1942 STRUMA KRİZİ
14. HÜKÜMET (TP) ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CHP 1945 SOVYET TALEPLERİ KRİZİ  
15. HÜKÜMET (TP) MEHMET RECEP PEKER CHP
21. HÜKÜMET (TP) ADNAN MENDERES DP 6-7 EYLÜL 1955 OLAYLARI KRİZİ
22. HÜKÜMET (TP) ADNAN MENDERES DP 1957 SURİYE KRİZİ
23. HÜKÜMET (TP) ADNAN MENDERES DP 1958 1RAK KRİZİ
30. HÜKÜMET (TP) SÜLEYMAN DEMİREL AP 1967 KIBRIS KRİZİ 1968-1974 AFYON KRİZİ
31. HÜKÜMET (TP) SÜLEYMAN DEMİREL AP  
32. HÜKÜMET (TP) SÜLEYMAN DEMİREL AP
45. HÜKÜMET (TP) TURGUT ÖZAL ANAP 1981-1984 LİMNİ KRİZİ 1984-1990 BATI TRAKYA KRİZİ 1989 BULGARİSTAN GÖÇÜ KRİZİ  
46. HÜKÜMET (TP) TURGUT ÖZAL ANAP 1987 KITA SAHANLIĞI KRİZİ 1988 -1991 IRAKLI SIĞINMACILAR KRİZİ
47. HÜKÜMET (TP) YILDIRIM AKBULUT ANAP  
48. HÜKÜMET (TP) MESUT YILMAZ ANAP
58. HÜKÜMET (TP) ABDULLAH GÜL AKP  
59. HÜKÜMET (TP) R.T. ERDOĞAN AKP 2003 DOĞU AKDENİZ MEB KRİZİ 2003 SÜLEYMANİYE ÇUVAL KRİZİ  
60. HÜKÜMET (TP) R.T. ERDOĞAN AKP 2010 MAVİ MARMARA KRİZİ  
61. HÜKÜMET (TP) R.T. ERDOĞAN AKP 2011 SURİYE  KRİZİ  2014 IŞİD REHİNE KRİZİ  
62. HÜKÜMET (TP) AHMET DAVUTOĞLU AKP 2015 SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ KRİZİ

 

  

CUMHURİYET DÖNEMİ KOALİSYON HÜKÜMETLERİ VE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ (1923-2015)
HÜKUMET SAYISI KOALİSYON ŞEKLİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BAŞBAKAN PARTİSİ BAŞBAKAN YARDIMCILARI KOALİSYON ORTAKLARI DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ
28. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 25 Aralık 1963 20 Şubat 1965 İSMET İNÖNÜ CHP KEMAL SATIR BAĞIMSIZ 1964 JOHNSON MEKTUBU KRİZİ 1964 KIBRIS KRİZİ  
35. HÜKÜMET (GEÇKOAL) KOALİSYON-GEÇİCİ 22 Mayıs 1972 15 Nisan 1973 FERİT MELEN AP   CHP MGP 1968-1974 AFYON KRİZİ  
36. HÜKÜMET (GEÇKOAL) KOALİSYON-GEÇİCİ 15 Nisan 1973 26 Ocak 1974 MEHMET NAİM TALU AP NİZAMETTİN ERKMEN CGP 1973 -1976 KITA SAHANLIĞI  
37. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 26 Ocak 1974 17 Kasım 1974 BÜLENT ECEVİT CHP NECMETTİN ERBAKAN MSP

1974 KIBRIS KRİZİ

1974-1979 NOTAM-FIR
39. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 31 Mart 1975 21 Haziran 1977 SÜLEYMAN DEMİREL AP NECMETTİN ERBAKAN MSP MHP CGP  
41. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 21 Temmuz 1977 5 Ocak 1978 SÜLEYMAN DEMİREL AP NECMETTİN ERBAKAN MSP MHP  
42. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 5 Ocak 1978 12 Kasım 1979 BÜLENT ECEVİT CHP ORHAN F. EYÜPOĞLU BAĞIMSIZ
49. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 20 Kasım 1991 16 Mayıs 1993 SÜLEYMAN DEMİREL DYP ERDAL İNÖNÜ SHP 1991 NAHÇİVAN KRİZİ 1992 TCG MUAVENET KRİZİ  
50. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 25 Haziran 1993 5 Ekim 1995 TANSU ÇİLLER DYP ERDAL İNÖNÜ SHP 1994-1995 EGE DENİZİ KRİZİ
52. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 30 Ekim 1995 6 Mart 1996 TANSU ÇİLLER DYP DENİZ BAYKAL CHP 1996 KARDAK KRİZİ  
53. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 6 Mart 1996 28 Haziran 1996 MESUT YILMAZ ANAP NAHİT MENTEŞE DYP  
54. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 28 Haziran 1996 30 Haziran 1997 NECMETTİN ERBAKAN RP TANSU ÇİLLER DYP 1997 S300 FÜZE KRİZİ  
55. HÜKÜMET (KOAL) KOALİSYON 30 Haziran 1997 11 Ocak 1999 MESUT YILMAZ ANAP MUSTAFA BÜLENT ECEVİT DSP DTP 1998 SURİYE – ÖCALAN KRİZİ
57. HÜKÜMET (KOALİSYON) KOALİSYON 28 Mayıs 1999 19 Kasım 2002 BÜLENT ECEVİT DSP  A.MESUT YILMAZ MHP ANAP