Genellikle krizin iki tarafı olması durumunda kullanılır. Dış Politika krizi olarak da adlandırılabilir.

Üçüncü aktörlerin tırmanma sürecinde taraflardan birini desteklemesi ve/ya saldırgan tarafa doğrudan tepki göstermesiyle kolayca çok taraflı krize dönüşme olasılığı vardır.

Bununla birlikte genellikle üçüncü aktörler doğrudan kendi öncelikli çıkar ve hedeflerini ilgilendirmiyor ise kriz sırasında taraflardan biri olarak hareket etmek yerine arabuluculuk rolünü üstlenerek krizin yatışmasını sağlamaya çalışırlar…

Aliases (separate with |): |Bilateral Crisis|Dış Politika Krizi|Foreign Policy Crisis