bulgaristangoc

1989 Bulgaristan Göç Krizi

 

 

Krizin Adı Krizin Tarafları Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Kısa Hikayesi
1989 Bulgaristan Göç Krizi Türkiye – Bulgaristan  1984 – 1989

 Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığa yönelik olarak başlatılan ayrımcı uygulamalar ve asmilasyon politikaları burada yaşayan Türk azınlığın göçe zorlanması ile yeni bir boyut kazanmış ve Türkiye'nin müdahil olmasına yol açmıştır. Türkiye Bulgaristan üzerinde baskı/etki kurmaya çalışarak asmilasyon ve göçe zorlama siyasasını engellemek istemiş ancak bunda başarılı olamamıştır. Bulgaristan ve Türkiye arasıında başlangıçta bir "dış politika krizi" olarak ortaya çıkan kriz hali söz konusu ülkelerin farklı askeri,siyasi blokların üyeleri olmalarıyla daha da duyarlı hale gelmiş; krizin uluslararası bir krize dönüşmesi riski ortaya çıkmıştır.

Kriz Bulgaristan'da Jivkov yönetiminin değişmesi ile birlikte çözülme eğilimine girmiş, iki ülke arasında başlatılan müzakerler sonucunda azınlığa yönelik ayrımcı uygulamalara ve baskılara son verilerek ilişkiler normalleştirilmiştir.