Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sitesinden Derlenmiştir.

 

Türkiye – Suriye Sınır Düzenlemesine Dair Antlaşmalar

 

 

Türkiye-Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-Suriye Hududunda Harita Yapımı İçin Hava Fotoğraflarının Alımı Hakkında Teknik İşbirliği Protokolü

Türkiye-Suriye Arasında Hududun Gözetlenmesi, Hudud Rejimi, Hududu Geçen Sürülere Tatbik Edilecek Usule ve Göçebe Ahalinin Kontrolüne Müteallik Protokol
Türkiye-Suriye Arasında Hudut Emniyeti Hakkında Türk-Fransız Ortak Bildirisi
Türkiye-Suriye Arasında İmzalanan Hudutta Emniyetin Sağlanması Hakkında Protokol
Türkiye-Suriye Arasında İmzalanan Türk-Suriye Hudut Bölgesinde Kat'i Emniyeti Tesis Etmek Üzere Kurulmuş Olan Karma Komisyona Dair Protokol
Türkiye-Suriye Hududunun Kesin Sınırlanması Neticesinde Arazileri Yekdiğerinin Tarafında Kalan Ahalinin Geleceğini Düzenleyen Protokol
Türkiye-Suriye Hudut Komisyonu Toplantıları Sonunda İmzalanan Protokol