Herhangi bir kriz sırasında krize neden olan olay iki devlet arasında ortaya çıkmış ve kriz bir "dış politika krizi" olarak görünse de krizin ilerleyen evrelerinde taraf devletlerin dışındaki aktörler de krize müdahil olabilirler. Bu müdahil olma hali çeşitli düzeyleri bulunmakla birlikte ya krizi tırmanmadan sonlandırmayı hedefler ya da taraflardan birinin, genelde saldırıya uğrayanın yanında yer alarak krizin uluslararasılaşmasına neden olur.. Ayrıntılar için Kriz Analizi Kavram ve Terimler Tablosuna bakılabilir…

 

KRİZ YÖNETİM SÜRECİNDE ÜÇÜNCÜ AKTÖRLERİN ETKİSİNE İLİŞKİN TABLO
3. AKTÖR OLARAK ULUSLARARASI/BÖLGESEL ÖRGÜTLER   3. AKTÖR OLARAK DEVLETLER  
3. AKTÖR MÜDAHİL  ÖRGÜT 3. AKTÖR UA ÖRGÜT MÜDAHALESİ  3. AKTÖR DEVLET 3. AKTÖR DEVLET MÜDAHALESİ
       

BM/GÜVENLİK KONSEYİ

YOK

ABD

ASKERİ-SİYASİ DESTEK

 

 

3. AKTÖR ULUSLARARASI ÖRGÜT (I), (I_1)

BM/GÜVENLİK KONSEYİ

AVRUPA BİRLİĞİ

AGİT

AVRUPA KONSEYİ

 

NATO

ARAP LİGİ

ULUSLARARASI ADALET DİVANI

BAĞDAT PAKTI

 

MİLLETLER CEMİYETİ

MİLLETLERARASI DAİMİ ADALET DİVANI

BALKAN ANTANTI

SADABAT PAKTI

 

 

 

 

 

 

 

3. AKTÖR DEVLETLER   (IA)

ABD

SSCB

RUSYA

İNGİLTERE

 

İTALYA

MISIR

İRAN

FRANSA

YUNANİSTAN

 

 

 

 

 

 

3.AKTÖR MÜDAHALESİ (JA)

ASKERİ-SİYASİ DESTEK

MORAL DESTEK

SONUÇSUZ MÜZAKERELER

SORUŞTURMA

ACİL ASKERİ GÜÇ

DOSTANE GİRİŞİM

KINAMA

EYLEM ÇAĞRISI

ARABULUCULUK

 

 

YOK

DİĞER

TAHKİM

YAPTIRIM

GÖZLEMCİ