TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ
KRİZ YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK ÖZET TABLOSU   
GENEL BİLGİLER                 KRİZİN ADI Batı Trakya Krizi -Krizi en iyi tanımlayacak jenerik ismin girilmesi 
DIŞ POLİTİKA KRİZİ AKTÖRLERİ Türkiye-Yunanistan -Krizin doğrudan tarafı olan ülkelerin isimlerinin girilmesi
KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM DEVLET -Krizin tetiklenmesine yol açan sözel/eylemsel davranışı kim gerçekleştiriyor? Devlet / Devletdışı Devlet
HÜKÜMET YAPILARI  TÜRKİYE -Kriz anında mevcut siyasal rejim ve yönetim sistemi hakkında bilgi verilir Demokratik Rejim-Koalisyon Hükümeti
KARŞI TARAF -Kriz anında mevcut siyasal rejim ve yönetim sistemi hakkında bilgi verilir Demokratik Rejim
SEÇİLMİŞ KARAR ALMA SÜRECİ AKTÖRLERİ TÜRKİYE
DEVLET BAŞKANI Turgut ÖZAL
BAŞBAKAN Yıldırım AKBULUT
DIŞİŞLERİ BAKANI Mesut Yılmaz / Ali Bozer
SAVUNMA BAKANI Hüsnü Doğan
İÇİŞLERİ BAKANI
GNKUR BAŞKANI Doğan GÜREŞ
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/
RAKİP ÜLKE
DEVLET BAŞKANI Hristos Sercatakis/ Konstantin Karamanlis
BAŞBAKAN Ksenefon Zolotas/ Konstantin Miçotakis
DIŞİŞLERİ BAKANI
SAVUNMA BAKANI
İÇİŞLERİ BAKANI
GNKUR BAŞKANI
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/
ÇATIŞMA – KRİZ İLİŞKİSİ -Kriz bir çatışma sürecinde tetikleyici bir sözsel/eylemsel [askeri] girişimin devamında ortaya çıkıyor ise çatışma-kriz ilişkisini açıklayacak bilgi girilir Yunanistan’ın azınlığın hak ve statüsünün bozulmasına yönelik girişimleri Türkiye’nin söz konusu girişmlede Yunanistan’ı suçlayan davranış sergilemesiyle birlikte diplomatik ve siyasi kriz sürecine geçilmiştir.
KRİZİ TETİKLEYEN OLAY Statü İhlali -Çatışmayı krize tetikleyen somut-özgül sözsel/eylemsel davranışın ne olduğu açıkça belirtilir 
KRİZİN SÜRESİ  KRİZİN TETİKLENME TARİHİ -Krizi başlatan tetikleyici davranışın ortaya çıktığı tarih açıkça belirtilir 4-Jan-87
KRİZİN SONA ERME TARİHİ -Krizin sonlanma tarihi açıkça belirtilir 8-Apr-90
KRİZİN TİPİ
Tarafları Açısından İki taraflı
Çıktığı Coğrafya Açısından Balkanlar
Kriz – Zaman İlişkisi Açısından Gelişen Kriz
Krizi Çıkaran Tarafın Niyeti Açısından Tasarlanmış Kriz
KRİZİ TETİKLEYEN OLAY     OLAYIN KATEGORİSİ Siyasi ve İnsani ÖZET: Yunanistan Türk ismi taşıyan derneklerin kapatılması kararını almış bu kararın azınlık tarafından öğrenilmesi sonucu Türk azınlığın örgütlenerek eylemler düzenlemesi ve Yunanistan tarafından iki Türk milletvekilinin medeni haklardan mahrum bırakılması sonucunda yine Türk azınlığın eylemde bulunması sonrası Yunanlılar tarafından saldırıya uğraması neticesinde Türkiye’nin tepkisi ile tırmanan kriz.
KRİZİN TETİKLEYİCİSİ Yunanistan
KRİZ TETİKLEYİCİSİNİN ŞEKLİ Toplumsal Şiddet Eylemi
KRİZİ TETİKLEYEN OLAYA İLK TEPKİ Diplomatik araçlara başvurulması;uyarı, arabulucuk arayışları
KRİZ YÖNETİM ANALİZ SÜRECİ         KRİZ YÖNETİM EVRESİ                KRİZ BAŞLANGIÇ EVRESİ -Krizin tetikleyicisi olan davranışın içinde gerçekleştiği çatışma sürecinin uyaranlarının algılanması, değerlendirilmesine ilişkin evre Siyasi tehdit algısı
TIRMANMA EVRESİ -Krizin tetikleyicisi söz ve eylemin gerçekleştiği evre; savunmacı taraf için kriz algısına bağlı olarak tepki verme zorunluluğunun tartışıldığı süreç Diplomatik araçlara başvurulması başkonsolosun istenmeyen kişi ilan edilmesi.
