1991 Türkiye – Ermenistan Nahçivan Krizi

 

Krizin Adı Krizin Tarafları Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Kısa Hikayesi
Türkiye – Ermenistan Krizi Türkiye – Ermenistan 1991

 Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla başlayan süreçte Kafkas ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanması sırasında Ermenistan'ın Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, iki ülke arasındaki sınırları tanımaması ve statü kuran antlaşmaların geçerli olmadığına dair yapmış olduğu açıklamalarla başlayan kriz. Ermenistan'ın Gümrü Antlaşması ile başlayan, Kars ve Türk-Sovyet Antlaşmaları ile teyid edilen sınırları tanımamakta oluşu, Azerbaycan topraklarında sürdürdüğü işgal, bağımsızlık bildirgesi ve anayasasında Türkiye'ye yöneltmiş olduğu "soykırım" iddiaları iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmasını engellemekte ve kriz halini zamana yaymaktadır. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını şgali sürerken Mayıs 1992'de Nahçivan'ı da işgal etmesi Türkiye'nin doğrudan krize müdahil olmasına yol açmıştır. Türkiye Nahçivan'ın toprak bütünlüğünü garanti eden ülke olarak krize müdahil olarak Ermenistan'a Nahçivan'dan çekilmediği takdirde müdahalede bulunacağını bildirmiş ve kuvvet kullanma tehdidinde bulunmuştur. Ermenistan Türkiye'nin tepksi karşısında işgal ettiği Nahçivan topraklarını boşaltmak zorunda kalmıştır.