TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ

KRİZ YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK ÖZET TABLOSU
(1924 – 1926 Musul Krizi)

GENEL BİLGİLER KRİZİN ADI 1924-1926 Musul Krizi
DIŞ POLİTİKA KRİZİ AKTÖRLERİ TURKİYE – İNGİLTERE
KRİZİN TİPİ
HÜKÜMET YAPILARI TÜRKİYE  TEK PARTİ
KARŞI TARAF
KRİZİN SÜRESİ KRİZİN TETİKLENME TARİHİ
KRİZİN SONA ERME TARİHİ GÜN
KRİZİ TETİKLEYEN OLAY OLAYIN KATEGORİSİ SİYASİ (S) ÖZET: Lozan Barış Antlaşması’nda Çözümü ilgili taraflar arasında yapılacak müzakerelere ertelenen Türkiye-Irak sınırının belirlenmesine ilişkin uyuşmazlığın 1924 sonrasında krize dönüşmesi…
OLAYIN NİTELİĞİ
KRİZ YÖNETİM ANALİZ SÜRECİ KRİZ YÖNETİM EVRESİ KRİZ BAŞLANGIÇ EVRESİ
TIRMANMA EVRESİ
KRİZ EVRESİ
KRİZ SONRASI EVRE
***KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM DEVLET
KRİZİN VE KRİZ YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ ***TEHDİDİN CİDDİYETİ
RAKİBİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ
TÜRKİYE’NİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ
RAKİBİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ
ŞİDDET SEVİYESİ BOŞ2
ÜÇÜNCÜ AKTÖRLERİN YAKLAŞIMI 3. AKTÖR / UA ÖRGÜTLER 3. AKTÖR MÜDAHİL ÖRGÜT MC/
3. AKTÖR UA ÖRGÜT MÜDAHALESİ YOK
3. AKTÖR / DEVLETLER 3. AKTÖR DEVLET
3. AKTÖR DEVLET MÜDAHALESİ
KRİZİN SONUCU SONUCUN NİTELİĞİ
SONUCUN ŞEKLİ
KRİZ SONRASI STATÜ