AAdergisi

 

Helin Sarı Ertem, “Neo-Avrasyacı Perspektiften ‘Sıcak Denizlere Açılan Kapı’ İran“, (Iran, “The Gateway to Warm Waters” through a Neo-Eurasianist Perspective,), Akademik Araştırmalar Dergisi, Avrupa/Avrasya Özel Sayısı, (Journal of Academic Research, Europe/Eurasia Special Issue), November 2004 – January 2005, Year:6, No:23, Istanbul, pp.255-288.