Fuat Aksu,“Türkiye – Avrupa Birliği Tam Üyelik Müzakerelerinde Kıbrıs Ve Ege Uyuşmazlıkları”, Türkiye – AB İlişkileri: Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları, Mehmet Seyfettin Erol ve Ertan Efegil (Der.), Ankara: Alp Yay.,2007, ss.25-59.

 
{google_docs}https://www.tdpkrizleri.org/images/pdfmakaleler/fuataksutrgreu.pdf|width:800|height:400|border:1{/google_docs}