Beste Güleryüz, “Uluslararası Hukuk Açısından İsral’in Mavi Marmara Gemisine Müdahalesi”, YTÜ SBU Lisans Bitirme Tezi, 2013.

 

ÖZET
31 Mayıs 2010’da kıyıdan yaklaşık 70 km açıklıkta İsrail, İnsani Yardım Konvoyu’na silahlı müdahalede bulunmuştur. Bu müdahalenin açık denizde olması sebebiyle pek çok uluslararası hukuk kuralının ihlal edildiği iddia edilmiştir. Bu iddiaların incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, öncelikli olarak uluslararası hukuk kuralları incelenmiş ve daha sonra devletlerin iddialarına yer verilerek konu hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmıştır.

Bu çalışmada, açık denizde seyrüsefer serbestisine sahip bir gemiye müdahalenin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde mümkün olup olmadığını araştırılmıştır. Bu sebeple, örnek olay olarak İsrail’in Mavi Marmara gemisine müdahalesi incelenmiş olup bazı sorulara cevap aranmıştır: İsrail’in müdahalesinin hukuki-siyasi gerekçe ve dayanakları nelerdir? Söz konusu müdahale hangi açılardan uluslararası hukukun ihlalini oluşturmaktadır? İsrail’in müdahalesinin uluslararası hukuk açısından muhatabı kimlerdir? Türkiye’nin söz konusu müdahaleye ilişkin tepkisinin uluslararası hukuk açısından meşruiyet temelleri nelerdir? Bu müdahale meşru müdafaa sayılabilir mi? İsrail’in saldırısından doğan zararın tazmin ve telafisi bakımından uluslararası hukuk nasıl bir yöntem önermektedir?
Yukarıdaki sorulardan yola çıkarak hazırladığım tezimin ilk bölümünde, Birleşmiş Milletler antlaşmaları, Cenevre Sözleşmeleri gibi uluslararası sözleşmelerin yanı sıra uluslararası hukuk kitaplarından yoğun bir uluslararası hukuk incelemesi yaptım. İkinci bölüm, Mavi Marmara gemisine müdahaleyi incelediğinden bu konudaki basın açıklamaları ve hazırlanan raporlar üzeriden çalışmamı sürdürdüm. Bu çalışmanın hedefi, Mavi Marmara gemisine yönelik yapılan silahlı saldırının uluslararası hukuk kurallarına uygunluğunu kontrol etmektir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Deniz Hukuku, Açık Denizde Seyrüsefer Serbestisi, Gazze Ablukası, Türkiye, İsrail, Mavi Marmara, İnsani Yardım Konvoyu, Palmer Raporu
 
ABSTRACT
On May, 31st 2010, Israel attacked to humanitarian aid conoy while the convoy was sailing 70kms far away from the coast. There are many claims that this attack is a breach of international law in case of originating in high seas. This study aims to investigate these breaches. Firstly, in this study, the international law rules were examined and secondly, the incident was examined by considering the State’s arguments.
This research investigates that Israeli’s taking-over on the humanitarian convoy that sails to Gaza on high seas is convenience regarding to international law. The main intention to investigate this research is to make clear of whether or not taking-over a vessel that has freedom of navigation is acceptable in the framework of international law. Thence, in this research, the taking- over process of Mavi Marmara by Israel was investigated and seeking for answers for: what are the legal and political ground and vouchers? In which perspectives have the incident breaches? Who are the contacts of the incident in terms of international law? What are the legal bases of Turkey reaction by condering the international law? Is that self-defence? In which approaches should be held in order to repair the damge?
I prepare this study by considering the questions above. In first chapter, I did a deep international law investigation by handling international agreement such as United Nations agreements, Genova Conventions and international law books. In second chapter, I did an investigation for Mavi Marmara in case of armed conflict. This section was handled by using press realeses and the reports which are investigated and written by both States. Aim of this paper is to check wheter the armed conflict on Mavi Marmara is acceptable for international law.
Key words: International Marine Law, Freedom of Navigation on High Seas, Gaza Blockade, Turkey, Israel, Mavi Marmara, Humanitarian Aid Convoy, Palmer Report
 
{google_docs}https://www.tdpkrizleri.org/images/pdfmakaleler/mavimarmara.pdf|width:800|height:400|border:1{/google_docs}