Ümran Üçbaş, “Dış Politika Analizi”, Türkiye’de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi Grup Çalıştayı 2, 6 Mart 2013, İstanbul.

 

{pdf}/images/pdfmakaleler/fpanalizi.pdf|width:800|height:400|border:1|app:adobe{/pdf}