Krizin özgün niteliğine bağlı olarak krizlerin sonlanması beklenir. Bununla birlikte her krizin sonlanma süreci ve elde edilen sonuç doğası gereği birbirinden farklı olacaktır. Diğer yandan herhangi bir krizin zamana yayılarak çözülmesi istendiğinde sonucun kesin bir nitelik sergilemesi de uzamaktadır. Bu konudaki ayrıntılar için Kriz Analiz Kavram ve Terimler Tablosuna bakılabilir…

 

KRİZ SONUÇ TABLOSU              

SONUCUN NİTELİĞİ (K)

ÜSTÜNLÜK SAĞLAYICI

UZLAŞI

ZIMNİ UZLAŞI

YENİLGİ

BELİRSİZ

 

 

SONUCUN ŞEKLİ (L)

RESMİ ANLAŞMA

YARI RESMİ ANLAŞMA

TEK TARAFLI ANLAŞMA

ZAMANLA UNUTULMA

TEK TARAFLI DEKLARASYON

KARŞILIKLI DEKLARASYON

 

KRİZ SONRASI STATÜ (M)

STATÜKO ANTE

ANLAŞARAK YENİ STATÜ

ZIMNİ YENİ STATÜ

BELİRSİZ