TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ

KRİZ YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK ÖZET TABLOSU
(1987 Ege Denizi Kıta Sahanlığı Krizi)

GENEL BİLGİLER         KRİZİN ADI   1987 Ege Denizi Kıta Sahanlığı Krizi    
DIŞ POLİTİKA KRİZİ AKTÖRLERİ   TURKİYE – YUNANİSTAN    
KRİZİN TİPİ      
HÜKÜMET YAPILARI TÜRKİYE  –    
  KARŞI TARAF    
KRİZİN SÜRESİ  KRİZİN TETİKLENME TARİHİ –   
  KRİZİN SONA ERME TARİHİ   GÜN
KRİZİ TETİKLEYEN OLAY  OLAYIN KATEGORİSİ SİYASİ (S)     ÖZET:   1970’lerin başında Yunanistan’ın Ege Denizi’nde ulusal karasuları dışında petrol arama ruhsatları vererek Yunan kıta sahanlığı iddiasını ortaya atması ve tek yanlı girişimler başlatması sonrasında Türkiye’nin de 1973 yılı sonlarında Ege Denizi’nde TPAO’ya petrol arama ruhsatları vererek kendi kıta sahanlığı iddiasını açıklaması.
Yunanistan’ın Türkiye’nin  verdiği ruhsatları tanımayacağını açıklaması ve bu girişimi Yunanistan’ın egemenlik haklarına ve çıkarlarına yönelik bir saldırı  olarak değerlendirmesi; Türkiye’yi protesto etmesi.
Türkiye’nin ruhsat bölgelerine araştırma gemileri göndererek fiili araştırmalara başlaması.
Yunanistan’ın Türkiye’yi şikayet etmesi:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne
Uluslararası Adalet Divanı’na
Her iki kurumun da tarafları barışçıl yöntemlerle uzlaşmazlığı çözmeye davet etmesi.
Bern Deklarasyonu ile tarafların uzlaşı ve denge arayışları sonuç verinceye değin tek yanlı girişimler içerisinde olmayacaklarını  taahhüt etmeleri.
Kuzey Ege Petrol Şirketi (NAPC)’nin 28 Mart 1987 tarihinde Yunan karasuları dışında petrol arama faaliyetlerine başlayacağını açıklaması,
Yunanistan’ın Bern Anlaşması’nın yürürlükte olmadığını açıklaması.
 
  OLAYIN NİTELİĞİ    
KRİZ YÖNETİM ANALİZ SÜRECİ     KRİZ YÖNETİM EVRESİ         KRİZ BAŞLANGIÇ EVRESİ      
  TIRMANMA EVRESİ      
  KRİZ EVRESİ      
  KRİZ SONRASI EVRE      
  ***KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM DEVLET    
KRİZİN VE KRİZ YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ     KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ         ***TEHDİDİN CİDDİYETİ    
  RAKİBİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ    
  TÜRKİYE’NİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ    
  RAKİBİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ    
  ŞİDDET SEVİYESİ BOŞ2    
ÜÇÜNCÜ AKTÖRLERİN YAKLAŞIMI    3. AKTÖR / UA ÖRGÜTLER   3. AKTÖR MÜDAHİL ÖRGÜT BM/
  3. AKTÖR UA ÖRGÜT MÜDAHALESİ YOK    
3. AKTÖR / DEVLETLER   3. AKTÖR DEVLET ABD İNGİLTERE  
  3. AKTÖR DEVLET MÜDAHALESİ    
KRİZİN SONUCU     SONUCUN NİTELİĞİ    
  SONUCUN ŞEKLİ    
KRİZ SONRASI STATÜ