Doç. Dr. Fuat Aksu

Yıldız Teknik Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Davutpaşa Kampusu

Esenler- İstanbul

Tel: 0212 3836784

faksu@yildiz.edu.tr