Fuat Aksu,”Kosova Krizinde Türkiye’nin Dış Politikası”, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt III, Sayı 1, Nisan 2010, ss. 51-89.