Konu ve İçeriğine Göre Türkiye’nin Dış Politika Krizleri

Proje çalışmamızda krizin konusu   ve içeriğine göre tasnif yapılırken aşağıdaki tablodaki seçenekler dikkate alınmıştır.  Çevresel nitelikteki krizler “şimdilik” kaydıyla inceleme dışı bırakılmıştır. Krizin özgün niteliğine bağlı olarak bir krizin birden fazla niteliği bağlı olarak algılanması-değerlendirilmesi mümkün olduğundan krizler tasnif edilirken ön planda yer alan, ağırlıklı nitelik birincil kabul edilerek değerlendirilmiştir. Buna göre Türkiye’nin dış politika krizlerinden 16’sı siyasi, 11’i askeri, 5’i insani, 2’si ise hukuki nitelikleri birincil krizler olarak gerçekleşmiştir.


 

Krizin Konusu-İçeriğine Göre Tasnif

ASKERİ-GÜVENLİK KRİZİ

DİPLOMATİK-SİYASİ

EKONOMİK-GELİŞİMSEL

HUKUKSAL

İNSANİ

KÜLTÜREL-MANEVİ-ALGISAL

ÇEVRESEL

 

 

 

Tablo : Konu ve İçeriğine Göre Dış Politika Krizleri

KRİZ ADI

Konu – İçerik

Sayı

1957 SURİYE KRİZİ

ASKERİ, SİYASİ

11

2003 SÜLEYMANİYE ÇUVAL KRİZİ

ASKERİ, SİYASİ,

1935 BULGARİSTAN KRİZİ

ASKERİ, SİYASİ, ALGISAL

1924 MUSUL KRİZİ

ASKERİ, SİYASİ, EKONOMİK

1929 KÜÇÜK AĞRI KRİZİ

ASKERİ, SİYASİ, HUKUKİ

1974 KIBRIS KRİZİ

ASKERİ, SİYASİ, HUKUKİ

1974-1979 NOTAM-FIR

ASKERİ, SİYASİ, HUKUKİ

1981 LİMNİ KRİZİ

ASKERİ, SİYASİ, HUKUKİ

1992 TCG MUAVENET KRİZİ

ASKERİ, SİYASİ, HUKUKİ

1996 KARDAK KRİZİ

ASKERİ, SİYASİ, HUKUKİ

1997 S300 FÜZE KRİZİ

ASKERİ, SİYASİ, HUKUKİ

1926 BOZKURT LOTUS KRİZİ

HUKUKİ, SİYASİ,

2

2003 DOĞU AKDENİZ MEB KRİZİ

HUKUKİ, SİYASİ,

2014 IŞİD REHİNE KRİZİ

İNSANİ, SİYASİ,

5

1988 -1991 IRAKLI SIĞINMACILAR KRİZİ

İNSANİ, SİYASİ, ASKERİ

1942 STRUMA KRİZİ

İNSANİ, SİYASİ, HUKUKİ

1984 BATI TRAKYA KRİZİ

İNSANİ, SİYASİ, HUKUKİ

6-7 EYLÜL 1955 OLAYLARI KRİZİ

İNSANİ, SİYASİ, HUKUKİ

1958 IRAK KRİZİ

SİYASİ

16

1964 JOHNSON MEKTUBU KRİZİ

SİYASİ

1994-1995 EGE DENİZİ KRİZİ

SİYASİ, ALGISAL

1945 SOVYET TALEPLERİ KRİZİ

SİYASİ, ASKERİ

1998 SURİYE – ÖCALAN KRİZİ

SİYASİ, ASKERİ,

1964 KIBRIS KRİZİ

SİYASİ, ASKERİ, HUKUKİ

1991 NAHÇİVAN KRİZİ

SİYASİ, ASKERİ, HUKUKİ

2015 SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ KRİZİ

SİYASİ, ASKERİ, HUKUKİ

1968-1973 AFYON KRİZİ

SİYASİ, EKONOMİK

1936 SANCAK KRİZİ

SİYASİ, HUKUKİ

1987 KITA SAHANLIĞI KRİZİ

SİYASİ, HUKUKİ

1967 KIBRIS KRİZİ

SİYASİ, HUKUKİ, ASKERİ

1973 -1976 KITA SAHANLIĞI

SİYASİ, HUKUKİ, EKONOMİK

2011 SURİYE KRİZİ

SİYASİ, İNSANİ,

1989 BULGARİSTAN GÖÇÜ KRİZİ

SİYASİ, İNSANİ, HUKUKİ

2010 MAVİ MARMARA KRİZİ

SİYASİ, İNSANİ, HUKUKİ