MTA-SISMIK I

 

1976 Kıta Sahanlığı Krizi

 

 

 

Krizin Adı Krizin Tarafları Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Kısa Hikayesi
1976 Ege Denizi Kıta Sahanlığı Krizi

Türkiye –

Yunanistan

 1973 – 1976

 Yunanistan'ın Ege Denizi'nde vermekte olduğu petrol arama ruhsatlarının benzerlerinin 1973 yılından itibaren Türkiye tarafından  da verilmeye başlanması sonucunda ortaya çıkan ve 1976 yılında imzalanan Bern Deklarasyonu'na kadar tırmanarak/dinginleşerek süren kriz.

1973 Kasım-Aralık ayında Türkiye'nin TPAO'ya petrol aram ruhsatları vermesi ve bu ruhsat bölgelerini Türk Kıta Sahanlığı olarak tanımlaması krizin başlatanının / planlayanının Türkiye olduğunu düşündürmektedir. Deyim yerindeyse Türkiye saldırgan olmayan bir fiili durum yaratma stratejisiyle Yunanistan'a Ege Denizi'nde Türkiye'nin de kıta sahanlığı haklarının olduğunu kabul etttirmek istemiştir. Böylece iki taraf arasında bir müzakere sürecinin başlatılabilmesini sağlamaya çalışmıştır.