TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ

KRİZ YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK ÖZET TABLOSU
(1964 Johnson Mektubu Krizi)

GENEL BİLGİLER         KRİZİN ADI   1964 Johnson Mektubu Krizi    
DIŞ POLİTİKA KRİZİ AKTÖRLERİ   TURKİYE – ABD    
KRİZİN TİPİ      
HÜKÜMET YAPILARI TÜRKİYE  –    
  KARŞI TARAF    
KRİZİN SÜRESİ  KRİZİN TETİKLENME TARİHİ –   
  KRİZİN SONA ERME TARİHİ   GÜN
KRİZİ TETİKLEYEN OLAY  OLAYIN KATEGORİSİ SİYASİ (S)     ÖZET:  Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Türk toplumuna yönelik şiddet ve yıldırma saldırılarının artmasıyla beraber Türkiye’nin 1960 kurucu metinlerin sağlamış olduğu düzeni yeniden tesis etmek ve Türk toplumunun çıkarlarını, can güvenliğini korumak için Ada’ya müdahale etmeyi planlamış olduğunu ABD yönetimine bildirmesinin ardından ABD yönetiminin Türkiye’nin müdahalesini engellemek için göndermiş olduğu mektup ile ortaya çıkan kriz.
Türkiye – ABD ilişkilerinde uzun yıllar devam edecek bir travmanın ortaya çıkışı.
 
  OLAYIN NİTELİĞİ    
KRİZ YÖNETİM ANALİZ SÜRECİ     KRİZ YÖNETİM EVRESİ         KRİZ BAŞLANGIÇ EVRESİ      
  TIRMANMA EVRESİ      
  KRİZ EVRESİ      
  KRİZ SONRASI EVRE      
  ***KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM DEVLET    
KRİZİN VE KRİZ YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ     KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ         ***TEHDİDİN CİDDİYETİ    
  RAKİBİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ    
  TÜRKİYE’NİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ    
  RAKİBİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ    
  ŞİDDET SEVİYESİ BOŞ2    
ÜÇÜNCÜ AKTÖRLERİN YAKLAŞIMI    3. AKTÖR / UA ÖRGÜTLER   3. AKTÖR MÜDAHİL ÖRGÜT BM/
  3. AKTÖR UA ÖRGÜT MÜDAHALESİ YOK    
3. AKTÖR / DEVLETLER   3. AKTÖR DEVLET ABD İNGİLTERE  
  3. AKTÖR DEVLET MÜDAHALESİ    
KRİZİN SONUCU     SONUCUN NİTELİĞİ    
  SONUCUN ŞEKLİ    
KRİZ SONRASI STATÜ