Genel olarak kriz incelemelerinde dört ana evreden söz edilebilir; bunlar kriz öncesi, kriz evresi, yumuşama ve kriz sonrası evre olarak sıralanabilir. Aşağıdaki tablodan yararlanılarak kriz süreci izlenebilir. İncelememiz açısından bir dış politika krizinin olası tarafları ulus devletler olarak şekillenmektedir.

 

KRİZ SÜRECİ VE TEMEL AKTÖR TABLOSU

KRİZ ÖNCESİ EVRE pre-crisis     
KRİZ EVRESİ 

crisis 

 

   
KRİZ SONLANMA-YUMUŞAMA EVRESİ

end-crisis

     

KRİZ SONRASI EVRE

post-crisis

 

 

 

*KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM

 

 

 

 

*KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM (B)

DEVLET

DEVLET DIŞI