ayşetezAyşe Küçük, “Türkiye İsrail İlişkilerinde Mavi Marmara Krizi Kriz Yönetimi Açısından Bir İnceleme” Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.