İnceleyeceğimiz kriz örneklerine ilişkin genel bilgileri bu tablodan bulabilirsiniz….

 

ÖZGÜN KRİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

KRİZİN ADI

DIŞ POLİTİKA KRİZİ AKTÖRLERİ

KRİZİN TİPİ

 REJİM – HÜKÜMET  YAPILARI

KRİZİN SÜRESİ

KRİZİ TETİKLEYEN OLAY 

   

TÜRKİYE

KARŞI TARAF 

KRİZİN TETİKLENME TARİHİ

KRİZİN SONA ERME TARİHİ

OLAYIN KATEGORİSİ

OLAYIN NİTELİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

TURKİYE – 

gg/aa/yyyy

gg/aa/yyyy

SİYASİ (S)

(S) YIPRATMA

 

       

 

 

 

 

 
ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKLİNE GÖRE KRİZ TİPİ (A_00) ANİ KRİZ TEKRARLAYAN KRİZ UYUYAN KRİZ TASARLANMIŞ KRİZ
KAZA KRİZİ KASITSIZ [SAVAŞ] GELİŞEN / SÜREĞEN KRİZ DOLAYLI KRİZ
         
KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM (B) DEVLET DEVLET DIŞI    
         
HÜKÜMET YAPISI (A_1) TEK PARTİ HÜKÜMETİ KOALİSYON ASKERİ   
ÇOĞUNLUK HÜKÜMETİ KOALİSYON GEÇİCİ GEÇİCİ  
ARTİLER ÜSTÜ AZINLIK AZINLIK GEÇİCİ  
         
KRİZİ TETİKLEYEN OLAYIN KATEGORİSİ 

SİYASİ (S)

HUKUKİ

ASKERİ

İNSANİ

EKONOMİK( E)

ÇEVRESEL

DIŞ DEĞİŞİM (DD)  
         
KRİZİN TETİKLEYİCİSİ SÖZLÜ EYLEM SİYASİ (S) EKONOMİK (E) DIŞ DEĞİŞİM(DD
ŞİDDET İÇERMEYEN DİĞER REJİME İÇ TEHDİT(RİT) ŞİDDET İÇERMEYEN ASKERİ (ŞİA) DOLAYLI ŞİDDET (DLŞ)
         
KRİZ TETİKLEYİCİSİNİN ŞEKLİ (S) PROTESTO  (S) TEHDİT (S) SUÇLAMA (S) YIKICI FAALİYET
(S) DÜŞMANLA İTTİFAK (S) DİPLOMATİK İLİŞKİ KESİLMESİ (S) ANLAŞMA İHLALİ (S) YIPRATMA
FİİLİ DURUM YARATMA  STATÜ İHLALİ   STATÜ BELİRSİZLİĞİ   
(E) AMBARGO  (E) DEVLETLEŞTİRME (E) KAYNAKLARIN KESİLMESİ  
(DD) İSTİHBARAT RAPORLARI (DD) SİLAHLANMA  (DD) SİSTEMDEKİ DEĞİŞİM  (DD) MEŞRULUK SORGULANMASI 
(RİT) MEDYANIN KIŞKIRTMASI  (RİT) YENİ REJİM İLANI (RİT) HÜKÜMETİN DÜŞMESİ   (RİT) DARBE 
(RİT) SABOTAJ EYLEMLERİ  (RİT) TERORİZM (RİT) SUİKAST  (RİT) KARIŞIKLIK (RIOT) 
(RİT) GÖSTERİLER  (RİT) GREV  (RİT) SIKIYÖNETİM  (RİT) TUTUKLAMALAR 
(RİT) İSYAN VE AYAKLANMA (RİT) İDAM     
(ŞİA) GÜÇ GÖSTERİSİ  (ŞİA) SAVAŞ MANEVRALARI  (ŞİA) ASKERİ HAREKETLİLİK (ŞİA) SALDIRI POZİSYONU ALMA 
(DLŞ) KARŞI TARAFTA İSYAN ÇIKARMA  (DOŞ) KUVVET KULLANIMI  (İ) BEKLENMEDİK KAZA  (İ) BÜYÜK GÖÇ HAREKETİ 
(İ) SIĞINMA TALEBİ