TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ
KRİZ YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK ÖZET TABLOSU   
         
GENEL BİLGİLER                 KRİZİN ADI   1964 Kıbrıs Krizi  
  DIŞ POLİTİKA KRİZİ AKTÖRLERİ   Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti  
  KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM   Devlet  
  HÜKÜMET YAPILARI  TÜRKİYE Demokratik Rejim -Koalisyon  
    KIBRIS CUMHURİYETİ Başkanlık Rejimi  
  SEÇİLMİŞ KARAR ALMA SÜRECİ AKTÖRLERİ TÜRKİYE    
    DEVLET BAŞKANI Cemal GÜRSEL  
    BAŞBAKAN İsmet İNÖNÜ  
    DIŞİŞLERİ BAKANI Feridun Cemal ERKİN  
    SAVUNMA BAKANI İlhami SANCAR  
    İÇİŞLERİ BAKANI Orhan Öztrak  
    GNKUR BAŞKANI Cevdet SUNAY  
    BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/ Kemal SATIR  
    BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/    
    RAKİP ÜLKE    
    DEVLET BAŞKANI III. Makarios  
    BAŞBAKAN    
    DIŞİŞLERİ BAKANI    
    SAVUNMA BAKANI    
    İÇİŞLERİ BAKANI    
    GNKUR BAŞKANI    
    BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/    
    BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/    
         
  ÇATIŞMA – KRİZ İLİŞKİSİ   Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios'un tek taraflı olarak ülkenin anayasal statüsünün değiştirme davranışı sonucu Türkiye'nin bu davranışı ürk toplumunun menffatlaeri açısından olumsuz olarak nitelendirmesiyle yaşanan atışma ve Türk toplumuna yönelik planlı şiddet eylemi sonrası kriz dönemine geçilmiştir.  
  KRİZİ TETİKLEYEN OLAY   Cumhurbaşkanı Makarios’un Kıbrıs Anayasası’nın maddelerini tek taraflı olarak değiştirerek enosisi gerçekleştirme amacına yönelik olarak Türk toplumuna uygulanan şiddet eylemi.  
  KRİZİN SÜRESİ  KRİZİN TETİKLENME TARİHİ 21-Dec-63  
    KRİZİN SONA ERME TARİHİ 10-Aug-64  
  KRİZİN TİPİ      
    Tarafları Açısından İki taraflı kriz  
    Çıktığı Coğrafya Açısından Doğu Akdeniz  
    Kriz – Zaman İlişkisi Açısından Gelişen kriz  
    Krizi Çıkaran Tarafın Niyeti Açısından Tasarlanmış kriz  
  KRİZİ TETİKLEYEN OLAY     OLAYIN KATEGORİSİ Siyasi,insani ÖZET: -Türkiye'nin 1960 anayasal düzeninin yeniden tesisi ve Türk toplumunun can, mal ve hak güvenliğini sağlamak için garantörlük sıfatından yararlanarak Ada'ya müdahale kararı almış nihayetinde, zorlayıcı diplomasi stratejisi uygulayarak krizi sonlandırmıştır.Bu strateji ile askeri yetenek ve kapasitenin yeterli olmamasına rağmen diplomatik anlamda Türkiye tarafından kriz başarılı bir şekilde kontrol edilebilmiştir.
    KRİZİN TETİKLEYİCİSİ Şiddet eylemi  
    KRİZ TETİKLEYİCİSİNİN ŞEKLİ Adadaki Türk Toplumuna yönelik olarak şiddet hareketlerine başlanması ve bazı Türk bölgelerinin abluka altına
alınması .
 
