1996 Kardak Kayalıkları Krizi Seçilmiş Kaynaklar Listesi


 

  • Aydın Şıhmantepe, "Kardak Krizi Sürecinin Kriz Yönetim Prensipleri Açısından İncelenmesi", Güvenlik Stratejileri Dergisi, Nisan 2013, Sayı 17,Yıl 9, ss. 127-155.
  • Aydın Şıhmantepe, Ege Denizi’nde Aidiyeti Tartışmalı Ada, Adacık ve Kayalıklar Sorunu: Kardak Krizinin Çatışma Çözümü Analizi Açısından İncelenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
  • Sertaç Hami Başeren, "Ege'de Ada, Adacık ve Kayalıkların Uluslararası Andlaşmalarla Tayin Edilen Hukuki Statüsü", Ege'de Temel Sorun / Egemenliği Tartışmalı Adalar, Y. Hazırlayan: Ali Kurumahmut, Ankara: TTK Yay. 1998, s.110-114.