Küçük Ağrı Krizi

 

 

Krizin Adı Krizin Tarafları Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Kısa Hikayesi
 Küçük Ağrı Olayı Türkiye – İran 

 1929-1930

 Ağrı isyanları sırasında bu dönemde henüz İran topraklarına ait olan Küçük Ağrı bölgesinin Türk askerleri tarafından isyanları bastırmak amacıyla kullanılması ve ardından da İran ile bir sınır düzeltme anlaşması yapılarak Van'ın Kotur Kasabası karşılığında bu bölgenin Türkiye sınırlarına dahil edilmesi gerçekleşmiştir.
 İsyanlar sırasında isyancıların İran topraklarına kaçmaları ve sonrasında bu bölgeden Türkiye sınırlarına girerek faaliyetlerini sürdürmeleri zaman zaman İran -Türkiye ilişkilerinde sorunlara/krizlere neden olmuştur.