TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ

KRİZ YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK ÖZET TABLOSU
(1936 Hatay / Sancak Krizi)

GENEL BİLGİLER KRİZİN ADI 1936 Hatay / Sancak Krizi
DIŞ POLİTİKA KRİZİ AKTÖRLERİ TURKİYE – FRANSA
KRİZİN TİPİ
HÜKÜMET YAPILARI TÜRKİYE  TEK PARTİ
KARŞI TARAF
KRİZİN SÜRESİ KRİZİN TETİKLENME TARİHİ
KRİZİN SONA ERME TARİHİ GÜN
KRİZİ TETİKLEYEN OLAY OLAYIN KATEGORİSİ SİYASİ (S) ÖZET: Mandater Fransa’nın Suriye ile 9 Eylül 1936 tarihinde yapmış olduğu İttifak Anlaşması’nda Hatay bölgesinin Suriye toprağı olarak kabul edilmesi üzerine aşlayan kriz. Fransa ile başlatılan doğrudan müzakereler sürecinde Türkiye’nin sınıra kuvvet yığması. MC’nin sürece müdahil olması, Hatay’a otonom statü verilmesi konusunda tarafların anlaşması.
Birinci Evre: 9 Eylül 1936 – 27 Ocak 1937
İkinci Evre: 3 Haziran 1937 – 4 Temmuz 1937
Üçüncü Evre: 29 Ekim 1937 – 29 Ocak 1938
OLAYIN NİTELİĞİ
KRİZ YÖNETİM ANALİZ SÜRECİ KRİZ YÖNETİM EVRESİ KRİZ BAŞLANGIÇ EVRESİ
TIRMANMA EVRESİ
KRİZ EVRESİ
KRİZ SONRASI EVRE
***KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM DEVLET
KRİZİN VE KRİZ YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ ***TEHDİDİN CİDDİYETİ
RAKİBİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ
TÜRKİYE’NİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ
RAKİBİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ
ŞİDDET SEVİYESİ BOŞ2
ÜÇÜNCÜ AKTÖRLERİN YAKLAŞIMI 3. AKTÖR / UA ÖRGÜTLER 3. AKTÖR MÜDAHİL ÖRGÜT MC/
3. AKTÖR UA ÖRGÜT MÜDAHALESİ YOK
3. AKTÖR / DEVLETLER 3. AKTÖR DEVLET
3. AKTÖR DEVLET MÜDAHALESİ
KRİZİN SONUCU SONUCUN NİTELİĞİ
SONUCUN ŞEKLİ
KRİZ SONRASI STATÜ