KRİZ EVRESİ -Savunmacı tarafın krize özgü tepkisini kararlaştırdığı ve uyguladığı evre; kriz bu evrede yatay veya dikey tırmanabilir. Kriz yönetimi stratejilerine bağlı olarak stres ve gerginliğin yumuşamasına doğru gidiş… Türkiye tarafından şiddet içermeyen baskı çerçevesinde ve sınırlı diplomatik hedeflere ulaşılması
KRİZ SONRASI EVRE -Taraflar arasında krizi sonlandıracak girişimlerde başarı sağlandığı takdirde kriz evresi sona erer. Sonrasında ise etkilerin gözlendiği evre başlar. Statüko ante
KRİZİN VE KRİZ YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ         KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ                  ALGILANAN TEHDİDİN CİDDİYETİ -Karar alıcının “kriz”i tetikleyen söz ve eyleme temel değer, öncelikleri bakımından yüklemiş olduğu önem ve anlamın ölçüsü hakkında bilgi verir. Karar alıcı için tehdit ve saldırı ciddiyeti yüksek ise buna uygun kriz yönetim stratejileri seçilir. Siyasi, insani Tehdit, saygınlık ve hak kaybı
RAKİBİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ -Krizi tetikleyen eylemi gerçekleştiren tarafın kriz yönetim stratejisi hakkında bilgi verir. Oldu-Bitti
RAKİBİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ -Rakibin kriz sürecinde hangi kriz yönetim tekniklerinden yararlandığı hakkında bilgi verir. Askeri olmayan baskı
TÜRKİYE’NİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ -Türkiye’nin kriz sürecinde uygulamış olduğu kriz yönetim strtejileri hakkında bilgi verir. Kontrollü Baskı
TÜRKİYE’NİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ Türkiye’nin kriz yönetim sürecinde hangi kriz yönetim tekniklerinden yararlandığı hakkında bilgi verir. Şiddet içermeyen çözüm
ŞİDDET SEVİYESİ -Kriz yönetim sürecinde taraflar arasında askeri şiddetin düzeyi hakkında bilgi verir. Şiddetten kasıt zarar verici silahlı çatışmanın gerçekleşmesidir. Psikolojik stres ve baskı yaratma
ÜÇÜNCÜ AKTÖRLERİN YAKLAŞIMI       3. AKTÖR / UA ÖRGÜTLER     3. AKTÖR MÜDAHİL ÖRGÜT -Üçüncü  aktör olarak hangi uluslararası, bölgesel örgütlerin krizi sonlandırmaya yarayacak girişimlerde bulunduğuna ilişkin bilgi verir.
3. AKTÖR ULUSLARARASI ÖRGÜT MÜDAHALESİ -Kriz sürecinde üçüncü aktörler olarak uluslararası, bölgesel örgütlerin krizi sonlandırmak amacıyla yapmış oldukları girişimlerin niteliği hakkında bilgi verir.
3. AKTÖR / DEVLETLER     3. AKTÖR DEVLET -Üçüncü  aktör olarak hangi devletlerin, krizi sonlandırmaya yarayacak girişimlerde bulunduğuna ilişkin bilgi verir.
3. AKTÖR DEVLET MÜDAHALESİ -Kriz sürecinde üçüncü aktörler olarak devletlerin, krizi sonlandırmak amacıyla yapmış oldukları girişimlerin niteliği hakkında bilgi verir.
KRİZİN SONUCU       SONUCUN NİTELİĞİ -Krizin nasıl sonuçlandıırlmış olduğuna ilişkin bilgi verir. -Krizin nasıl sonuçlandıırlmış olduğuna ilişkin bilgi verir.
Zımni Uzlaşı SONUCUN ŞEKLİ -Krizin  taraflar arasında hangi şekilde sonlandırıldığı hakkında  bilgi vermektedir. Zamanla unutulma
KRİZ SONRASI STATÜ -Kriz sonlandırılmış ise kriz sonrası süreçte taraflar arasındaki ilişkilerde nasıl bir statünün ortaya çıktığı hakkında  bilgi vermektedir. Statüko Ante
KAYNAK ÖNERİSİ REFERANS ADI
1 Halit Eren, Batı Trakya Türkleri, İstanbul: Rebel Basım, 1997,
2 Baskın Oran, Türk Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1991
3 “Ethnic Identity: Destroying Ethnic Identity: Destroying Ethnic Identity: The Turks of Greece”, Human Rights Watch Report, August 1990
4 Baskın Oran, Yunanistan’ın Lozan İhlalleri, Ankara: SAEMK,1999
5 Fuat Aksu, “Uyuşmazlık-Kriz Sarmalından Algı Değişimine Türkiye-Yunanistan İlişkileri”, Mustafa Kaymakçı ve Cihan Özgün (Ed.), Rodos ve İstanköy Türklüğüİzmir: RİOTKDD Yay., 2014.
6
7
8
9