Uluslararası sistemde devletler arasındaki ilişkilerde karşılaşmış olduğumuz kriz durumları nadiren tarafların tamamının isteği dışında ortaya çıkar ve gelişir. Genellikle krizler tetikleyici eylemlerden önce karar alıcıların dikkate alması gereken uyaranlar sergilerler. Bununla birlikte her uyaran, risk analizleri doğrultusunda tarafların uygun siyasa geliştirmelerine olanak sağlar. Devlet adına karar veren siyasi sorumlular “bağımsız” ve “müdahil” değişkenleri de dikkate alarak dış poltika kararlarını verirler. Bu süreç içerisinde temel değer ve öncelikleri doğrultusunda almış oldukları kararlar uluslararası sistemde diğer aktörlerle aralarındaki ilişkilerde uyuşmazlıklara, çatışmalara kimi zaman da krizlere neden olabilir. Bu gibi durumlarda tarafların uygun yöntem ve araçlarla uyuşmazlık, çatışma ve krizleri önleyebilmeleri barış, işbirliği, istikrar ve uzlaşıyı sürdürebilmelerine olanak sağlar.

Aşağıdaki basitleştirilmiş süreç uyuşmazlık, çatışma, kriz ve savaş süreçleri bakımından taraflar arasında nasıl bir  döngüsel ilişkinin var olduğunu göstermektedir. Doğaldır ki çok daha fazla sayıda soru ve parametreyi sürece ekleyerek akışı daha karmaşık hale getirmek mümkündür.

 

 

© Her hakkı saklıdır. Proje Yürütücünün yazılı izni olmadan kullanılamaz.