1964 Johnson Mektubu Krizi Seçilmiş Kaynaklar


 

 

 

 

  • Fahir Armaoğlu, Belgelerle Türk – Amerikan Münasebetleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991, ss. 270-276.
  • Haluk Şahin, Johnson Mektubu, İstanbul: Gendaş Yay., 2002.
  • Nihat Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, Ankara,Ajans-Türk Yay.,
  • Murat Sarıca, Erdoğan Teziç, Özer Eskiyurt, Kıbrıs Sorunu, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1975.