1964 Kıbrıs Krizi

 

 

Krizin Adı Krizin Tarafları Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Kısa Hikayesi
1964 Kıbrıs Krizi Türkiye – Kıbrıs Cumhuriyeti   1963-1964

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Türk toplumuna yönelik sladırıların başlaması ve Türk toplumunun anayasalhaklarının ihlali ile beraber yönetimden dışlanmasıyla şekillenen kriz süreci. 

Türkiye'nin 1960 anayasal düzeninin yeniden tesisi ve Türk toplumunun can, mal ve hak güvenliğini sağlamak için garantörlük sıfatından yararlanarak Ada'ya müdahale kararı alması, zorlayıcı diplomasi stratejisi uygulayarak krizi sonlandırması.