Araştırma projemizde tartışmaya açacağımız kriz tanım ve tasnifine esas olması için proje grubumuzda yer alan bursiyer arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz haftalık çalıştaylar sırasında aşağıdaki başlıklar altında bir tasnifin işimizi kolaylaştıracağını düşündük.

Buna göre kriz tanımını -şimdilik -verili kabul edersek bir krizi inceleme sürecinde öncelikle:

  • taraflarına,
  • ortaya çıktığı coğrafyaya,
  • zaman ilişkisine,
  • krizi çıkaran tarafın niyetine,
  • krize neden olan olayın niteliğine,
  • krizi yaratan olayın etkisine,
  • krizin sonucuna

göre tasnif yapılabilir.

 


KRİZ TİPİ TASNİFİ  
KRİZİN TARAFLARINA GÖRE KRİZİN ÇIKTIĞI COĞRAFYAYA GÖRE KRİZ-ZAMAN İLİŞKİSİNE GÖRE KRİZİ ÇIKARAN TARAFIN NİYETİNE GÖRE KRİZE NEDEN OLAN OLAYIN NİTELİĞİNE GÖRE KRİZİ YARATAN OLAYIN ETKİSİNE GÖRE KRİZİN SONUCUNA GÖRE
T KODU/AÇIKLAMASI C KODU/AÇIKLAMASI Z KODU/AÇIKLAMASI N KODU/AÇIKLAMASI O KODU/AÇIKLAMASI E KODU/AÇIKLAMASI S KODU/AÇIKLAMASI
T1 TEK TARAFLI KRİZ C1 YEREL KRİZ Z1 UYUYAN KRİZ   KASITSIZ / ONGORULMEYEN KRİZ O1 İNSANİ KRİZ E1 ULUSAL GÜVENLİK KRİZİ  S1 YENİ SORUN YARATAN KRİZ 
T2 İKİ TARAFLI KRİZ C2 ULUSAL KRİZ Z2 ANİ KRİZ   MEŞRUİYET KRİZİ O2 ASKERİ-GÜVENLİK KRİZ E2 GÜVENLİK İKİLEMİ KRİZİ S2 STATUS QUO ANTE KRİZİ
T3 COK TARAFLI KRİZ C3 BOLGESEL KRİZ Z3 GELİŞEN KRİZ   KURGULANMIŞ KRİZ  O3 DİPLOMATİK-SİYASİ KRİZ E3 STATÜ BELİRSİZLİĞİ KRİZİ   S3 SORUNU ÇÖZMEYEN KRİZ 
    C4 ULUSLARARASI KRİZ Z4 TEKRARLAYAN KRİZ   DOLAYLI KRİZ O4 EKONOMİK-GELİŞİMSEL KRİZ E4 YANSIMA KRİZİ S4 SORUN ÇÖZEN KRİZ
           UYUTULAN KRİZ   ALGISAL GÜVEN[SİZ]LİK KRİZİ O5 HUKUKSAL KRİZ E5 UYUM KRİZİ S5 DEĞİŞİME NEDEN OLMAYAN KRİZ
              KAZA KRİZİ    ÇEVRESEL E6 İNSANİ S6 DEĞİŞİME NEDEN OLAN KRİZ
                   KÜLTÜREL-MANEVİ-ALGISAL E7

PRESTİJ KRİZİ

S7 SONLANMAMIŞ KRİZ
                    E8 MAĞDURİYET ALGISI KRİZİ