    KRİZİ TETİKLEYEN OLAYA İLK TEPKİ Sözlü tepki-diplomatik uyarılar, sitemin net ifade edilmesi  
KRİZ YÖNETİM ANALİZ SÜRECİ         KRİZ YÖNETİM EVRESİ                KRİZ BAŞLANGIÇ EVRESİ -Krizin tetikleyicisi olan davranışın içinde gerçekleştiği çatışma sürecinin uyaranlarının algılanması, değerlendirilmesine ilişkin evre Türkiye'nin istemine uygun davranılmaması sonucu eylemsel davranışa geçilmesi
    TIRMANMA EVRESİ -Krizin tetikleyicisi söz ve eylemin gerçekleştiği evre; savunmacı taraf için kriz algısına bağlı olarak tepki verme zorunluluğunun tartışıldığı süreç 1930 Tarihli İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması’nın feshedilerek Yunanistan uyrukluların sınırdışı edilmesi.
Saldırılar sonrasında Ada üzerinde “ihtar” uçuşları,
Bombardıman.
Donanmanın denize açılması.
    KRİZ EVRESİ -Savunmacı tarafın krize özgü tepkisini kararlaştırdığı ve uyguladığı evre; kriz bu evrede yatay veya dikey tırmanabilir. Kriz yönetimi stratejilerine bağlı olarak stres ve gerginliğin yumuşamasına doğru gidiş… Güç kullanma tehdidinin, eylem düzeyinde de kararlılığını gösterecek ve
inandırıcılığı arttıracak şekilde somut uygulamaların ortaya konulmasını
ve hazırlıkların yapılması.
    KRİZ SONRASI EVRE -Taraflar arasında krizi sonlandıracak girişimlerde başarı sağlandığı takdirde kriz evresi sona erer. Sonrasında ise etkilerin gözlendiği evre başlar. Şiddet eylemlerine son verilmiş, abluka kaldırılmış, ekonomik abluka uygulanmasına rağmen
Türkiye bu ablukayı aşacak girişimler başlatmıştır. Adada dağınık yaşayan Türk toplumu
olarak göçlerle kendilerini güvende hissedecekleri yeni yerleşimler oluşturmaya başlamıştır.
KRİZİN VE KRİZ YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ         KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ                  ALGILANAN TEHDİDİN CİDDİYETİ -Karar alıcının "kriz"i tetikleyen söz ve eyleme temel değer, öncelikleri bakımından yüklemiş olduğu önem ve anlamın ölçüsü hakkında bilgi verir. Karar alıcı için tehdit ve saldırı ciddiyeti yüksek ise buna uygun kriz yönetim stratejileri seçilir. Siyasi Tehdit, Saygınlık – Hak Kaybı
    RAKİBİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ -Krizi tetikleyen eylemi gerçekleştiren tarafın kriz yönetim stratejisi hakkında bilgi verir. -Krizi tetikleyen eylemi gerçekleştiren tarafın kriz yönetim stratejisi hakkında bilgi verir.
    RAKİBİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ -Rakibin kriz sürecinde hangi kriz yönetim tekniklerinden yararlandığı hakkında bilgi verir. Oldu Bitti
    TÜRKİYE'NİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ -Türkiye'nin kriz sürecinde uygulamış olduğu kriz yönetim strtejileri hakkında bilgi verir. Zorlayıcı Diplomasi
    TÜRKİYE'NİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ Türkiye'nin kriz yönetim sürecinde hangi kriz yönetim tekniklerinden yararlandığı hakkında bilgi verir. Şiddet İçermeyen Askeri Baskı,
Arabuluculuk, Üçüncü Aktör Desteği ve
Sınırlı Şiddet İçeren Çözüm
    ŞİDDET SEVİYESİ -Kriz yönetim sürecinde taraflar arasında askeri şiddetin düzeyi hakkında bilgi verir. Şiddetten kasıt zarar verici silahlı çatışmanın gerçekleşmesidir. İbret Verici Güç Kullanımı
ÜÇÜNCÜ AKTÖRLERİN YAKLAŞIMI       3. AKTÖR / UA ÖRGÜTLER     3. AKTÖR MÜDAHİL ÖRGÜT -Üçüncü  aktör olarak hangi uluslararası, bölgesel örgütlerin krizi sonlandırmaya yarayacak girişimlerde bulunduğuna ilişkin bilgi verir. -Üçüncü  aktör olarak hangi uluslararası, bölgesel örgütlerin krizi sonlandırmaya yarayacak girişimlerde bulunduğuna ilişkin bilgi verir.
    3. AKTÖR ULUSLARARASI ÖRGÜT MÜDAHALESİ -Kriz sürecinde üçüncü aktörler olarak uluslararası, bölgesel örgütlerin krizi sonlandırmak amacıyla yapmış oldukları girişimlerin niteliği hakkında bilgi verir. Kıbrıs adası üzerinde bir Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün kurulması, taraflar arası arabuluculuk faaliyetleri
  3. AKTÖR / DEVLETLER     3. AKTÖR DEVLET -Üçüncü  aktör olarak hangi devletlerin, krizi sonlandırmaya yarayacak girişimlerde bulunduğuna ilişkin bilgi verir. ABD
    3. AKTÖR DEVLET MÜDAHALESİ -Kriz sürecinde üçüncü aktörler olarak devletlerin, krizi sonlandırmak amacıyla yapmış oldukları girişimlerin niteliği hakkında bilgi verir. NATO ve BM
KRİZİN SONUCU       SONUCUN NİTELİĞİ -Krizin nasıl sonuçlandıırlmış olduğuna ilişkin bilgi verir. -Krizin nasıl sonuçlandıırlmış olduğuna ilişkin bilgi verir.
    SONUCUN ŞEKLİ -Krizin  taraflar arasında hangi şekilde sonlandırıldığı hakkında  bilgi vermektedir. Sözsel ve Eylemsel Anlaşma
KRİZ SONRASI STATÜ     -Kriz sonlandırılmış ise kriz sonrası süreçte taraflar arasındaki ilişkilerde nasıl bir statünün ortaya çıktığı hakkında  bilgi vermektedir. Zımni Yeni Statüko
KAYNAK ÖNERİSİ REFERANS ADI      
1 Faruk Sönmezoğlu, II. Dünya Savaşı'ndan Günümze Türk Dış Politikası, İstanbul:Der Yayınevi, 2006.
2 Fuat Aksu,Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi,İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 2008.
3 Murat Sarıca, Erdoğan Teziç ve Özer Eskiyurt, Kıbrıs Sorunu, İstanbul:İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını,1975
4 Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, yayın Yeri: Yayınevi, Yıl      
5 Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, yayın Yeri: Yayınevi, Yıl      
6 Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, yayın Yeri: Yayınevi, Yıl      
7 Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, yayın Yeri: Yayınevi, Yıl      
8 Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, yayın Yeri: Yayınevi, Yıl      
9 Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, yayın Yeri: Yayınevi, Yıl      
10 Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, yayın Yeri: Yayınevi, Yıl