1924 Musul Krizi

 

Krizin Adı Krizin Tarafları Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Kısa Hikayesi
Musul Krizi Türkiye – İngiltere  29 Eylül 1924- 15 Kasım 1924

 Lozan Konferanları sırasında çözümü nihai antlaşmanın imzalanmasından sonra ilgili taraflaar arasında yapılacak müzakerelere bırakılan konulardan biri olan Musul bölgesinin hangi ülkenin egemenliğine bırakılacağı sorunu.

29 Eylül 1924 tarihinde İngiltere'nin Türkiye'den tartışmalı bölgeden askerlerini 48 saat içinde geri çekmesini istemesi. 3 Ekim'de krizin tırmanması ve MC'nin taraflara itidalli davranma çağrısı. 9 Ekim'de İngiltere'nin Türkiye'ye ultimatom vermesi. Türkiye'nin MC Genelsekreteri'ne bir nota göndererek MC'nin Musul konusunda sınırın saptanmasına yardımcı olmasını talep etmesi. İngiltere'nin 14 Ekim'de  ultimatomunu geri alması. 
Konsey'in "Brüksel Hattı" olarak adlandırılann bir hat belirleyerek tarafların bu hatta uymasını istemesi ile 15 Kasım'da kriz safhasının sona ermesi.

Sorunun nihai çözümü taraflar arasında imzalanan 5 Haziran 1926 Anlaşması ile  sağlanmıştır.